22: 38 - چهارشنبه 30 آبان 1397
کد خبر: ۴۱۵۹۸
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸
استاد دولتی
«بدانید که بالاترین و مهم ترین امر به معروف، آن است که این سخن مرا بپذیرید و آن را به کسانی که حاضر نیستند برسانید و آنها را از طرف من به قبولش امر کنید و از مخالفتش نهی نمانید. چرا که این فرمانی از جانب خدا و رسولش می باشد».


به گزارش نکته آنلاین، مقاله ای که پیش رو دارید گفتاری است پیرامون جریان واقعه ی غدیر در طول تاریخ و طبعا در زندگی امروز ما که توسط آقای دکتر محمد دولتی ایراد شده است. ایشان ابتدا با اشاره به اینکه هیچ مکتبی محدود به مکان و زمان آغاز آن نمی شود بیان می کنند که غدیر علاوه بر مطلب مذکور حاوی تأکید ویژه ی پیامبر اکرم هم هست.

متن:

در این گفتار برآنیم تا پاسخ این پرسش وابهام را روشن کنیم که آیا پرداختن به ماجرای غدیر، فقط یک بحث تاریخی و نظریست که باید آن را به علاقمندان و متخصصان این مباحث سپرد، و یا مشخص شدن چگونگی وجوانب ماجرای آن، در زندگی ما در این روزگار و پس از گذشت این همه سال نیز، مؤثر و تعیین کننده است؟ چرا که در نگاه و بیان بسیاری، این رویداد مانند بسیاری از وقایع دیگر تاریخ، یک سرگذشت تاریخی مربوط به بیش از هزار سال پیش می باشد که البته آشنا شدن با حقایق و جزئیات آن، در حوزه علم تاریخ ارزشمند و مهم است. امّا دامن زدن به آن در سطوح عموم و پرداختن و وقت گذاشتن همه ی مردم برای آن با وجود این همه مسائل و مشکلات مهم به دور از تدبیر و انصاف است. جهت روشن شدن و رفع ابهام از این سؤال، نخست، واقعیتی را یادآور می شویم که در نتیجه  آن این پرسش تا حدودی زیاد تعدیل شده و جهت آن کاملا تغییر می کند و لذا پرسش آن را ساده و در دسترس قرار می دهد. آن واقعیت این است که یک گفتار و یا کردار و یا به طور کلی یک حرکت، فقط به این خاطر که در در یک ظرف مکانی و زمانی رخ داده است، منحصر به آن زمان و مکان نمی شود و این موضوع مانعی برای جاودانگی و عمومیت داشتن آن حرکت و پیام نمی باشد.

به عنوان مثال، تمام ادیان و مکاتب فکری و حرکت هاو جهت گیری های اجتماعی که امروزه مورد اعتقاد و معیار رفتار گروه های مختلف می باشد، یک سابقه ی تاریخی دارند و در روزگار خاص و مکان خاصی پدید آمده اند. در عین حال این مطلب باعث نمی شود که ما آنها را به حوزه علم تاریخ بسپاریم و از حوزه زندگی امروز خارج کنیم. وقتی به یک انسان صاحب عقل و فکر، گفتاری یا عملکردی ارائه می شود، به صرف اینکه آن گفتار یا عملکرد در یک زمان و مکان خاصی پدید آمده است آن را رها نمی کنند، بلکه به محتوا و پیام آن دقت می کند و آن را مورد نقد و بررسی می کنند.

لذا می بینیم که آنچه باعث جاودانگی و گستردگی و عمومیت پیداکردن حرکت و حادثه ای می شود، محتوای آن است. طبعا غدیر هم از این قاعده مستثنی نیست. اینکه این حادثه و پیام دور از زمان ما به وقوع پیوسته است دلیل بر آن نیست که اهمیت فراگیر و همیشگی نداشته باشد. بلکه ما باید به محتوای آن بپردازیم و بر اساس میزان تأثیر آن در زندگی ما و حیات بخشی آن با آن اهمیت بدهیم و حساسیتش را بسنجیم.

از مهم ترین و اصلی ترین قسمت های واقعه ی غدیر، خطبه ی پیامبر اکرم در آن روز است. ما نیز در این گفتار قصد داریم با تکیه بر قسمت هایی از خطبه پیامبر اکرم در آن روز که مستند است، محتوا و اهمیت و حساسیت آن را نظاره گر باشیم. و چه نیکوست که در آغاز، نظر و نگاه صاحب خطبه را درباره ی پیام و محتوای آن ببینیم.پیامبر اکرم که آخرین پیامبر خدا و بزرگترین هدایتگر و برترین خلق خدا می باشند، در قسمتی از خطبه ی روز غدیر چنین می فرمایند:

«ای مردم! من آنچه را مأمور به ابلاغش بودم رساندم، تا بر هر کس که حاضر و شاهد است و بر آنها که حضور ندارد و بر همه کسانی که به دنیا آمده اند یا به دنیا نیامده اند، حجت باشد. پس حاضران به آنها که نیستند و هر پدری به فرزندش، این مطلب را تا روز قیامت برسانند»

می بینیم که این کلام جایی برای ابهام و پرسش در جهت جاودنگی پیام خطبه، باقی نمی گذارد. صحبت از امر مهم و بنیادی و سرنوشت سازی است که پیامبر اکرم آن را نه فقط برای حاضران آن جمع بلکه برای آنها که نبوده اند و نه فقط برای مردم آن روزگار بلکه برای همه ی انسان ها در همه ی انسان ها در تمام روزگاران لازم و حجت می دانند.

پیامبر اکرم که رهبر و مقتدای دین و شریعت است و کلامش کلام خدا می باشد از مطلب مهمی سخن گفته اند که لازم است به همگان برسد. آنها که حاضر بوده اند به آنها که نبوده اند، هر پدری به فرزندش و هر نسل به نسل بعدی تا روز قیامت باید این پیام را بگویند و برسانند و به این تذتیب در تمام سرزمین ها و همه اعصار همه از آن آگاه و مطلع گردند تا مطلب روشن و آشکار شود و ابهام و تردیدی باقی نمی ماند.

و اما آن پیام و محتوای مهم چیست که باید پا از مکان و زمان فراتر و در همه ی اعصار و سرزمین ها جای گیرد. آن کدام امر سرنوشت ساز و حیاتی است که پیامبر در آخرین روزهای حیات خود و در آن شرایط سخت و اقلیمی و اجتماعی، گردهمایی بزرگی را ترتیب داده آن را به عموم اعلام کردند و سپس همگان را به تبلیغ و انتشارش فرمان دادند.

آن امر مهم که پیامبر اکرم برای چندمین بار در حیات خود در آن روز نیز به فرمان خدا اعلام کردند معرفی کسانی بود که پس از ایشان جانشینان او و رهبر و هدایتگر مردم در زمان های مختلف هستند. کسانی که برگزیدگان خدایند و به مدد مقام عصمتی که از جانب خدا دارند، میزان و معیار هر حق و حقیقتی می باشند. امامانی که همه ی معارف ناب و علم همه ی تکالیف الهی در نزد آنان سپرده شده است. لذا سعادت و نجات تنها در گرو تبعیت و اطاعت از آنها می باشد. حضرت علی بن ابی طالب و فرزندان ایشان تا امام دوازدهم، حضرت ولی عصر، که پیامبر بارها در طول حیاتشان از آنها نام برده و مقام جانشینی و امامتشان را یادآور شدند.

در روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجری در آن گردهمایی بزرگ این مطلب را به کامل ترین و رسا ترین نحو، ابلاغ کردند و به گوش همگان رساند و از آنان بر این مطلب تعهد بیعت گرفتند. این مطلب و توضیحات آن را در جاهای مختلف خطبه می بینیم، گه در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

«ای مردم! این آخرین باری است که در چنین اجتماعی به پا می ایستم. پس بشنوید و اطاعت کنید و در مقابل امر خداوند، پروردگارتان، سر تسلیم فرود آورید! چرا که خداوند عز و جل، صاحب اختیار شما و معبود شما است و بعد از خداوند، رسولش و پیامبرش که اینک با شما صحبت می کند، ولیِ شماست و بعد از من، علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند است و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات کنید.

ای مردم! علی را برتر شمارید! هیچ علمی نیست مگر آن که خداوند آن را در من جمع کرده است و من نیز همه علوم را به علی آموخته ام. اوست امام مبین که خداوند در سوره ی یس ذکر کرده است:

«و هر چیزی را در امام مبین جمع کردیم»

ای مردم! از او به سوی دیگری گمراه نشوید و از او روی برنگردانید از ولایت او سرباز نزنید! اوست که به حق هدایت نموده و به آن عمل می کند. و باطل را ابطال نموده و از آن نهی می کند و در راه خدا سرزنش هیچ ملامت کننده ای مانع او نمی شود.

ای مردم! او را برتر شمارید که خداوند او را برتر دانسته است و او را قبول کنید که خداوند او را منصوب نموده است»

نگاه و دقت در این جملات که بخشی از محتوا و پیام غدیر است عظمت و اهمیت آن را روشن می کند. طبعا در طول حیات پیامبر و در گفتارها و کردارهای آن حضرت تمامی بایدها و نبایدهای خدا و کلیدها و معارف سعادت و نجات برای همه ی روزگاران بیان نشد. لذا پیامبر کسی و کسانی را معرفی می کنند که جانشینان پیامبر و صاحب علم او و دارای مقام پیشوایی و هدایت هستند تا مردم هر زمانی به سراغ آنها رفته و در پرتو نور راهبری آنها حرکت کنند و آنها را پیشرو و پیشوای خود قرار دهند و این ویژگی «حیات بخشی همیشگی» است. که این محتوا و پیام را جاودانه و برای همیشه و همه کس ضروری می سازد.

این حیات بخش ترین پیام که تبلیغ و گسترش آن طبعا ضروری و لازم می باشد معرفی افرادی است که در هر زمان یکی از ایشان حاضر می باشد و مرتیط و متصل با خدای عالم هستی و تعیین شده از جانب او هستند و نجات و سعادت در گرو پیروی از آنهاست. باز از خود فرمایش پیامبر در خطبه غدیر مدد می گیریم و جهت روشنی و وضوح بیشتر مطلب به قسمت دیگری از آن اشاره می کنیم:

«ای مردم! بدانید که حلال و حرام بیش از آن است که من همه ی آنها را بشمارم و معرفی کنم و بتوانم در یک مجلس  به همه حلال ها دستوردهم و از همه حرام ها نهی  کنم. پس خداوند به من فرمان داده است که از شما بیعت بگیرم وباشما دست بدهم بر اینکه آنچه رادرباره امرالمؤمنین علی و جانشینان بعد از او که از نسل من واو هستند، از طرف خداوند عزوجل می گویم، قبول کنید. و آن موضوع امامتی است که فقط در آنها به پا خواهد بود، وآخر ایشان مهدی است تا روزی که خدای مدبر قضا قدر را ملاقات کند.»

می بینیم که پیمبر رمز حیات و جاودانگی دین و شریعت را وجود یک امام زنده و حضور ولی و سرپرست تعیین شده از جانب خدا در هر زمان بیان می دارند.

در فرازی دیگر، رسول گرامی اسلام، پذیرش و قبول امر امامت را سرآمد تمامی معروف ها و کارهای پسندیده و مهم ترین باورها و امور بیان می کنند و مردم را به تبلیغ و احیای آن فرمان می دهند. فرمانی سرشار از مهربانی و رحمت که سراسر خیرخواهی و دلسوزی برای خلق خداست.

«بدانید که بالاترین و مهم ترین امر به معروف، آن است که این سخن مرا بپذیرید و آن را به کسانی که حاضر نیستند برسانید و آنها را از طرف من به قبولش امر کنید و از مخالفتش نهی نمانید. چرا که این فرمانی از جانب خدا و رسولش می باشد»

در پایان شایسته است نگاهی گذرا داشته باشیم به آنچه در این گفتار در پی بررسی و روشن شدنش بودیم. پرسش و ابهام طرح شده این بود که آیا مسئله ی غدیر فقط یک ماهیت تاریخی دارد که باید در همان حوزه و محدوده و در حد اهمیت یک بحث تاریخی به آن پرداخت و یا اهمیت و حساسیتی فراتر نیز دارد؟

در آغاز به این نکته توجه کردیم که هر اعتقاد و مکتب و دینی که مورد پذیرش  معیار عمل برای گروه های مختلف است، به ناچار در بستری از تاریخ و در زمان و مکانی معین پدیدار گشته است؛ این مطلب مانعی برای اهمیت و جاودانگی آن نمی باشد. بلکه آن چه میزان اهمیت و گستردگی و جاودانگی یک حرکت و پیام را روشن می کند، محتوای آن است. لذا این توجه و تذکر جهت نگاه و بررسی را تغییر داده، به سمت محتوای واقعه ی غدیر، یعنی خطبه ی پیامبر اکرم در آن روز معطوف می کند. در نتیجه هر صاحب اندیشه ای که با این واقعه ی تاریخی و بزرگ روبرو می شود، خود را ملزم می داند که فرموده های پیامبر اکرم راببیند و بخواند و بر اساس و بر اساس آن درباره اهمیت و حساسیت واقعه و پیام آن قضاوت کند.

هم چنین در قسمتی از خطبه، تأکید فراوان صاحب خطبه را بر اهمیت آن پیام و حرف دیدیم و تأکیدشان بر این مطلب که این پیام باید به همه ی مردم در همه ی مردم در همه ی مکان ها و همه ی زمان ها رسانده شود.

سپس با مرور قسمت هایی از خطبه سِر این همه تأکید پیامبر در آن روز نه برای اولین بار بلکه برای چندمین بار در طول حیات خود البته این بار با رسمی ترین و گسترده ترین شکل خود، مقام و جایگاهی را به همگان اعلام کردند که صاحبان آن مقام و جایگاهی را به همگان اعلام کردند که صاحبان آن مقام و جایگاه، پس از ایشان جانشینان او و صاحبان علم او و برگزیدگان خدا و دارای مقام عصمت و شایسته ی رهبری و امامت خواهند بود و سعادت تنها در پی اطاعت آنها و پذیرش امامت و و ولایت ایشان به دست می آید.

پیامبر در آن روز برای چندمین بار نخستین وصی و جانشین خود را به مردم معرفی کرده و از آنها بر این امر مهم بیعت گرفتند. این است سِرّ آن که این اعتقاد و باور از همه ی باورها مهم تر و اساسی تر و روز اعلان رسمی چنین اعتقاد و باوری از همه ی اعیاد فرخنده تر و بزرگ تر و جاودانه تر است.

پی نوشت:

1. احتجاج طبرسی ج1: 66

2. خطابه غدیر نوشته محمد باقر انصاری: 45

3. جامع الاثر: 173 - 207

4. خطابه غدیر: 38

5. همان: 50

6. همان: 51

7. اسرار غدیر نوشته محمد باقر انصاری: 233 - 243

منبع: پایگاه ابوتراب

مطالب مرتبط
برچسب ها: غدیر ، غدیر خم ، علی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

فیلم/جدول کلمات چگونه طراحی می‌شود؟

فیلم/ دلخراش‌ترین و ناراحت‌کننده‌ترین مصدومیت‌های قرن 21

فیلم/گاف‌های دیدنی بازیکنان فوتبال

فیلم/اظهارات عجیب شهردار جدید/ مدیران خارجی در شهرداری تهران!

فیلم/ازدواج مرد ژاپنی با عروسک سخنگویش

فیلم/بازار شیر تو شیر قیمت شیر!

فیلم/افزایش 20 تا 300 درصدی قیمت محصولات در سوپرمارکت‌ها

فیلم/ماجرای سگ‌های سوخته اهواز چیست؟

فیلم/هر سخن قشنگی را نپذیرید، شاید «چرند» باشد!

فیلم/ درآمد گداهای سرچهارراه چقدر است؟

فیلم/بازتاب پیاده‌روی اربعین در یک نشریه آمریکایی

فیلم/خطرناکترین و عجیب ترین خطوط راه‌آهن جهان

عکس/پیش به سوی ولایت عشق

عکس/«اُشترانکوه»، آلپ ایران

فیلم/ طراحی کلاه‌کاسکت با نمای دید 360 درجه

فیلم/جنگل‌های نکا از چه زمانی تخریب شد؟

فیلم/افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی

فیلم/زائر فرانسوی: امام حسین(ع) قبله عاشقان است

فیلم/ نکاتی که برای زیارت اربعین حسینی لازم است بدانید

فیلم/ نماهنگی از 94 دقیقه‌ پُراضطراب و صعود تاریخی پرسپولیس

فیلم/طولانی‌ترین پل دریایی جهان در چین

اینفوگرافی/ چگونه در خواب لاغر شویم؟

فیلم/چالش بزرگ خانواده‌ها با قیمت فضایی پوشک

برف و باران در راه ایران است

فیلم/جدول کلمات چگونه طراحی می‌شود؟

فیلم/ دلخراش‌ترین و ناراحت‌کننده‌ترین مصدومیت‌های قرن 21

روسیه می تواند مرکز مراودات تجاری ایران با دنیا شود

پیام رئیس جمهوری به همایش و نمایشگاه ژئوماتیک

ادعای پیدا شدن بقایای کشتی نوح (ع) در ایران

وقتی بدون آمار تصمیم به حل مشکلات داریم

نتایج وام ضروری بازنشستگان اعلام شد

تعارفی برای خروج از برجام نداریم

۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر در حال ترخیص است

کاهش چشمگیر بیماری مالاریا در کشور

حبس برای هر مهریه روزی ۱۵۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد

طرح کاهش آلودگی هوا از سوم آذر آغاز می شود

ناوشکن سهند و زیردریایی فاتح رونمایی می‌شود

خودروسازان به تعهدات خود در قبال قراردادهای فروش قطعی عمل کنند

بررسی 4 دلیل بی اثر بودن طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس در معیشت مردم

خودروی زرهی «طوفان» رونمایی شد

باید راه خرما در بازار جهانی هموار شود

سه هفته فرصت داریم تا مشکلات را برطرف کنیم

تمام ایرانی‎هایی که نمی‌توانند دستیار شفر شوند

۸۰ میلیون بسیجی در کشور داریم

تاثیر مصرف گردو در حفظ سلامت دستگاه گوارش

انفجار مین پای نوجوان 12 ساله را قطع کرد

ابلاغ پرداخت کمک جبرانی خانوارهای کم‌درآمد/نحوه واریز به حساب

تصمیم به تنبیه عربستان نداریم

مقاومت مردم سوریه علت عادی سازی روابط کشورهای عربی با دمشق است

«شاهینِ برآفتاب» به پرواز درآمد

برنامه‌ریزی ایجاد ۲۰۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان

ساخت نیروگاه خورشیدی متحرک برای تأمین برق یک گروه نظامی

جاذبه‌ای به نام توالت! / عکس‌هایی از توالت‌های برتر جهان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست

تلاش برای نزدیکی تهران و ریاض هدفی ایده‌آل برای بغداد است

رشد ترانزیت همچنان ادامه دارد

کمدی‌ها برای خنده‌گرفتن روز به روز مبتذل‌تر می‌شود

راه‌های مبارزه با شپش سر

۱۲ هزار خودروی خانواده رنو تا پایان امسال تحویل می شود

کارخانجات لبنی برای جلوگیری از ورشکستگی قیمت را افزایش دادند

مرگی به زلالی بخشش و سبزی حیات

اژه‌ای: ظریف اسناد خود درباره پولشویی را ارائه کند

تحریک قومیت‌ها امنیت کشور را خدشه دار می کند

کسی نمی تواند با توسل به زور حماس را سرنگون کند

دولت هنوز به جمع‌بندی برای انعقاد پیمان‌های پولی نرسیده‌ است

همراه مصرف آنتی بیوتیک چه غذاهایی بخوریم

دشمنان در جنگ اقتصادی نیز شکست می خورند

آنچه بر فوتبال ایران در 4 دهه گذشت/ ویرانه‌ای در فوتبال تهران

بازار معامله آزاد ارزی راه اندازی خواهد شد

ساخت نخستین شهر زیرزمینی جدید خاورمیانه توسط چوپان ایرانی

حق طلاق موجب دلگرمی زنان می شود

سینماها و گرمابه‌های متروکه پایتخت احیا می شود

ترافیک 9 ساعته روزانه در راه های البرز

بازمانده از اسیدپاشی

تعداد دانشگاه های دولتی به کمتر از 70 می رسد

زعفران؛ فرصت طلایی رونق اقتصادی

مشکل جدی درخصوص آنفلوانزای پرندگان نداریم

پرونده های فسادی که با اعدام هم بسته نمی شوند

تاخت و تاز مرگ در جاده‌های غیراستاندارد!

مقاومت با تغییر راهبرد پاسخ صهیونیست‌ها را داد

طولانی‌ترین سریال نوجوانان به نیمه رسید

9 استان کشور درگیر سیل و آبگرفتگی

دلیل کندی اچ‌دی شدن شبکه‌ ها تشریح شد

آب گشنیز در کنترل قندخون تاثیر فراوانی دارد

رژیم غذایی کم کربوهیدرات سبب افزایش کالری سوزی می شود

روابط ایران و عراق مستحکم است

ایران و عراق به صورت طبیعی به هم پیوند خورده اند

علامه طباطبایی بنیانگذار حکمت نوصدرایی است

آموزش و پرورش با قوانین خاص مالی و اداری مدیریت شود

مهار سوداگری مسکن با تصویب CGT

دستگیری ۱۹ دلال پتروشیمی

تشریح آخرین جزئیات زمین‌ لرزه 5.1 ریشتری در مردهک کرمان

فیلم/گاف‌های دیدنی بازیکنان فوتبال

افشانی امروز شهرداری را ترک می‌کند

فیلم/اظهارات عجیب شهردار جدید/ مدیران خارجی در شهرداری تهران!

شواهد نشان می دهد نمی توانید حضور زنان در ورزشگاه را کنترل کنید

پايان فعاليت بازنشستگان/ تكليف سه فدراسیون و دو مدیر مشخص نشد

فضلای حوزه علمیه قم اجرای قانون فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام را خواستار شدند

کاهش ۴۵۰ هزار تومانی نرخ سکه در ۴ روز

آمریکا خواستار وحدت کشورهای عربی برای مقابله با ایران شد!

حکم حناچی هنوز امضا نشده است

بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است

برآورد بازگشت ۴۷ میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان امسال

نیم میلیون فرصت شغلی در کرمان از دست رفت

محمود واعظی و محسن حاجی میرزایی سخنگوی دولت می‌شوند

رئیس جمهور عراق در راه ایران؛ توسعه و تقویت روابط در دستور کار

آمریکا برای یمن اشک تمساح می ریزد

اعدام! پایان سه دهه تخلف سلطان سکه

گزارش کار وزرا به مردم موجب احیای اعتماد به نظام می‌شود

تحریم‌های اخیر آمریکا نقض اصول و قواعد بین‌الملل است

دومینوی اضمحلال آمریکا آغاز ‌شده است

اختلاف ها به تریبون‌ها کشیده نشود/ رضایتمندی مردم حفظ شود

اقداماتی که برای توسعه کشور انجام شده بی سابقه است

فیلم/ازدواج مرد ژاپنی با عروسک سخنگویش

به رغم تحریم ها مبادلات با ایران به شدت افزایش یافته است

نیروهای ارتش به تجهیزات انفرادی هوشمند مجهز شدند

اسامی عجیب و غریب در شناسنامه‌های ایرانی

حمله مرگبار گرگ به کودکی در میبد

مشکلی برای عادی‌سازی روابط با عربستان نداریم

تعیین تکلیف دانشجویان متقاضی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت

5 راهکار برای احیای ارزش پول ملی

خداحافظی مدیران دارای چند شغل از وزارت کار+سند

ناکامی فاز نخست طرح کاهش آلودگی هوای تهران

بازنگری آیین نامه مالی مدارس بازنگری

باید قطب‌های مددکاری اجتماعی ایجاد شود

تشریح آخرین جزئیات دستگیری ۷۰۰ فروشنده اینترنتی داروهای تقلبی

طرح غنی سازی آرد نانوایی ها با «ویتامین دی» اجرایی می شود

تغییر نام برخی از معابر تهران

افزایش حداقل سه برابری قیمت برخی تجهیزات پزشکی

تغییر زمان خدمت سربازی در اختیار ستادکل است

پیروز حناچی پیروز شد

سوئیفت در نگهداری حساب‌ها و تسویه ارزی نقشی ندارد

واریز ۲۰۰ هزار تومان اعتبار بسته حمایتی افراد تحت پوشش کمیته امداد

نمره قبولی برای بانوان در ورزشگاه بعد از فینال آسیایی پرسپولیس

وزیرخارجه آمریکا باید مسئولیت آنچه را که گفته بپذیرد

اطلاعات قوای مقننه و قضاییه در سامانه حقوق ثبت نشده است

خودروسازان به تعهداتشان عمل کنند

تکلیف 3 رئیس فدراسیون بازنشسته مشخص شد/ فوتبال باز هم خبرساز است!

برخی در تلویزیون ارزش‌ها را به پول می‌فروشند

آخوندی توان کارهای اجرایی شهرداری تهران را ندارد

فناوری جدید باروری ابرها برای احیای دریاچه ارومیه

بازار داغ خرید و فروش کارت‌ سوخت

ایران بدون قربانی کردن حق حاکمیتی خود پیشرفت می کند

برنامه کنسرت های موسیقی اعلام شد/ بلیت‌ها گران نشد

گروهک‌های تروریستی برای همیشه از منطقه محو خواهند شد

تشریح مزایای صدور گواهی شغلی برای شاغلان خارج از کشور

امسال دو دسته دانش آموز وارد مدارس سمپاد شدند

شیوه وام‌دهی بانک ها تغییر کرده است

باخت پرسپولیس موجب قتل یک نفر در ایلام شد

برپایی دادگاه جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی

آخوندی مشکلات زیادی برای تهران ایجاد می کند

سرخ پوشان مزدشان را گرفتند

نباید تلویزیون بنگاه اقتصادی شرکت‌های سودجو شود

همکاری های علمی نقش مهمی در نگرش مثبت بین ملت ها دارد

ضبط صدای طلوع خورشید در مریخ ضبط

بررسی CFT یکشنبه آینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس

دستاوردهای ایران با وجود تحریم ها دنیا را مبهوت کرده است

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

اختصاص کل ظرفیت پردیس بین‌الملل به دانشجویان خارجی

جزئیات خروج چهار بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا

حمله هواداران پرسپولیس به صفحه اینستاگرام طارمی

برخلاف ادعای آمریکایی‌ها، "غذا" و "دارو" نیز عملا تحریم شده است

گردشگران جهان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران «نه» گفتند

ویزای عراق در کل سال الکترونیکی صادر شود

بانک ها بزرگترین سوداگران مسکن هستند

اصلاح نظام بانکی آغاز شده است

بچه‌ها را از دنیای باربی‌ها به دنیای واقعی می‌آورم

فیلم/بازار شیر تو شیر قیمت شیر!

3 استقلالی و 2 پرسپولیسی در فهرست تیم ملی/رضاییان به فهرست بازگشت

بیمه سلامت دچار افت خدمات شده است

برگ بو قند خون را کنترل می کند

بدون کانت علم جدید فهمیده نمی‌شود

ایران از شانس های قهرمانی در آسیا است

بازسازی بیش از 70 هزار واحد مسکونی زلزله زدگان کرمانشاه

فیلم/افزایش 20 تا 300 درصدی قیمت محصولات در سوپرمارکت‌ها

فیلم/ماجرای سگ‌های سوخته اهواز چیست؟

قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سوئیفت

دروغ آشکار آمریکایی‌ها درباره عدم تحریم دارویی ایران

توضیح پلیس درباره گود برج میلاد!

قاچاق غذا کاهش یافت

همانند مردم احساس خوبی نسبت به قیمت‌ها ندارم

صادرات ۵۲۰ میلیون دلاری گیاهان دارویی/راه‌اندازی پالایشگاه فرآورده‌های گیاهی و دارویی

فیلم/هر سخن قشنگی را نپذیرید، شاید «چرند» باشد!

سرانه مصرف آب شرب تهران ۸۰ لیتر بالاتر از میانگین کشوری است

استقرار پلیس راهور در اطراف استادیوم آزادی

امسال عمره مفرده برقرار نمی‌شود

۱.۲ میلیون ایرانی در انتظار حج تمتع ۹۸

درآمدزایی 10 میلیارد تومانی ۱۰۶ شرکت دانش بنیان با تولید اقلام تحریمی

افتتاح 2000 واحد مسکونی زلزله‌زدگان در کرمانشاه

«ایران اینترنشنال» ستاد جنگ رسانه‌ای ترامپ و سعودی‌ها است

شکست برجام موجب بی اعتباری اروپا می شود

آموزش و پرورش دانش آموزان را مجبور کرده به دانشگاه بروند

کتب درسی نباید تنها منبع یادگیری باشد

بزرگترین معامله نظامی محرمانه بین ریاض و تل آویو رقم خورد

روش های بهره‌گیری از قرآن برای تولید علوم انسانی اسلامی

۱۱ دانشگاه ایرانی در بین 1250 دانشگاه برتر علوم حیاتی

مدیریت آخوندی تهران را با مشکل مواجه می کند

آغاز ثبت نام ارز دانشجویی/ پرداخت طبق بخشنامه بانک مرکزی

افزایش قیمت بسته های اینترنت/بسته شبانه محدودمی شود

ترافیک در اطراف ورزشگاه و حضور ناظران ویژه/ خطر در کمین است!

اعلام رای دادگاه عالی ورزش در مورد میزبانی ایران و عربستان

تغییرات یک ساله بازار کار/یک میلیون و ۳۱۳هزار فارغ‌التحصیلان بیکار

فعالیت پلیس‌های تخصصی برای مقابله با خلافکاران است

فرصت‌سوزی محیط زیست با لغو مجوز مدارس طبیعت

کام شیرین صادرکنندگان مواد خام با التهابات ارزی

برنامه‌های ویژه چهلمین سالگرد انقلاب در جشنواره موسیقی فجر

حیران همچنان زخم بر می دارد

احیای دولتخانه صفوی در بن بست اختلافات

شهردار تهران باید تا هفته آینده دیگر برود

بخاری‌های جدید «هرمتیک» در راه مدارس

ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام است

گسترش طرح «شهاب» در مدارس

سرپرستی ۳۰۰ خیّر فرش فروش و واریز کمک هزینه زندگی به حساب ۴۰۰ کودک

برگزاری روند اداری امتحانات نهایی دی ماه به صورت الکترونیکی

حمایت بین‌المللی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود ندارد

وضع مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران لندن را مایوس کرد

تصادف ۸ خودرو ۲ کشته و ۷ زخمی برجای گذاست

آسیب کارانه پزشکان به اقتصاد درمان

تهران خواستار مقابله جامعه جهانی با سیاست های متکبرانه آمریکا شد

اتمام احداث واحدهای زلزله زده مددجویان تا پایان امسال

افزایش درآمدهای نفتی دولت/تشریح تفاوت‌های بودجه ۹۸ و ۹۷

توزیع داروی بیماران خاص مدیریت می شود