کد خبر : ۶۶۰۴۱
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
آقا تختی بلند شد، خودش و مرا در آینه‌قدی برانداز کرد و به اطرافیان گفت: «راست می‌گید؛ شبیهیم. فقط من 4 انگشت از این داش حسین بلندترم و موهای اون، فره...» اتاق پر از خنده شد و این، شروع رفاقت من با آقا تختی بود.
برای اینکه از روزهای شیرینِ فراموش‌ناشدنی‌ترین رفاقت عمرش بگوید،‌ بهانه لازم ندارد. با هر نشانه‌ای برمی‌گردد به 50 واندی سال قبل و غرق می‌شود در خاطراتِ قندپهلویِ همنشینی با پهلوان پهلوانان. اسم «آقا تختی» که می‌آید، آسمان دل و چشمش یک‌باره طوفانی می‌شود،‌ بغض می‌دود میان کلماتش و با صدایی لرزان می‌گوید: «من، 51 سال است عزادارِ این مرد هستم.» «محمدحسین چراغعلی زنجانی» که در جوانی، به دلیل شباهت ظاهری‌اش به جهان پهلوان، به «بدل تختی» معروف شده‌بود، عمری است پای رفاقتش با آقا تختی مانده و با عکس‌ها و خاطرات او زندگی می‌کند. برخلاف این روزها که کم نیستند افرادی که با توسل به گریم و ترفندهای جورواجور تلاش می‌کنند خودشان را به افراد مشهور شبیه کنند، حسین آقا هیچ‌وقت تلاش نکرد از نَمَد شباهت خدادادی‌اش به آقا تختی برای خودش کلاهی بدوزد. در پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت پهلوان «غلامرضا تختی»، پای نَقل‌های شیرین داش حسین 83 ساله نشسته‌ایم.

بدل آقا تختی؛ 51 سال بعد

 

آقا تختی! شما کجا، مسافرکشی کجا؟!

«آن روزها یک پابدای روسی زیر پایم انداخته‌بودم و در خیابان‌های تهران مسافرکشی می‌کردم. یک روز 2 جوان که از آن به‌اصطلاح گوشت‌شکسته‌ها بودند، دست بلند کردند و سوار شدند. یکی‌شان جلو و دیگری عقب سوار شدند. نفر عقبی هنوز روی صندلی جاگیر نشده بود که گفت: آقا تختی سلام‌علیکم. در آینه نگاهش کردم و فکر کردم دارد با رفیقش شوخی می‌کند. اما دوباره با صدای بلندتر گفت: آقا تختی سلام عرض کردیم ها... دیدم منظورش من هستم! با تعجب گفتم: ببخشید، من تختی نیستم. گفت: ما را گذاشته‌ای سر کار؟ گفتم: نه آقا. من کجا و تختی کجا؟ دوتایی به هم نگاه کردند و گفتند: داره ما رو رنگ می‌کنه! وقتی گفتم: خدا به سر شاهد است، من آقا تختی نیستم، با حیرت براندازم کردند و گفتند: به خدا مثل سیبی هستید که از وسط نصف کرده باشند...!»

حسین زنجانی انگار هنوز هم متعجب باشد، سری تکان می‌دهد و در ادامه می‌گوید: «پاک آن اتفاق را فراموش کرده‌بودم که 3،4 روز بعد وقتی از سمت سلسبیل انداختم پشت باغ‌شاه (میدان حر فعلی)، یک خانم سوار ماشینم شد. با تعجب نگاهم کرد و گفت: وا! آقای تختی شما مسافرکشی می‌کنید؟! تا آمدم بگویم اشتباه گرفته‌اید، گفت: آقای تختی وقتی در این مسابقات اخیر، کشتی را به حریفتان باختید، من و پدر و برادرم آن‌قدر گریه کردیم... گفتم: ببخشید من تختی نیستم. گفت: یعنی من پهلوان مملکت را نمی‌شناسم؟ گفتم: به جان بچه‌هایم راست می‌گویم. با ناباوری گفت: الله اکبر! با آقای تختی مو نمی‌زنید!»


بدل آقا تختی؛ 51 سال بعد
 

4 انگشت اختلافِ قد و موهای فرفری

«18 ساله بودم که به یکی از آرزوهایم رسیدم و شوفر شدم. از همان موقع، گاراژ «حسین حبیبی» در خیابان هلال‌احمر، حوالی میدان گمرک سابق، پاتوق من و بچه‌محل‌ها شد. بعضی از بچه‌های زورخانه «علی گردویی» مثل «نبی سروری» هم به آنجا رفت‌وآمد داشتند. نبی که خودش هم کشتی‌گیر و قهرمان جهان بود و بزرگ‌تر ما در زورخانه هم محسوب می‌شد، با تختی دوستی صمیمانه داشت و در تیم ملی اغلب با هم بودند. این‌طور بود که به‌واسطه نبی سروری،‌ پای آقا تختی هم به آن گاراژ باز شد. گهگاه من هم او را می‌دیدم و سلام و علیک می‌کردم اما هیچ‌وقت حجب و حیا اجازه نمی‌داد نزدیکش بروم. آن روز بعد از گفت‌وگو با آن خانم، به حسین گاراژی گفتم: «نمی‌دونم چه سرّیه؟ توی این هفته، 2 بار مرا با آقا تختی اشتباه گرفته‌اند!»‌ با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت.

فردایش که در مکانیکی تهِ گاراژ منتظر نشسته‌بودم تا ماشینم آماده‌شود، حسین گاراژی از دفترش بیرون آمد و با صدای بلند گفت: «داش حسین! بیا کارت دارم.» تا داخل دفتر رفتم،‌ دیدم نبی و آقا تختی هم هستند. نبی سروری که انگار آن روز صحبت‌های من و حسین گاراژی را شنیده‌بود،‌ تا مرا دید، خطاب به جهان‌پهلوان گفت: «داش تختی! جان من بلند شو با این داش حسین ما وایستا جلوی آینه.» من داشتم از خجالت آب می‌شدم. در دفتر گاراژ،‌ یک آینه‌قدی نصب بود. آقا تختی بلند شد،‌ خودش و مرا در آن آینه برانداز کرد و با خنده به نبی گفت: «راست می‌گی؛ شبیهیم. فقط من 4 انگشت از این داش حسین شما بلندترم و موهای اون، فِره. این به آن،‌ دَر.» همه زدند زیر خنده و این، شروع رفاقت من با آقا تختی بود.»

شِکلت که هیچ،‌ مرامت هم شبیه خودم است

روزهای شوفر جوان داستان ما رنگ گرفته‌بود. شده‌بود دوست خاص پهلوانی که همه آرزو داشتند یک‌لحظه همنشین و هم‌صحبتش شوند. عیار این دوستی را اما یک اتفاق به‌ظاهر ساده، بالاتر برد: «یک‌بار طبق معمول با رفقا در دفتر گاراژ نشسته‌بودیم و گپ می‌زدیم که آقا تختی رو به نبی کرد و گفت: «یک پسری بود که قبلاً می‌آمد باشگاه تمرین می‌کرد. چند وقت بود خبری از او نداشتیم تا اینکه امروز در میدان توپخانه دیدمش. بوق زدم و صدایش کردم. گفتم: چرا دیگه باشگاه نمیای؟ گفت: آقا تختی از وقتی بابام فوت کرد،‌ خرج خونه افتاد روی دوش من. دیگه وقت نمی‌کنم بیام باشگاه.» تا این را شنیدم، چشم‌هایم پر از اشک شد از مردانگی و گذشت و محرومیت آن پسربچه. از دفتر بیرون آمدم. کمی که گذشت، آقا تختی گفتم را صدا زدم و گفتم: 2 دقیقه وقتت را به من می‌دهی؟ گفت: چی شده؟ داخل ماشین من نشستیم و گفتم: آقا تختی! چه قبول کردی،‌ چه نکردی،‌ فقط من بدانم و تو و خدا. گفت: بگو ببینم چی شده. گفتم: این پسره که گفتی، من حاضرم ماهی 20 تومان به او بدهم تا بتواند برگردد باشگاه، سر تمرین کشتی.»


بدل آقا تختی؛ 51 سال بعد
 

اتفاقات پنجاه و چند سال قبل مثل یک فیلم از مقابل چشمان حسین آقا رد می‌شود. لبخندی روی لبش می‌نشیند و ادامه می‌دهد: «آقا تختی تا شنید، گفت: گوشت را بیاور جلو. نزدیکش که شدم، دست انداخت دور گردنم و گفت: قربان مرامت. نه اینکه فقط هم‌شکل باشیم، مرامت هم شبیه خودم است. داش حسین! کسانی که آنجا نشسته‌بودند، جیب‌هایشان پر از پول بود اما در بین آن‌ها،‌ فقط تو گوش شنوا داشتی.» اما پیشنهادم را قبول نکرد و گفت: «نه داداش! روا نیست در گرما و سرما یک تومان یک تومان مسافر سوار کنی، بعد بخواهی این‌طور از خودت مایه بگذاری.»

از عاقبت آن پسرک بی‌خبرم اما آن ماجرا باعث شد آقا تختی حساب خاصی روی من باز کند. از آن‌به‌بعد هر وقت به گاراژ می‌آمد، سراغ مرا می‌گرفت. طوری شده‌بود که نبی سروری به شوخی به من می‌گفت: «چه خبره؟ نکند طلسمی، چیزی داری!» و بعد رو به حسین گاراژی می‌گفت: «من با تختی اردوی آلمان و ترکیه و... می‌روم اما تا می‌آید اینجا،‌ سراغ این داش حسین را می‌گیرد.» 

حسرت یک عکس اختصاصی به دلم ماند

مهمان باصفایمان که حسابی دست‌پر به خبرگزاری آمده، مهمانمان می‌کند به تماشای مجموعه عکس‌های قدیمی‌اش. کلکسیون حسین آقا پر است از عکس‌های 2 نفره‌اش با قهرمانان بزرگ کشتی اما هرچه می‌گردم، خبری از آن عکسی که باید باشد، نیست. می‌پرسم: «با جهان‌پهلوان عکس ندارید؟» انگار بخواهد از یک خط قرمز صحبت کند، سر تکان می‌دهد و می‌گوید: «آقا تختی 4 سال و نیم از من بزرگ‌تر بود. من اصلاً به خودم اجازه نمی‌دادم جسارت کنم و به او بگویم: آقا تختی بیا برویم میدان منیریه و با هم عکس بگیریم. با خودم می‌گفتم زشت است. راستش را بخواهید، خجالت هم می‌کشیدم.» می‌گویم: «آن‌وقت، بعدها حسرت نخوردید که چرا یک عکس 2 نفره با جهان‌پهلوان تختی ندارید؟» حسین آقا آهی می‌کشد و می‌گوید: «چرا، حسرت خوردم. اما این بهتر بود تا اینکه چنین درخواستی از آقا تختی می‌کردم و او نمی‌پسندید و از چشمش می‌افتادم. این‌جوری دیگر نمی‌توانستم با او رفاقت و نشست‌وبرخاست داشته‌باشم. اما حرمت بزرگتری‌اش را که نگه‌داشتم و مراعات جایگاه قهرمانی و پهلوانی‌اش را که کردم، 8 سال با هم رفاقت کردیم.» 

قدر این مادر را بدان داش حسین!

«دیگر شباهت من و آقا تختی و دوستی‌مان به چشم همه آمده‌بود. در محله که راه می‌رفتم، بچه‌محل‌ها از گوشه‌وکنار به شوخی می‌گفتند: داداش دوقلوی تختیه ها...» حسین آقا می‌خندد و می‌رود به آن روزی که همراه پهلوان محبوبش به زورخانه رفت: «من از کودکی 2 تا عشق داشتم؛ کشتی و رانندگی. زود هم سراغ کشتی رفتم اما یک اتفاق باعث شد از عشقم دور بیفتم. یک‌بار وقتی در کشتی با پسر همسایه‌مان، دندان او شکست و مادرش به گلایه درِ خانه‌مان آمد،‌ مادرم با من اتمام‌حجت کرد و گفت: «شیرم را حلالت نمی‌کنم اگر دنبال این کار را بگیری.»‌ من هم به حرمت مادرم دور کشتی را خط کشیدم و دلم را فقط به زورخانه رفتن و کباده زدن خوش کردم.

آن روز که با آقا تختی به زورخانه‌ای حوالی خیابان نبرد رفته‌بودیم،‌ هرچه اصرار کرد که: «بیا توی گود»،‌ قبول نکردم. گفت: «چرا پسر؟ تو بدنت خوب است. چرا نمی‌آیی کشتی؟»‌ گفتم: «مادرم مرا از کشتی توبه داده.» با تعجب گفت: «مادر تو مگر از کشتی سررشته دارد؟!» ماجرای آن کشتی دوران کودکی را برایش تعریف کردم و گفتم: «مادرم گفت: مردم یک نفر که می‌خورد زمین،‌ دستش را می‌گیرند و بلند می‌کنند. تو می‌روی کشتی که پای دیگران را بگیری و بزنی زمین؟ یعنی من پسر بزرگ کردم که مردم را بزند؟ خدا می‌زندت ها...» آقا تختی نگاهم کرد و گفت: «داش حسین! برو قدر مادرت را بدان. حرف‌های بزرگی می‌زند که هرکسی نمی‌فهمد.» 

من، شوفر افتخاری جهان‌پهلوان شدم

گفت‌وگو که به ایستگاه میانی می‌رسد، شال و کلاه می‌کنیم و همراه حسین آقا زنجانی به فضاهایی که یادآور خاطرات جهان‌پهلوان تختی است، می‌رویم. به گاراژ حسین حبیبی در خیابان هلال‌احمر که می‌رسیم - همان جایی که اولین دیدارهای داش حسین و پهلوان محبوبش رقم خورد - انگار فوجی از خاطرات برایش زنده می‌شود. در دالان ورودی گاراژ حدود 100 ساله حوالی میدان رازی می‌ایستد، با حسرت نگاهی به سر تا تهِ گاراژ می‌اندازد و می‌گوید: «یک روز آقا تختی آمد گاراژ و گفت: «داش حسین! امروز می‌خواهم صندلی جلوی ماشینت را کرایه کنم.» خودش یک بنز داشت. با خودم گفتم لابد ماشینش خراب شده. تا آمدیم برویم سمت ماشین، نبی سروری آمد در همین دالان و خطاب به آقا تختی گفت: «ما دیگه کهنه شدیم؟» آقا تختی گفت: «رفیق قدیمی، همیشه تازه است. با داش حسین کار دارم امروز.» سوار ماشین شدیم و گفتم: «کجا بروم؟» گفت: «صندلی جلو، امروز مال من. اما صندلی عقب، مال خودت. مثل هر روز برو مسافر سوار کن!» خنده‌ام گرفت. باورم نمی‌شد ماجرا همین باشد. اما آقا تختی تکلیف را یک‌سره کرد و گفت: «می‌خواهم با تو امروز توی شهر بگردم.»

گفتم: «ما را گرفته‌ای؟! شما که خودت ماشین داری؟!» گفت: «داش حسین! رنگ ماشینم و شماره‌اش را همه می‌شناسند. خودم را که دیگر نگو. پیاده و سواره که به خیابان می‌روم، کافی است یک نفر مرا ببیند و بگوید: سلام آقا تختی، دیگر توجه همه جلب می‌شود، دورم را می‌گیرند و ازدحام می‌شود. اگر بروم، می‌گویند خودش را گرفته. اگر بمانم، از کار و زندگی می‌افتم. حالا امروز می‌خواهم با خیال راحت، خیابان‌ها را با داش حسین بگردم...»

خلاصه با آن لباس آستین کوتاه گوجه‌ای رنگش به سمت من نیم‌خیز نشست، عینک آفتابی‌اش را هم زد و راه‌افتادیم. آن روز از خیابان هلال‌احمر تا سه‌راه زندان قصر رفتیم، من مسافر سوار کردم و از قضا هیچ‌کس هم آقا تختی را نشناخت. 5،6 تومان که کارکردم، گفت: داش حسین! دور بزن، برگردیم.» 

داش حسین! از این 3 دشمن حذر کن!

«در مسیر برگشت، سرِ درد دل آقا تختی باز شد. گفت: «داش حسین! 3 چیز، دشمن آدم می‌شود و بیچاره‌اش می‌کند؛ مال زیاد، شهرت زیاد و قدرت زیاد.» گفتم: «یکی را جا انداختی؛ سرعت زیاد.» گفت: «نه. ترمز این زیر پایت است و می‌توانی کنترلش کنی. اما پولت که زیاد شد، مثل نوکر می‌کشدت زیر پایش. شهرت و قدرتت هم که زیاد شد، دشمن پیدا می‌کنی.»

شوفر قدیمی وارد دفتر گاراژ می‌شود - اتاق کوچکی که به همان شکل 50 و چند سال قبل باقی مانده و فقط کمی رنگ و لعاب امروزی گرفته - و ادامه می‌دهد: «به گاراژ که برگشتیم، آقا تختی گفت: «گشت‌وگذارمان چقدر طول کشید؟» گفتم: «می‌خواهی چه کار؟» اصرار که کرد، گفتم: «2 ساعت.» دست در جیبش کرد و 10 تومان به من داد. گفتم: «پولت را بگیر پسر خوب...» در ماشین را بست و رفت. صدایش کردم و گفتم: «حالا من یک چیز می‌گویم، شما نه نگو. 5 تومان مال من، 5 تومان مال شما.» خندید و پول را گرفت. من هم رفتم با سهم خودم، یک کیلو و نیم شیرینی خریدم و آوردم همین‌جا در همین دفتر همگی با هم خوردیم.» 

پهلوان و خودکشی؟! تهمت است

راهی باشگاه «پولاد» می‌شویم، همان باشگاه سالخورده خیابان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) که روزهای بسیاری شاهد تمرین و عرق‌ریختن‌های پهلوان پرآوازه داستان ما بوده و حالا هیچ نشانی از آن روزهای باشکوه ندارد. حسین آقا همین‌طور که قدم‌زنان به باشگاه نزدیک می‌شود، یادش می‌آید عشق تختی و اشتیاقِ چند دقیقه تماشای قد و بالایش در هنگام تمرین در گود کشتی، او را تا همین‌جا هم کشانده‌بود، به یک باشگاه امروزی که هیچ شباهتی به زورخانه قدیمی خودشان نداشت. صحبت از تمرین و مسابقه که به میان می‌آید، حال‌وهوای دل حسین آقا یک‌دفعه ابری می‌شود و می‌رود به آن روزی که محبوبیت آقا تختی، عاقبت دشمنش شد: «آن روز من تهران نبودم. از شهریار مسافر می‌آوردم که شنیدم تختی امروز مسابقه دارد. در خانه و از تلویزیون آن مسابقه را دیدم. آن روز وقتی شاهپورغلامرضا به ورزشگاه آمد، جماعت کف مختصری زدند. بعدها شنیدم حبیب‌الله بلور و مربیان دیگر با دیدن این شرایط، تلاش کرده‌بودند مانع حضور تختی در سالن شوند. گفته‌بودند: «نرو، شاهپور غلامرضا در سالن است.» اما آقا تختی قبول نکرده و گفته‌بود: «من به او کاری ندارم. مردم به خاطر من آمده‌اند، من هم به خاطر آن‌ها می‌روم.» و همه‌چیز وقتی زیر و رو شد که تختی وارد سالن شد. مردم برایش سنگ‌تمام گذاشتند؛ کف‌زدن‌هایشان تمامی نداشت. یک‌دفعه یکی از آن میان گفت: «غلاااااامرضاااااااا...تختیه...» و بقیه هم کف زدند و این شعار را تکرار کردند. شاهپور غلامرضا آن روز حسابی سنگ روی یخ شد و معلوم بود او و ساواک آرام نمی‌نشینند.»

حالا باید سئوال تلخ این گفت‌وگو و همه بحث‌ها درباره تختی را بپرسم. تا از شایعه خودکشی جهان‌پهلوان سئوال می‌کنم، انگار به حسین آقا برخورده‌باشد، سرش را بالا می‌آورد، صدایش می‌لرزد و می‌گوید: «خودکشی؟! نه جانم. این‌ها تهمت است. خدا رحمت کند جلال آل احمد را. بعد از مرگ تختی یک یادداشت نوشت با این عنوان: «پهلوان و خودکشی؟!»... شما هم باور نکنید. این شایعه را برای تختی ساختند چون تحمل محبوبیتش را نداشتند. از هیچ کاری هم برای ضربه‌زدن به او فروگذار نکردند. مثلاً تختی، مرید مرحوم «حسن شمشیری»، از یاران دکتر مصدق بود و به دیدارش می‌رفت. شمشیری، عضو جبهه ملی بود اما تختی، نه. اما به همین بهانه برایش سابقه سیاسی ساختند تا در وقت مناسب از آن استفاده کنند.» 

به قرار هفتگی‌ام با آقا تختی وفادارم

حسین آقا زنجانی، خودش بهترین شاهد است برای اینکه جهان‌پهلوان تختی هنوز زنده است: «باور کن برای پدر و مادرم هم این‌قدر گریه نکردم. من 51 سال است عزادارِ این مرد هستم و برایش اشک می‌ریزم.» بدلِ روزهای جوانی آقا تختی، یار و همراه تمام سال‌های پس از مرگ او هم بوده. حالا 51 سال است حسین آقا پنج‌شنبه یا جمعه هرکجا که باشد، راهش را به سمت ابن‌بابویه کج می‌کند و سر مزار پهلوان محبوبش می‌رود تا با او درد دل کند: «هر بار سر مزارش می‌روم، مثل روز اول در فراقش اشک می‌ریزم. شما نمی‌دانید، تختی خیلی مظلوم رفت، خیلی...» کلمات داش حسین دوباره رنگ بغض می‌گیرد و ترجیح می‌دهد شعری که خودش برای آقا تختی سروده، پایان‌بخش صحبت‌هایش باشد:

اومدم باز اومدم، عمری باشه، بازم میام

تا زمانی که خدا توان بده به دست و پام

شب جمعه گر نشد، جمعه میام به دیدنت

به مزارت می‌رسم، گریه‌کنون می‌دم سلام

می‌شینم اشک می‌ریزم دو زانو بالای سرت

اگه باور نداری، شاهدمه اشک چشام...

شب و روزی نشده من ز تو یادی نکنم

خوشم، عکست با منه، هر جا می‌رم، هستی باهام

هوا طوفانی بشه، بباره بارون و تگرگ

سد راهم نمی‌شه چون که مرید این سرام

زن و مرد، پیر و جوون، جمله ز تو یاد کنند

به نکویی همه جا، پهلوون نیکومرام

مرده آنست نبرند نامی ز او دشمن و دوست

پوریای ولی نامند تو را ای عالی‌مقام

تو که سرمایه نداشتی پس از مرگ و حیات

حالا داری توی هر زورخونه و باشگاه، سهام

توی هر زورخونه و باشگاه به هنگام دعا

می‌کنند با صلوات، یادی ز تو تختی مدام
منبع: فارس
مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

ایران از سرمایه های خارجی برای ساخت مسکن استقبال می کند

همه موزه‌ها شنبه هشتم تیرماه تعطیل هستند

پرونده الکترونیک سلامت، تکمیل کننده پزشک خانواده است

تحریم های ترامپ مانع سخنرانی ظریف در سازمان ملل نمی شود

توصیه ما به آمریکا و اروپا، بازگشت به عهدشان در برجام است

ایران در مقابل آمریکا تنها نیست

خبرنگاران مشمول طرح مسکن کارکنان دولت می شوند

سهم وام اعطایی به مستاجران به زودی تعیین می‌شود

دولت مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق کارمندان اجرا کرد

صادرات نفت ایران در حال افزایش است

پیشنهاد مذاکره، فریب آمریکا برای خلع سلاح و عوامل اقتدار ملت است

معامله قرن رشوه‌ای به منطقه با پول عرب‌ها است

چند نرخی کردن ارز تصمیم اشتباهی بود

مشکلی با لالوویچ نداریم، مگر اینکه از داخل سمپاشی کنند

دستگیری فروشندگان سلاح در پایتخت

طرح ترافیک جدید پنجشنبه‌ها هم اجرا می‌شود

حریق مرگبار خودرو در پی وقوع تصادف در اتوبان تهران-قم

برانکو: چیزی برای ارائه به پرسپولیس نداشتم

مبنای دلار ۸۰۰۰ تومانی آقای وزیر

اگر دوستان بگذارند بر دشمنان غلبه می‌کنیم

فیلم/چرا متهمان زن در دادگاه چادر سر می‌کنند؟

افزایش ۳ برابری تغذیه و ۱.۵ برابری اسکان در اربعین ۹۸

این داروها اعصاب مغز را نابود می‌کند

وزیر راه و شهرسازی حضور پیمانکاران خارجی در کشور را تکذیب کرد

مدیریت زنگنه در وزارت نفت به ضرر کشور است

تحریم ظریف جلوی گفت‌وگو را می‌گیرد

واکنش دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره به تحریم رهبر معظم انقلاب

ترامپ: ایرانی‌ها باید با ما صحبت کنند

کشورمان نباید پایگاهی برای اقدام علیه ایران باشد

تورم خرداد ماه استان تهران 38.9 درصد

قیمت نفت از 66 دلار گذشت

طلا در بازارهای جهانی ارزان شد

نوبت‌بندی «برنامه‌‌ای» آب نداریم

واردات 35 هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی

زمان دادگاه «نجفی» تا ۲ روز آینده تعیین می‌شود

سرویس دهی اتوبوسرانی در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا

آیا محصولات تراریخته مضر هستند؟

نتایج آزمون‌ پایه‌های هفتم و دهم مدارس سمپاد مرداد اعلام می‌شود

۳ اقدام مهم برای بهسازی میدان امام خمینی

شورایاری‌ها فعالیت سیاسی نمی‌کنند

ثبت فشارخون ایرانی ها از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرد

تقسیط جریمه رانندگی خودروهای بالای یک میلیون خلافی

استراماچونی برای قهرمانی ابزار می‌خواهد

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم رهبری و ظریف

قهوه موجب کاهش خطر ابتلا به ام اس می شود

مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات جهانگیری است

خبرهای خوبی خواهم داشت!

مشکلات کشور موضوع پایان نامه می شود

طرح آمریکایی معامله قرن دستاوردی برای رژیم صهیونیستی نخواهد داشت

آمریکا و هیچ کشور دیگری جسارت تجاوز به خاک ایران را ندارد

سقوط پهپاد آمریکایی پیام خوبی برای کشورهای منطقه بود

ورود صنعت فضایی به فاز تولید

شورای نگهبان در حوزه نظارت به چیزی جز اجرای قانون نمی‌اندیشد

۳۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر زاهدان فاقد مدرسه مناسب هستند

۸ نشانه خاموش سرطان خون

ریزش دلار در پی تحریم‌های دیشب ایران

جزئیات نحوه حذف قبوض کاغذی برق

ایران در حراست از منافع ملی خود مسامحه نخواهد کرد

انحصار خودرو در ایران به پایان می‌رسد

کبودی‌ها را نادیده نگیرید

مشکل فرسودگی دانشگاه‌های بزرگ کشور جدی است

ابلاغ سهمیه داوطلبان کنکور مناطقی که دچار بلایای طبیعی شده‌اند

آخرین وضعیت برخورد با پایان نامه‌فروش‌های متخلف

پرونده الکترونیک سلامت از قول های دولت در زمینه حقوق شهروندی است

سامانه جامع روابط کار تا دو ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود

مجوزهای وزارت نفت برای احداث پالایشگاه مبنای کارشناسی ندارد

کند کردن تیغ تحریم‌ها با افزایش هزینه‌ها برای تحریم کنندگان

شهرداران تهران به اختصاص فضای آموزشی برای آموزش و پرورش مکلف شدند

استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان۱۲۰ بیمار فلج مغزی

آفتاب سوختگی را چطور درمان کنیم؟

شورای شهر مسؤول نرخ‌گذاری طرح جدید ترافیک است

کاهش مصرف لبنیات در جامعه به‌ دلیل افزایش قیمت‌ها

فیلم/شاکردوست: داروی مُسکن را قطع کردم تا بازی‌ام طبیعی‌تر شود!

تحریم رهبر ایران نشانگر افول تصمیم گیری سیاسی در آمریکا است

پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

جدیدترین رتبه‌بندی علمی منتشر شد

هدف انتخاباتی اصلاحات کتمان نقش جهانگیری در ناکارآمدی دولت است

قطار بین‌المللی تهران-وان راه‌اندازی شد

ترامپ تحریم‌های جدید علیه ایران را امضا کرد

عزم جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد

تحریم‌های جدید آمریکا نقض آشکار حاکمیت ایران است

مسیر سرمایه گذاری کشور برای پژوهش نادرست است

جزییات تحریم های مضحک ترامپ

معامله قرن فروش عزت است

جزییات نشست غیرعلنی شورای امنیت با محکومیت انفجار نفتکش‌ها

تاکید فرانسه، انگلیس و آلمان بر اجرای قطعنامه لغو تحریم‌های ایران

از پیشنهاد پرسپولیس به کی‌روش بی اطلاعم

حق با ترامپ است، ارتش آمریکا در خلیج فارس کاری ندارد

آمریکا به ماجراجویی علیه ایران پایان دهد

پرونده الکترونیک سلامت از بایگانی خارج شد

ورود کشورهای غیراروپایی به اینستکس به نفع ایران است یا اروپا؟

افزایش شهریه مدارس ممنوع است

ممنوعیت استفاده از شیشه دودی در خودروها

آخرین جزئیات از نحوه واگذاری کارت بلیت یک ساله به خبرنگاران

تجدید میثاق با ۱۵۰ شهید گمنام

اینفوگرافیک| راهکار‌های بهینه سازی کولر‌های آبی

طرح زیست شبانه به محیط امن خانواده لطمه وارد می‌کند

فرهنگیان می‌توانند ادامه تحصیل دهند

کشورهای غربی مسئول اصلی اختلال در مبارزه با موادمخدر هستند

سیاست تحریم آمریکا علیه ایران به آخر خط رسیده است

دولت موظف است به ثروت‌های ناشی از رِبا رسیدگی کند

باغات چای لاهیجان را آتش نزده ام

فرصت احیای دریاچه ارومیه را غنیمت بدانیم

انتخاب رشته آگاهانه؛ زمینه‌ساز آینده شغلی دانش‌آموزان

تعداد داوطلبان کنکور سراسری ۹۸ افزایش یافت

حل چالش‌های دنیای امروز نیازمند همکاری‌های علمی بین‌المللی است

ادامه روند گرما در کشور تا چهارشنبه

قیمت گوشت قرمز در دو هفته تا ۴ هزارتومان کاهش یافت

برخورد با اخلالگران بازار ارز در دستورکار ویژه دادستانی است

بی‌تفاوتی به فاجعه کودکان زباله‌گرد دامن همه را خواهد گرفت

آمریکایی‌ها تحریم را گزینه کم‌هزینه‌تری نسبت به جنگ می دانند

دشمن خطا کند غافلگیرش می کنیم

با تمام قدرت در برابر تحریم ها و تهدیدهای دشمن ایستاده ایم

پرونده های اموال نامشروع مسوولان با اولویت بررسی می شود

۳۳ میلیون حمله را خنثی کردیم

دانشگاه تهران در تابستان تعطیل نیست

برای ۱۰ سال آینده چقدر نیروی متخصص تربیت کردیم؟

یک عامل مهم افزایش وزن

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد

عکس/آخرین روز‌های «زاینده‌رود»

فیلم/جوان‌هایی که بد شروع کردند اما خوب تمام کردند!

تردد روان در محورهای شمالی

برنامه‌های تابستانی دانش‌آموزان را مدرسه‌محور کردیم

افزایش غلظت آلاینده‌ها در پایتخت

سرنگونی پهپاد آمریکایی باعث فروپاشی هیمنه نظامی واشنگتن شد

تحت فشار و تهدید با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم

کاهش تعهدات ایران در برجام یک تصمیم ملی است

تصویب اعتبارات لازم برای جبران خسارات ناشی از سیل

تابوشکنی‌های «گاندو» ادامه دارد

اروپا برای حفظ برجام باید تلاش جدی کند

۷۰ درصد بودجه تولید یک فیلم صرف بازیگران می‌شود

نهایی شدن سناریوهای اصلاح ساختار شهرداری تهران

تجاوز آمریکا به حریم هوایی ایران آغاز تنشی جدید در منطقه است

مدیران پرسپولیس وقت را هدر می دهند

منتظر تماس ایران هستیم

دشمن به دنبال انحراف انقلاب است

حل۳۰درصد دعاوی در شورای حل اختلاف

فرصت اروپا به سرعت در حال تمام شدن است

تولیدکنندگان مرغ ضرر می دهند

محرک خاصی برای رشد بازار سرمایه وجود ندارد

تب داغ بازار مسکن در آستانه تابستان

کشف پروتئینی که دیابت را معکوس می‌کند

کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن طی چند سال اخیر

خواب دیدن در گروی دمای مطلوب اتاق خواب است

دلیل لغو حمله احتمال ورود پهپاد آمریکا به حریم ایران بود

کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های گازی و نفتی تصویب شد

اتحادیه اقتصادی اوراسیا دریچه ای تازه در تنگنای تحریم

افزایش 40 درصدی قیمت اینترنت

مصرف غذای فرآوری شده موجب ابتلا به اوتیسم می‌شود

آلاینده تابستانه گریبانگیر تهران شده است

نرخ رسمی انواع ارز امروز ثابت ماند

خیریه های دارای چند مجوز ساماندهی می شوند

مطالبات اردیبهشت ۹۸ داروخانه‌ها پرداخت می‌شود

انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت اجتناب ناپذیر است

برخورد انتظامی تنها راه مقابله با بدحجابی نیست

آغاز ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات شورایاری‌ها

جز افزایش قیمت طلا نمی‌توان انتظار دیگری داشت

آمار دقیقی از کار کودک در تهران وجود ندارد

خشاب پر قانون برای ممنوعیت حمل سلاح

شیوع مواد مخدر در بین زنان و دختران نگران کننده است

نحوه ثبت‌نام ایرانیان برای پرونده الکترونیک سلامت+ جزییات

اصلاح روش جریمه عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها

طرح تجمیع دانشکده‌ها تصویب شد

اینفوگرافیک / ۷ منبع اصلی برای دریافت پروتئین

خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم

کودکان زباله‌گرد بازیچه مافیای طلای کثیف!

حسرت کشورهای منطقه به توان دفاعی و موشکی ایران

مذاکرات درباره پیمان‌های پولی با کشورهای مختلف در حال انجام است

نان چند نرخی شد!

اعلام خسارت از سوی ۹ شرکت فناور آسیب‌دیده از سیل

آمریکا نسبت به حفظ جان نیروهای خود مسئولانه رفتار کند

انتظار ۴ ساله ۱۷ هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو

کدام محصولات تراریخته هستند؟

آسمان ایران انتخاب اول ایرلاین‌های دنیا است

سندرز: ترامپ مسبب ایجاد بحران با ایران بوده است

20 کشور جهان مصرف‌کننده داروهای ایرانی می‌شوند

کشف آب شیرین در قعر اقیانوس اطلس

دولت برنامه مشخصی برای حمایت از اصناف ندارد

100 هزار واحد مسکونی در اراضی نیروهای مسلح ساخته خواهد شد

جزئیات واگذاری بقیه سهام دولت در سایپا و ایران خودرو

قیمت آسفالت واقعی شود

زمان رسیدگی به پرونده «نجفی»

کاریکاتور/پهپادبرگر...!

طرح خانه‌دار شدن کارمندان در رایزنی با دستگاه های دولتی

ترافیک صبحگاهی در آزادراه قزوین-کرج و کرج به تهران

پمپئو: زمانش که برسد با ایران تعامل می‎کنیم!

دوشنبه تحریم های جدید علیه ایران اعمال می شود

جدا کردن اتباع از دانش آموزان ایرانی ممنوع شد

کوچ کاربران آیفون به اندروید

جرئیات نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان

پیکر ۱۵۰ شهید دفاع مقدس ۶ تیر تشییع می‌شود

وعده‌های تکراری دولتی‌ها به مترو

راهکار برخورد با مشکلات خانواده حکم دادگاه نیست

با امارات در برابر ایران همکاری اطلاعاتی داریم

نقشه دشمن برای فلج کردن اقتصاد کشور نقش بر آب شد

دانشگاه نباید محلی برای سیاسی کاری و مغلطه شود

تصمیم حمله به ایران لغو نشده است

افزایش ذخائر اسکناس کشور بی سابقه است

مهلت سرویس دهندگان اینترنت تمام شد

سیاست فشار حداکثری به قوی شدن عزم ایران مقابل امریکا منجر شده است