کد خبر : ۶۶۰۷۸
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۱
مطهری:
علی مطهری گفت: طرح اصلی اسلام درباره زن که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط. ریشه حجاب اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است.
علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۷ دی ماه سالروز مبارزه مردم با موضوع کشف حجاب در دوره رضا شاه است. همان طور که می دانید اوج این مبارزه در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد و مردم با نیروهای نظامی دشمن و رژیم شاه مبارزه کردند و شهدای زیادی در آنجا دادند و در نهایت حکومت نتوانست حجاب و پوشش اسلامی را از ایران جدا کند، چون یک سیاستی وجود داشت تحت تأثیر فرهنگ غربی و رضاشاه به خاطر نزدیکی با آتاتورک در ترکیه و بعد از سفری که به ترکیه داشت فکر کرد که برای پیشرفت کشور لازم است که با مظاهر دینی مبارزه کند.

وی افزود: در نگاه خوشبینانه رضاخان خیال می کرد با حذف مظاهر دینی در علم و تمدن پیشرفت خواهیم کرد، ولی توجه نداشت در ایران نیرویی به نام روحانیت وجود دارد و این کار به راحتی قابل انجام نیست. در ترکیه روحانیت سنی بودند و قدرت روحانیت سنی بر مردم به اندازه روحانیت شیعه نیست. روحانیت اهل سنت وابسته به دولتها هستند لذا قدرت بسیج مردم را آنچنان ندارند.

وی با اشاره به اهمیت مسایل مربوط به عفاف تأکید کرد: امروز در دنیای غرب به نظر می رسد که اهمیت زیادی برای مسائل مربوط به عفاف قائل نیستند و فکر می کنند این مشکلات را حل کرده اند در حالی‌که مشکلات بسیار بیشتری نسبت به ما دارند. در موضوع روابط خانوادگی و زن و مرد و مسایل مربوط به آرامش روانی جامعه و مسائلی از این قبیل غرب دچار مشکلات فراوانی است.

مطهری افزود: در سوره نور که بخش اعظم آن مسائل مربوط به عفاف و مسائل مربوط به زن و مرد و احکام نگاه کردن و حکم زنا و از این قبیل است، آمده است که این حکمی است که ما بر شما نازل و بر شما واجب کرده ایم. این را حتم و قطعی کردیم و از قوانین تغییر ناپذیر است که بر اثر مقتضیات زمان عوض نمی شوند. اینها جزو اصول زندگی انسان است و تغییر ناپذیر است که واجب شده اند. در اروپا و غرب در جهت عکس قرآن عمل می کنند و اسم آن را هم آزادی می گذارند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره حجاب ادامه داد: در سوره نور آمده است که مسایل مربوط به عفاف چیزی نیست که ما بخواهیم به شما بیاموزیم و به شما اضافه کنیم، بلکه در درون و ذات شما وجود دارد، فقط ما به شما یادآوری می کنیم تا از غفلت خارج شوید.

فرزند شهید مطهری ادامه داد: حال با توجه به این اخلاق جنسی در اسلام و غرب اگر به مقوله ازدواج نگاه کنیم می بینیم که ازدواج در سیستم اسلامی خروج از ممنوعیت و محدودیت است، در حالی که ازدواج در سیستم غربی آغاز محدودیت و ممنوعیت است. در سیستم اسلامی اما این گونه نیست. چون از نظر اسلام کامیابی جنسی منحصرا باید در کانون خانواده باشد و خارج از آن ممنوع است. دلیل اینکه پایه کانون خانواده در دنیای غرب سست است، رعایت نکردن همین اصل است.

مطهری تصریح کرد: روش اسلامی باعث استحکام خانواده می شود، ولی روش دوم استحکام ندارد و کسی که عادت کرده این گونه باشد نمی تواند به یک نفر پایبند باشد، لذا آن روابط معمولا ادامه می یابد و به همین دلیل است که اسلام برای زنا مجازات تعیین کرده است و حتما هم تأکید دارد  این مجازات در حضور مردم باشد تا آثار اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اسلام ازدواج و علاقه جنسی یک امر مقدس شمرده شده است و پیامبر اسلام بر آن تأکید کرده است، گفت: یکی از خلقیات انبیاء دوست داشتن زنان است، اما درباره اینکه این روابط یک چهارچوب و مقرراتی دارد، تردیدی نیست. در اسلام مقررات زیادی در این باره  قرار داده شده است. برای مثال مجازات تهمت زنا، ۸۰ ضربه شلاق است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که ریشه حجاب و تأکید اسلام بر حجاب از کجا ناشی شده است، ادامه داد: ریشه حجاب در اسلام از اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است. اسلام، نظام خانوادگی خاصی دارد و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته که این نظام خانوادگی هر چه محکم تر باشد.

مطهری در ادامه به تفاوت نظام خانوادگی در اسلام با اروپاو غرب اشاره کرد و گفت: خانواده مثل یک شرکت تجاری می ماند که در آن مرد و زن سرمایه خود را می آورند و هر کدام ۵۰ درصد سرمایه گذاری می کنند و با هم زندگی می کنند و اگر هم جدا شوند باز این سرمایه بین آنها تقسیم می شود ولی از نظر اسلام، مرد باید نفقه و خرجی زن را بپردازد و حق ندارد دستمزد زن را به خود اختصاص دهد بلکه آن مخصوص خود زن است و مرد مسئولیت دارد که زندگی زن را اداره کند.

وی گفت: اسلام برای زن یک احترام خاصی قائل شده و مرد تعهدات سنگینی در این خصوص دارد. نظام خانوادگی اسلام بیشتر بر اساس وحدت روحی است نه اینکه بیایند سرمایه های اقتصادی هم را کنار هم بگذارند و هر کسی مسول باشد که درآمدی داشته باشد و باهم زندگی را اداره کنند، بلکه مرد وظیفه دارد خانواده را اداره کند و وحدت روحی بین زن و مرد پایه های این زندگی را تشکیل می دهد که باید محفوظ بمانند. این کار لوازمی دارد برای اینکه این استحکام باقی بماند و در مداری که خلقت برای آنها قرار داده است، باقی بماند. اگر به بهانه تساوی حقوق این مدار را به هم بزنیم از مسیر خلقت خارج شده ایم. از نظر اسلام زن و مرد حقوق مساوی دارند و به قول شهید مطهری، حتی حقوق زن در اسلام بیشتر از مرد است، اما در اسلام زن و مرد حقوق متشابه ندارند و نباید هم داشته باشند، چون اساسا خلقت آنها متفاوت است و تفاوت هایی در آفرینش از لحاظ جسمی و روحی با هم دارند.

مطهری با اشاره به نقش زنان در جامعه گفت: ۳ گونه نقش برای زن در تاریخ و در ساختن اجتماع قائل شده اند. معتقدند که زن دوره های سه گانه ای داشته است. در یک دوره زن یک شیء خیلی گرانبها بوده و آن دوره پرده نشینی زن است که از خانه بیرون نمی آمده و مرد دسترسی به او نداشته و برای دسترسی به او باید تلاش زیادی می کرده، لذا زن گرانبها بوده اما شخصیت او رشد پیدا نمی کرد و مثل یک گوهر یا الماس، یک شیء گرانبها بوده است. در دوره ای دیگر زن از شیء بودن خارج و تبدیل به شخص می شود و استعدادهای وجود او شکوفا می شوند، اما یک شخص بی ارزش می شود، چون دسترسی مرد به زن خیلی آسان بوده و زن آن احترام خود را از دست داده است. در مدل غربی زن این گونه است، شخصیت و تخصص پیدا کرده اما ارزش و احترام خود را از دست داده است. در حالت سوم، زن هم شخص است و هم شیء نیست و گرانبها و با ارزش است و این مدلی است که اسلام آن را تأیید می کند. زن هم مثل مرد استعدادهایی دارد که باید شکوفا شوند و وجود همین استعدادها منشاء یک حق است. کسی که استعداد تحصیل دارد، پس حق تحصیل هم دارد. برای اینکه زن بی ارزش نشود و احترام خود را از دست ندهد، اسلام تدابیری را اندیشیده است که یکی از آنها مسأله پوشش اسلامی و دیگری عدم اختلاط است. در فعالیت های اجتماعی زن و مرد نباید مختلط باشند و روابط آزاد بین زن و مرد باید حداقل باشد. قابل انکار نیست که زن از راه تأثیر بر مرد و فرزندان همیشه در ساختن جامعه تأثیر و نقش داشته است.

وی افزود: برای اینکه به شکل سوم زن در جامعه که مورد نظر اسلام است برسیم، یکی از عوامل آن مسأله پوشش است که اسلام آن را تدبیر کرده برای تحکیم خانواده و ریشه قضیه همین است که اجتماع باید محیط فعالیت و کار باشد و هرگونه التذاذ جنسی باید در کادر خانواده باشد. صورت این مسأله باید درست مطرح شود. این تدبیر اندیشیده شده تا جامعه محیط کار و فعالیت باشد و تحریک جنسی در جامعه نداشته باشیم. اگر ما این صورت مسأله را درست مطرح کنیم. جامعه باید محیط کار و فعالیت باشد یا محیط التذاذ جنسی؟ این یک جور صورت مسأله است و دیگری اینکه آیا زن و مرد باید در پوشش لباس آزاد باشند یا نه؟

علی مطهری تأکید کرد: پس ما باید بدانیم سیمای حقیقی حجاب و پوشش چیست. سخن در این نیست که زن بهتر است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان، بلکه بحث این است که آیا تمتعات انسان از زن باید آزاد باشد یا خیر؟ حال این محدودیت کامیابی چه آثار و فوایدی دارد؟ به طور اجمال می توان گفت اولین فایده بهداشت روانی جامعه است. اینکه جامعه مداوم تحریک شود و امکان ارضاء هم وجود نداشته باشد، باعث عقده های جنسی و عدم تعادل روان در افراد و احیانا منجر به برخی جنایت ها می شود که بسیاری از آنها ناشی از همین عقده های روانی ناشی از محرومیت های جنسی است. ما نباید جامعه را بی جهت تحریک کنیم. تز اسلام این است که برای کنترل غریزه جنسی، ارضاء باید در حد طبیعی باشد و دوم اینکه جامعه تحریک نشود. پس این کار نوعی بهداشت روانی و تحکیم روابط افراد خانواده در جامعه ایجاد می کند وثمره اش، ایجاد صمیمیت کامل بین زوجین، حفظ نیروی کار و بالا رفتن ارزش زن و جلوگیری از ابتذال او است. انسان در همه قوای خود سیری ناپذیر است، مثل سیری ناپذیری از جاه و مقام. انسان خواهان نامتناهی است در همه زمینه ها و فطرت نامتناهی خواه دارد. اگر تمام ثروت زمین را به او بدهند باز هم می خواهد ثروتش بیشتر شود. در زمینه غریزه جنسی هم همین است و باید تدبیری برای آن اندیشه شود.

وی افزود: محققان غربی امروز مدعی هستند که یکی از قربانیان روابط جنسی در غرب همین پدیده عشق است چون عشق های رمانتیک دیگر پیدا نمی شوند و آن چیزی که بیشتر مشاهده می شود، هوس است. به خاطر حفظ آرامش روانی جامعه، اسلام تدابیری را در نظر گرفته که یکی همین آداب نگاه کردن است. اسلام حتی در این خصوص هم حکم دارد. به مردان مومن بگو چشم های خود را فرو بندند از زنان بیگانه و به آنها خیره نشوند و خود را حفظ کنند. به زنان هم عین همین دستور را می دهد. آداب پوشش بیشتر برای زنان است، چون میل به خودنمایی بیشتر در زنان و میل به چشم چرانی بیشتر در مردان است. از نظر تصاحب قلب ها و دل ها زن شکار است و مرد شکارچی. جلوگیری از معاشرت آزاد صرفا به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل خودش نیست. اگر مرد می گوید روابط آزاد نباید باشد فقط به خاطر ادامه نسل نیست، بلکه یکی از فلسفه هایش استحکام پیوند خانوادگی است که هر مردی صرفا با زن خود روابط داشته باشد و بالعکس. سومین دلیل هم استواری اجتماع است. همین که باعث می شود، نیروی کار و فعالیت جامعه افزایش یابد و چهارم ارزش و احترام زن بالا می رود و در آیه قرآن هم داریم که رعایت این پوشش برای شما بهتر است.

مطهری در پایان گفت: بنابراین تز اصلی اسلام که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط، بلکه حریم باید حفظ شود. یعنی زن می تواند وارد فعالیت های اجتماعی شود فقط باید حریم خود را با مردهای بیگانه حفظ کند. اسلام این را گفته و ما در جمهوری اسلامی همیشه تلاشمان این بوده که این روش را پیاده کنیم و از افراط و تفریط دوری کنیم. پدیده برهنگی که امروز در غرب وجود دارد در واقع یک بیماری است، بیماری برهنگی و عریانی که تا ۶۰ یا ۷۰ سال قبل در غرب وجود نداشته است و شما وقتی عکس های آن دوره غرب را ببینید، خیلی از زنان حجاب و حتی روسری دارند. در سالهای اخیر تبلیغات سرمایه داری شاید در این جهت موثر بوده است و اکنون بسیاری از بزرگان آنها به این برهنگی در دنیای غرب اعتراض دارند و خیلی ها آن را نقشه صهیونیست ها می دانند که این برهنگی را رواج می دهند برای اینکه حکومت خود را در دنیا حاکم کنند و مردم دنیا به طور کلی مشغول همین مسائل باشند لذا باید مراقب باشیم و بدانیم که صرف تقلید از آنها آثار مخربی را برای جامعه ما به همراه خواهد داشت.
منبع: مهر
مطالب مرتبط
برچسب ها: حجاب
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

طرح های مغایر با اراده مردم فلسطین به نتیجه نخواهد رسید

وزیران خارجه روسیه و فرانسه بر حفظ برجام تاکید کردند

تلاش‌ها بر تامین کالاهای مورد نیاز کشور متمرکز شود

در حال غرق شدن در پلاستیک هستیم

ساعت مجاز تردد وسایل نقلیه سنگین در پایتخت اعلام شد

حکم یکسال حبس برای محسن افشانی صادر شد

مفقودی یک میلیارد یورو ارز دولتی صحت ندارد

کار مبارزه با قاچاق باید به صورت سیستمی باشد

اسقاط پهپاد آمریکایی و توقیف نفت‌کش انگلیسی نقاط عطف تاریخ مبارزات مسلمانان است

توقیف نفتکش‌ انگلیسی اقدام حقوقی درستی بود

وزش باد شدید در جنوب استان تهران پیش بینی می شود

توقیف نفتکش انگلیسی نشان از اراده پاسخ به تهدید دارد

موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد

توقیف کشتی انگلیس، «شکستی بزرگ» برای لندن است

عدم واریز یارانه برخی افراد کار بانک‌ها بود

توجیه گران فروشی نان از سوی یک مقام مسئول!

همه چیز درباره حذف قبوض کاغذی برق از دو ماه دیگر

دیدار نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با رهبر انقلاب

جزئیات بخشنامه شهریه مهدکودک ها

هفت شهر سیستان و بلوچستان در نوبت گازرسانی قرار گرفتند

دومین ضربه وزارت اطلاعات به سیا

مدیریت شهری برای انجام پروژه ها حالت تهاجمی ندارد

تردید وزیر دارایی انگلیس نسبت به امکان تحریم جدید علیه ایران

برابری دیه زن و مرد ایرادهایی دارد

طرح تولید مسکن ارزان توسط شهرداری‌ها سر کار گذاشتن مردم است

کودکان کار دوباره به خیابان بازمی گردند

واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر ممنوع است

اقدامات آمریکا تروریسم اقتصادی است

سه روایت نجفی در خصوص استفاده از سلاح

واکنش کویت به توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس

قدرت دفاعی و تهاجمی ایران برای متجاوزان غافلگیرکننده است

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)

ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی در تهران

اردوی پرسپولیس در ترکیه سمبل‌کاری بود

اصرار دولت برای یک تصمیم غلط راه به کجا خواهد برد؟

آمریکا در برابر اتحاد شرکت های نفتی کاری از پیش نمی برد

برای انتقال پول، عکس کارت بانکی را منتشر نکنید

«بوی باران» مخاطب را شگفت‌زده می‌کند

جزئیات آزادسازی نفتکش ایرانی از بندر جده عربستان

کارت سوخت جایگاه‌داران تا مدت محدودی فعال است

دولت با وضع فعلی‌اش نیازی به برانداز ندارد

میزان اجاره‌بها در تهران به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است

آغاز ساخت 57 هزار مسکن در قالب طرح اقدام

آخرین وضعیت نفتکش انگلیسی در لنگرگاه بندرعباس

جایگاه بالای ایران در پیوند عضو

دولت اردن با نظر مردم در قبال معامله قرن همراهی می‌کند

ایران دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارد

دهقان، طحان نظیف و صادقی‌مقدم اعضای حقوقدان شورای نگهبان شدند

برنامه پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختار بودجه قابلیت اجرا ندارد

بازار ایران به روی شرکت‌های آمریکایی باز است

برخی مدیران مجلس بالاتر از حداکثر قانونی حقوق می‌گیرند

آغاز به کار دوباره پروژه های فنی و مهندسی ایران در عراق

بازپرداخت تسهیلات اشتغالزای روستایی به چرخه اشتغال برگردد

برادران ریخته گران به ١۵ سال حبس محکوم شدند

اینفوگرافیک / پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان کدامند؟

برنامه وزارت بهداشت برای درمان "فشارخونی‌ها"

برانکو: عرب، مقصر اصلی جدایی‌ام بود

چه چیزی در انتظار جنگل‌های هیرکانی پس از ثبت جهانی است؟

نقشه‌ای از ساختمان‌های مهم و حیاتی تهران نداریم

روزهای گرم تابستان مقصر آلودگی هوای پایتخت!

ایستگاه‌های بسيج و محمديه در آستانه افتتاح

خیابان نجات الهی از فردا یک طرفه می‌شود

می‌خواهیم ببینیم چطور می‌شود برجام را حفظ کرد

۴۰ درصد افراد بالای ۴۰ سال کشور کبد چرب دارند

ریشه اصلی مشکل کاغذ وزارت ارشاد است

مسکن مهر به درد نمایندگان مجلس نمی‌خورد

پمپئو به اثرگذاری ایران بر افکار عمومی آمریکا اعتراف کرد

سه عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب شدند

دولت در مدیریت بازار مسکن نمره قبولی نمی‌گیرد

واکنش پمپئو به پیش شرط ایران برای مذاکره با آمریکا

محور هراز به صورت موقت مسدود می شود

دولت عزمی برای اصلاح ساختار اقتصادی ندارد

نگاه به اسباب‌بازی لاکچری است

نماینده مردم اصفهان سوءقصد به جانش را تکذیب کرد

۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در سرپل ذهاب ساخته شد

قیمت موبایل رو به کاهش است

خروج آمریکا از برجام عامل تنش های منطقه است

نقاط قوت و ضعف انتخابات الکترونیکی

آمار باسوادان روستاها بیشتر از مناطق شهری است

دولت برای خانه‌دار شدن به مردم یارانه دهد

توسعه کاشت گیاهان مقاوم به شوری برای خوراک آبزیان در جنوب

پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی راه‌اندازی می‌شود

راهکارهای نوبخت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت

نرخ نیما به بازار آزاد نزدیک شد

خروج ترامپ از برجام انگیزه شخصی داشت

جزئیاتی از ورودی و خروجی‌های استقلال

رضا رویگری روی صحنه می‌رود

توقیف نفتکش ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند

استفاده از اپلیکیشن‌ها برای پرد اخت کرایه تاکسی

بخشودگی جرایم رانندگی در دستور کار نیست

نصب 109 سامانه پلاک‌خوان در محدوده‌ «کنترل آلودگی هوا»

روزانه ۴۰۰ هزار خودرو از غرب وارد تهران می شوند

بهره‌برداری از زیرگذر گیشا تا پایان سال

افراطی و گسترش اباحه‌گری منطبق با سند 2030 است

پرداخت4 هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی

بوستان‌های بانوان پایتخت زیر ذره‌بین ناظران

هزینه‌های امسال شهرداری تهران اعلام می‌شود

ایستگاه‌های خط 6 و 7 مترو تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

برنامه‌ای برای ایجاد واگن ویژه مردان نداریم

دستیاران تخصصی بدون اجازه استاد نمی توانند عمل جراحی انجام دهند

افزایش صددرصدی پذیرش دانشجویان پزشکی

رکورد خریداران عرضه اولیه در بورس شکسته شد

شورای نگهبان پیشنهادات را می‌پذیرد اما باج‌خواهی را خیر

ضرابی‌زاده: نوشتن «ساجی» نفسگیر بود

نباید از « گاندو» انتقاد بی‌جا کرد

نمی‌توانیم از نمایندگانی که به مجلس فرستادیم دفاع کنیم

وجود بیش از 500 هزار میلیارد رانت اقتصادی در ایران

حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌‌بگیران

حج 98 طولانی‌ترین تمتع پس از انقلاب اسلامی است

جزئیات نخستین جلسه دادگاه نجفی

صد درصد پرونده جیسون رضاییان در «گاندو» عین واقعیت است

تهدید نظامی علیه ایران کارایی ندارد

آغاز مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد

دفاع ربیعی از لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی

خرید ۴.۶ میلیون تن گندم از کشاورزان

کشف بزرگترین باند قاچاق اسلحه توسط سربازان گمنام امام زمان

تغییرات زیاد کار مربی را سخت می‌کند

مشکل مالی برای اعزام اساتید به فرصت مطالعاتی خارج از کشور

نارضایتی دامداران از فرآیند پلاک‌کوبی جمعیت دام

تعلل در رسیدگی به سیل‌زدگان نارواست

فرهاد مجیدی را به سمت فوتبال «هل» دادم

باور دارم رژیم صهیونیستی از خانه عنکبوت سست‌تر است

قیمت دلار اندکی کاهش یافت

هیچکس نباید از مراجعه به کمیته امداد نا امید برگردد

جرم «دیدن این فیلم جرم است» چیست؟

وحید امیری با پرسپولیس تمام کرد

وقتی دروغ ترامپ لو می رود

بحث «حجاب اجباری»، انحرافی است

طرح «اعاده اموال نامشروع» به دنبال مبارزه با فساد آقازاده‌ها است

پاسکاری بودجه‌ای دولت و مجلس

تصمیم برجامی ایران ضعف اتحادیه اروپا را به نمایش گذاشت

ایران تحریم ناپذیر است

تاکید جهانگیری بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام تا پایان دولت دوازدهم

تعداد جان‌باختگان رودخانه‌های البرز به ۱۷ نفر رسید

درمان و جراحی کیست مویی

بانک‌ها از پس "وام رهن مسکن" برمی‌آیند؟

قیمت میوه کاهش یافت

افزایش ۲۹ درصدی «شهریه» مهدهای کودک تصویب شد

شاخص پژوه حق صدور مدرک تحصیلی ندارد

ضدعفونی کردن آب با کمک یک روش جدید تصویربرداری!

«ویزای اربعین» چه زمان حذف می‌شود؟

روز پر نوسان دلار

فیش‌های حقوق همچنان پنهان می‌مانند!

ممنوعیت دریافت پول اضافی از اولیاء به بهانه «کلاس کنکور»

تاثیر شربت خرما بر درد زایمان

اینفوگرافیک / شش عامل برای کمک به خواب بهتر

آمریکا به خاطر انسجام مردم از جنگ عقب نشینی کرد

«خانه نیما یوشیج» ۲۱ آبان افتتاح می‌شود

باکتری‌های روده مشکل بانک‌های خون را حل می‌کنند

تولید واکسن و آنتی‌سرم ایرانی با حمایت دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

روند کاهشی نرخ تورم ادامه می‌یابد

خبر خوش برای رانندگان اتوبوس

اتمام عملیات جمع‌آوری پل گیشا تا 20 تیر

نگه‌داری از «گاندو » غیرقانونی و جرم است

فیلم/توضیحات تهیه‌کننده «گاندو» درباره پرونده جیسون رضاییان

جامعه روحانیت قصد ورود مستقیم به انتخابات را ندارد

واردات گوشت در بهار دو برابر شد

رهبر انقلاب درگذشت آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند

واکنش به کج شدن برج میلاد

شکست ایران در زمینه نظامی غیر ممکن است

توقیف نفتکش ایرانی هدیه انگلیس به آمریکا بود

سن و جنسیت کاربران فناوری اطلاعات در ایران

دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد منتشر شد

نقص‌های ایمنی خط ۶ مترو برطرف نشده است

ارتباط داروهای هورمونی و ناباروری

ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران با ماکرون گفتگو کرد

ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران با ماکرون گفتگو کرد

کارمان با ایران تمام نشده است

داریوش اسدزاده ممنوع‌الملاقات است

تهاجم به عمق دشمن در دستور کار سپاه است

مخاطب عمومی شبکه مستند افزایش یافته است

قدرت دفاعی کشور ریسک جنگ را از آمریکا گرفته است

توقیف نفتکش ایرانی بی‌پاسخ نمی‌ماند

فراز و فرودهای ارز دلالان را غافلگیر کرد

از غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد عبور کردیم

زلزله‌ای ۵.۷ ریشتر مسجدسلیمان را لرزاند

نمایندگان آژانس در جریان اقدامات ایران هستند

۲۶ تیر تهران شاهد آخرین ماه گرفتگی سال است

ظرفیت دانشجویان پزشکی افزایش چندانی نداشته است

استانداری تهران با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برخورد می‌کند

از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای نقض پیمان از برجام نبود

اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان به اشتغال روستایی

مسئولان برای حل مشکلات کشور برنامه‌ ندارند

حل مشکل مسکن نیازمند اقدام جدی دولت است

مدیران دولتی از شرکت‌های خصولتی دست‌بردار نیستند

مقام آمریکایی: امیدواریم «اینستکس» موفق شود

کاهش واردات مربوط به اقلام غیرضروری و مصرفی است

ایران ایر در پروازهای حج دنبال سودآوری نیست

برخورد جدی با کشف حجاب در فرودگاه‌های کشور

صادرات گوشت مرغ آزاد شد

۷۰ درصد معاملات مسکن جنبه مصرفی ندارد

متغیرهای پولی سال 97

2240 طرح ترافیک به خبرنگاران اختصاص یافت

توسعه زیرساخت‌های گردشگری در 280 روستا

ورود مفاهیم تأمین اجتماعی به 9 کتاب درسی

پنج‌قلوهایی که پدرشان راننده اسنپ است

تأکید پلیس بر بازگشایی سریعتر قطعه یک آزادراه تهران-شمال

قفل پارک حاشیه‌ای در تهران باز شد

هوای تهران سالم است

مردم برای گزارش ناهنجاری‌ها به دستگاه قضا اعتماد کنند