کد خبر : ۶۶۰۷۸
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۱
مطهری:
علی مطهری گفت: طرح اصلی اسلام درباره زن که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط. ریشه حجاب اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است.
علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۷ دی ماه سالروز مبارزه مردم با موضوع کشف حجاب در دوره رضا شاه است. همان طور که می دانید اوج این مبارزه در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد و مردم با نیروهای نظامی دشمن و رژیم شاه مبارزه کردند و شهدای زیادی در آنجا دادند و در نهایت حکومت نتوانست حجاب و پوشش اسلامی را از ایران جدا کند، چون یک سیاستی وجود داشت تحت تأثیر فرهنگ غربی و رضاشاه به خاطر نزدیکی با آتاتورک در ترکیه و بعد از سفری که به ترکیه داشت فکر کرد که برای پیشرفت کشور لازم است که با مظاهر دینی مبارزه کند.

وی افزود: در نگاه خوشبینانه رضاخان خیال می کرد با حذف مظاهر دینی در علم و تمدن پیشرفت خواهیم کرد، ولی توجه نداشت در ایران نیرویی به نام روحانیت وجود دارد و این کار به راحتی قابل انجام نیست. در ترکیه روحانیت سنی بودند و قدرت روحانیت سنی بر مردم به اندازه روحانیت شیعه نیست. روحانیت اهل سنت وابسته به دولتها هستند لذا قدرت بسیج مردم را آنچنان ندارند.

وی با اشاره به اهمیت مسایل مربوط به عفاف تأکید کرد: امروز در دنیای غرب به نظر می رسد که اهمیت زیادی برای مسائل مربوط به عفاف قائل نیستند و فکر می کنند این مشکلات را حل کرده اند در حالی‌که مشکلات بسیار بیشتری نسبت به ما دارند. در موضوع روابط خانوادگی و زن و مرد و مسایل مربوط به آرامش روانی جامعه و مسائلی از این قبیل غرب دچار مشکلات فراوانی است.

مطهری افزود: در سوره نور که بخش اعظم آن مسائل مربوط به عفاف و مسائل مربوط به زن و مرد و احکام نگاه کردن و حکم زنا و از این قبیل است، آمده است که این حکمی است که ما بر شما نازل و بر شما واجب کرده ایم. این را حتم و قطعی کردیم و از قوانین تغییر ناپذیر است که بر اثر مقتضیات زمان عوض نمی شوند. اینها جزو اصول زندگی انسان است و تغییر ناپذیر است که واجب شده اند. در اروپا و غرب در جهت عکس قرآن عمل می کنند و اسم آن را هم آزادی می گذارند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره حجاب ادامه داد: در سوره نور آمده است که مسایل مربوط به عفاف چیزی نیست که ما بخواهیم به شما بیاموزیم و به شما اضافه کنیم، بلکه در درون و ذات شما وجود دارد، فقط ما به شما یادآوری می کنیم تا از غفلت خارج شوید.

فرزند شهید مطهری ادامه داد: حال با توجه به این اخلاق جنسی در اسلام و غرب اگر به مقوله ازدواج نگاه کنیم می بینیم که ازدواج در سیستم اسلامی خروج از ممنوعیت و محدودیت است، در حالی که ازدواج در سیستم غربی آغاز محدودیت و ممنوعیت است. در سیستم اسلامی اما این گونه نیست. چون از نظر اسلام کامیابی جنسی منحصرا باید در کانون خانواده باشد و خارج از آن ممنوع است. دلیل اینکه پایه کانون خانواده در دنیای غرب سست است، رعایت نکردن همین اصل است.

مطهری تصریح کرد: روش اسلامی باعث استحکام خانواده می شود، ولی روش دوم استحکام ندارد و کسی که عادت کرده این گونه باشد نمی تواند به یک نفر پایبند باشد، لذا آن روابط معمولا ادامه می یابد و به همین دلیل است که اسلام برای زنا مجازات تعیین کرده است و حتما هم تأکید دارد  این مجازات در حضور مردم باشد تا آثار اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اسلام ازدواج و علاقه جنسی یک امر مقدس شمرده شده است و پیامبر اسلام بر آن تأکید کرده است، گفت: یکی از خلقیات انبیاء دوست داشتن زنان است، اما درباره اینکه این روابط یک چهارچوب و مقرراتی دارد، تردیدی نیست. در اسلام مقررات زیادی در این باره  قرار داده شده است. برای مثال مجازات تهمت زنا، ۸۰ ضربه شلاق است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که ریشه حجاب و تأکید اسلام بر حجاب از کجا ناشی شده است، ادامه داد: ریشه حجاب در اسلام از اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است. اسلام، نظام خانوادگی خاصی دارد و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته که این نظام خانوادگی هر چه محکم تر باشد.

مطهری در ادامه به تفاوت نظام خانوادگی در اسلام با اروپاو غرب اشاره کرد و گفت: خانواده مثل یک شرکت تجاری می ماند که در آن مرد و زن سرمایه خود را می آورند و هر کدام ۵۰ درصد سرمایه گذاری می کنند و با هم زندگی می کنند و اگر هم جدا شوند باز این سرمایه بین آنها تقسیم می شود ولی از نظر اسلام، مرد باید نفقه و خرجی زن را بپردازد و حق ندارد دستمزد زن را به خود اختصاص دهد بلکه آن مخصوص خود زن است و مرد مسئولیت دارد که زندگی زن را اداره کند.

وی گفت: اسلام برای زن یک احترام خاصی قائل شده و مرد تعهدات سنگینی در این خصوص دارد. نظام خانوادگی اسلام بیشتر بر اساس وحدت روحی است نه اینکه بیایند سرمایه های اقتصادی هم را کنار هم بگذارند و هر کسی مسول باشد که درآمدی داشته باشد و باهم زندگی را اداره کنند، بلکه مرد وظیفه دارد خانواده را اداره کند و وحدت روحی بین زن و مرد پایه های این زندگی را تشکیل می دهد که باید محفوظ بمانند. این کار لوازمی دارد برای اینکه این استحکام باقی بماند و در مداری که خلقت برای آنها قرار داده است، باقی بماند. اگر به بهانه تساوی حقوق این مدار را به هم بزنیم از مسیر خلقت خارج شده ایم. از نظر اسلام زن و مرد حقوق مساوی دارند و به قول شهید مطهری، حتی حقوق زن در اسلام بیشتر از مرد است، اما در اسلام زن و مرد حقوق متشابه ندارند و نباید هم داشته باشند، چون اساسا خلقت آنها متفاوت است و تفاوت هایی در آفرینش از لحاظ جسمی و روحی با هم دارند.

مطهری با اشاره به نقش زنان در جامعه گفت: ۳ گونه نقش برای زن در تاریخ و در ساختن اجتماع قائل شده اند. معتقدند که زن دوره های سه گانه ای داشته است. در یک دوره زن یک شیء خیلی گرانبها بوده و آن دوره پرده نشینی زن است که از خانه بیرون نمی آمده و مرد دسترسی به او نداشته و برای دسترسی به او باید تلاش زیادی می کرده، لذا زن گرانبها بوده اما شخصیت او رشد پیدا نمی کرد و مثل یک گوهر یا الماس، یک شیء گرانبها بوده است. در دوره ای دیگر زن از شیء بودن خارج و تبدیل به شخص می شود و استعدادهای وجود او شکوفا می شوند، اما یک شخص بی ارزش می شود، چون دسترسی مرد به زن خیلی آسان بوده و زن آن احترام خود را از دست داده است. در مدل غربی زن این گونه است، شخصیت و تخصص پیدا کرده اما ارزش و احترام خود را از دست داده است. در حالت سوم، زن هم شخص است و هم شیء نیست و گرانبها و با ارزش است و این مدلی است که اسلام آن را تأیید می کند. زن هم مثل مرد استعدادهایی دارد که باید شکوفا شوند و وجود همین استعدادها منشاء یک حق است. کسی که استعداد تحصیل دارد، پس حق تحصیل هم دارد. برای اینکه زن بی ارزش نشود و احترام خود را از دست ندهد، اسلام تدابیری را اندیشیده است که یکی از آنها مسأله پوشش اسلامی و دیگری عدم اختلاط است. در فعالیت های اجتماعی زن و مرد نباید مختلط باشند و روابط آزاد بین زن و مرد باید حداقل باشد. قابل انکار نیست که زن از راه تأثیر بر مرد و فرزندان همیشه در ساختن جامعه تأثیر و نقش داشته است.

وی افزود: برای اینکه به شکل سوم زن در جامعه که مورد نظر اسلام است برسیم، یکی از عوامل آن مسأله پوشش است که اسلام آن را تدبیر کرده برای تحکیم خانواده و ریشه قضیه همین است که اجتماع باید محیط فعالیت و کار باشد و هرگونه التذاذ جنسی باید در کادر خانواده باشد. صورت این مسأله باید درست مطرح شود. این تدبیر اندیشیده شده تا جامعه محیط کار و فعالیت باشد و تحریک جنسی در جامعه نداشته باشیم. اگر ما این صورت مسأله را درست مطرح کنیم. جامعه باید محیط کار و فعالیت باشد یا محیط التذاذ جنسی؟ این یک جور صورت مسأله است و دیگری اینکه آیا زن و مرد باید در پوشش لباس آزاد باشند یا نه؟

علی مطهری تأکید کرد: پس ما باید بدانیم سیمای حقیقی حجاب و پوشش چیست. سخن در این نیست که زن بهتر است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان، بلکه بحث این است که آیا تمتعات انسان از زن باید آزاد باشد یا خیر؟ حال این محدودیت کامیابی چه آثار و فوایدی دارد؟ به طور اجمال می توان گفت اولین فایده بهداشت روانی جامعه است. اینکه جامعه مداوم تحریک شود و امکان ارضاء هم وجود نداشته باشد، باعث عقده های جنسی و عدم تعادل روان در افراد و احیانا منجر به برخی جنایت ها می شود که بسیاری از آنها ناشی از همین عقده های روانی ناشی از محرومیت های جنسی است. ما نباید جامعه را بی جهت تحریک کنیم. تز اسلام این است که برای کنترل غریزه جنسی، ارضاء باید در حد طبیعی باشد و دوم اینکه جامعه تحریک نشود. پس این کار نوعی بهداشت روانی و تحکیم روابط افراد خانواده در جامعه ایجاد می کند وثمره اش، ایجاد صمیمیت کامل بین زوجین، حفظ نیروی کار و بالا رفتن ارزش زن و جلوگیری از ابتذال او است. انسان در همه قوای خود سیری ناپذیر است، مثل سیری ناپذیری از جاه و مقام. انسان خواهان نامتناهی است در همه زمینه ها و فطرت نامتناهی خواه دارد. اگر تمام ثروت زمین را به او بدهند باز هم می خواهد ثروتش بیشتر شود. در زمینه غریزه جنسی هم همین است و باید تدبیری برای آن اندیشه شود.

وی افزود: محققان غربی امروز مدعی هستند که یکی از قربانیان روابط جنسی در غرب همین پدیده عشق است چون عشق های رمانتیک دیگر پیدا نمی شوند و آن چیزی که بیشتر مشاهده می شود، هوس است. به خاطر حفظ آرامش روانی جامعه، اسلام تدابیری را در نظر گرفته که یکی همین آداب نگاه کردن است. اسلام حتی در این خصوص هم حکم دارد. به مردان مومن بگو چشم های خود را فرو بندند از زنان بیگانه و به آنها خیره نشوند و خود را حفظ کنند. به زنان هم عین همین دستور را می دهد. آداب پوشش بیشتر برای زنان است، چون میل به خودنمایی بیشتر در زنان و میل به چشم چرانی بیشتر در مردان است. از نظر تصاحب قلب ها و دل ها زن شکار است و مرد شکارچی. جلوگیری از معاشرت آزاد صرفا به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل خودش نیست. اگر مرد می گوید روابط آزاد نباید باشد فقط به خاطر ادامه نسل نیست، بلکه یکی از فلسفه هایش استحکام پیوند خانوادگی است که هر مردی صرفا با زن خود روابط داشته باشد و بالعکس. سومین دلیل هم استواری اجتماع است. همین که باعث می شود، نیروی کار و فعالیت جامعه افزایش یابد و چهارم ارزش و احترام زن بالا می رود و در آیه قرآن هم داریم که رعایت این پوشش برای شما بهتر است.

مطهری در پایان گفت: بنابراین تز اصلی اسلام که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط، بلکه حریم باید حفظ شود. یعنی زن می تواند وارد فعالیت های اجتماعی شود فقط باید حریم خود را با مردهای بیگانه حفظ کند. اسلام این را گفته و ما در جمهوری اسلامی همیشه تلاشمان این بوده که این روش را پیاده کنیم و از افراط و تفریط دوری کنیم. پدیده برهنگی که امروز در غرب وجود دارد در واقع یک بیماری است، بیماری برهنگی و عریانی که تا ۶۰ یا ۷۰ سال قبل در غرب وجود نداشته است و شما وقتی عکس های آن دوره غرب را ببینید، خیلی از زنان حجاب و حتی روسری دارند. در سالهای اخیر تبلیغات سرمایه داری شاید در این جهت موثر بوده است و اکنون بسیاری از بزرگان آنها به این برهنگی در دنیای غرب اعتراض دارند و خیلی ها آن را نقشه صهیونیست ها می دانند که این برهنگی را رواج می دهند برای اینکه حکومت خود را در دنیا حاکم کنند و مردم دنیا به طور کلی مشغول همین مسائل باشند لذا باید مراقب باشیم و بدانیم که صرف تقلید از آنها آثار مخربی را برای جامعه ما به همراه خواهد داشت.
منبع: مهر
مطالب مرتبط
برچسب ها: حجاب
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

چرخ پنجر گردشگری فرهنگی مازندران در رقابت با طبیعت گردی

17 هکتار امسال به فضای سبز پایتخت اضافه شد

چهارشنبه سوری را نسوزانیم

نوروز همدان؛ گردشگری در قواره شهری جهانی

قزوین، جاذبه های بسیار و آماده برای میزبانی از مسافران

غذاهای خبرساز سال 97

5600 نفر از هموطنان متاثر از حوادث جوی امدادرسانی شدند

توصیه‌های غذایی برای زنان بالای ۴۰ سال

وضعیت آب و هوایی کشور در تعطیلات نوروز

سامانه رجیستری تلفن همراه قطع نیست

دولت در سال ۹۷ به فکر حل مشکلات کشور بود

سفرم به قم به FATF ربطی ندارد

شیوه‌نامه جامع پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد

تورم 48.5 درصدی روی سبد معیشت کارگران

دانشجویان مقطع دکترا باید کارآفرین باشند

پلنگ تندوره به زیستگاهش باز‌می‌گردد

تورهای رایگان ورامین گردی در نوروز برگزار می شود

انتخاب شهر برتر برای میزبانی از گردشگران نوروزی

افزایش 33 درصدی میوه برای تنظیم بازار شب عید ­

تشریح جزئیات آماری کنکور سال ۹۸

وقوع سیل، برف و کولاک در 24 استان

آماده‌باش 5 هزار آتش‌نشان برای چهارشنبه آخر سال

معمای تورم در افزایش حقوق کارگران

اکثریت اعضای مجمع در شرایط تحریم‌های اقتصادی مخالف FATF هستند

منافع عراق با کشورهای همسایه گره خورده است

آمریکا معافیت‌های تحریم نفت ایران برای ۸ کشور را تمدید می‌کند

محورهای مازندران برفی است

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند

چای سبز به مقابله با چاقی و التهاب روده کمک می کند

آغاز احداث ۱۳۰ هزار مسکن از سال آینده

پرداخت عوارض دهياری‌ها الکترونیکی می‌شود

قیمت مرغ ۱۱۵۰۰ تومان

پرداخت مرحله چهارم سود سهام عدالت از امروز

اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید نوروز

پاکستان اراده کند می‌تواند مرزبانان را آزاد کند

حضور سرداران عمران و آبادانی در بازسازی عراق و سوریه

آخرین جلسه مجلس در سال ۹۷ پایان یافت

ثبت نام بیش از ۵۰ میلیون نفر برای اخذ کارت ملی هوشمند

قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور به رئیس جمهور ابلاغ شد

۱۱۲ دستاورد جدید هسته‌ای سال آینده رونمایی می‌شود

بخشی از میزان تورم را با افزایش حقوق جبران می‌کنیم

سال ۹۸ سال لغو تحریم ایران و خروج آمریکا از خاورمیانه است

اینفوگرافیک/توصیه های کارشناسان برای چهارشنبه سوری

یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی پرداخت می شود

برف جاده خرم آباد - اراک را بست

پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و حل مشکلات توزیع

سین سریال در سیما

زنان چهره بازار کار را تغییر می دهند؟

یارانه مطبوعات روزهای آینده پرداخت می شود

قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد

هزینه های سلامت در ایران مبتنی بر کیفیت نیست

دولت از صادرات در مقابل واردات حمایت می کند

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر در جنوب و لغزندگی جاده‌ها در شمال

تولید محصولات فولادی 8 درصد رشد کرد

تصمیم آمریکا تاثیری در حق حاکمیت سوریه بر جولان ندارد

اینفوگرافیک / بزرگترین تولیدکنندگان اسلحه در جهان

تحریم روی صادرات گاز بی‌تأثیر بوده است

سرنوشت قارچ‌های کیلویی یک میلیون تومان...

آیا زور محیط زیست به برج سازان باغ‌های تهران می‌رسد؟

ظرفیت کاهش قیمت مواد غذایی وجود دارد

پیشرفت 60 درصدی مقاوم‌سازی مناره حرم امامین جوادین (ع)

شرایط امروز بخاطر سیاست‌های دولت نیست

سازمان استاندارد بر بازار شب عید نظارت می‌کند

راه‌های انتقال تحقیقات کشاورزی به مزرعه

به‌روز رسانی مداوم آیین‌نامه حقوق مسافر‌

كاهش وابستگی بودجه به نفت دستاورد مهم انقلاب در حوزه اقتصادی

تحريم داخلی بيش از تحريم خارجی به تولید آسيب زد

سرزمین‌های اشغالی تحت پوشش موشک‌های حزب‌الله است

5 چهره خبرساز موسیقی 97

احتمال نهایی‌شدن حداقل دستمزد ۹۸ در نشست فردا قوت گرفت

شیعه با امام جواد(ع) امتحان شد

نرخ دیه بسیار بالا است

انتقاد آیت‌الله آملی از معیارهای دوگانه رسانه‌های غربی در برابر تروریسم

هندی ها خواستار تحریم کالاهای چینی شدند

سفارتخانه های ایران برای کاهش آثار تحریم ها فعالیت کنند

انتظار داریم بغداد به تحریم‌های ایران پایبند باشد

همه آنچه نوروز ۹۸ روی آنتن تلویزیون می‌رود

نرخ سکه و طلا در ۲۵ اسفند 97

چه فیلم‌هایی در نوروز ۹۸ اکران می‌شود؟

تجهیزات ایمنی خط 7 مترو مشکلی ندارد

قارچ جنگلی استفاده نکنید

چهارشنبه سوری پارسال 3 کشته داشت

تولید 89 قلم دارو و فرآورده‌های جدید دارویی

تداوم بارش‌ها در کشور تا دوشنبه

اکنون زمان مناسبی برای خرید خودرو نیست

شهرداری تهران مظاهر شادی عید را افزایش دهد

آغاز طرح ملی امداد و نجات نوروزی هلال احمر

افزایش 15 درصدی صادرات میعانات گازی پارس جنوبی

مجمع تشخیص دو مورد از موارد ارجاعی بودجه 98 را تایید کرد

سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت

دارندگان درآمد ثابت باید سال آینده از زندگی عزت‌مندتری برخوردار شوند

مراقب «اشک مریم» باشید

اسنپ‌چت میزبان بازی‌های آنلاین می‌شود

قیمت روغن موتور از شهریور تاکنون افزایش نیافته است

«در چشم باد» سریال نوروزی شد

کمپین «نوروز ساده» را راه‌اندازی کنیم

جزییات کنسرت‌های تهران در شب‌های سال نو

اینفوگرافیک / بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان

افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی در سال 98

مخالفت قطعه سازان با تصمیم اخیر بانک مرکزی

آیا چای سبز باعث لاغری می‌شود؟

کارهایی که کمردردتان را بیشتر می‌کند

جناب خان سر کار لبوفروشی در جنوب برگشت

بلیت قطار گران نمی‌شود

باید دنباله‌رو راه شهدا در مسیر مبارزه با فساد باشیم

قطعاً شرایط سال ۹۸ سخت‌تر از امسال نخواهد بود

عکس/ حاجی فیروز

رژیم مدیترانه‌ای از ابتلا به آلزایمر حفاظت نمی‌کند

نظرات محمدصادق کوشکی درباره سریال «لحظه گرگ و میش»

وقوع 51 حادثه ناشی از کار در هر روز کاری

اقدامات سمن‌ها برای توسعه‌ روستاها

هشدار در مورد افزایش چاقی در کودکان ایرانی

هشدار در مورد افزایش چاقی در کودکان ایرانی

آتش‌سوزی گسترده در بازار تهران

کودکان خانه‌های کاه‌گِلی سیستان میزبان عیدانه مهرورزان

نارضایتی مدیران از برخی برنامه‌هایم طبیعی است

هویت در فضای مجازی معتبر می‌شود

رفتارشناسی مخاطبان نوروزی سینماها

توصیه‌های لازم برای آمادگی قبل از رانندگی و آغاز سفر

دره شهر؛ پایتخت تاریخ و طبیعت ایران

وضعیت ترافیک صبح شنبه در معابر پایتخت

فواید سیر و گل کلم در حفظ سلامت کلیه ها

۸ استان درگیر برف و کولاک

درباره تصمیماتم به کسی توضیح نمی‌دهم

صلح در جهان بدون خشکاندن ریشه‌ فکری گروه‌های تروریستی حاصل نمی‌شود

ساز و کار ایرانی متناسب با INSTEX ثبت می‌شود

کشورهای اسلامی حامیان جنایت نیوزیلند را رسوا کنند

۲هزار پرواز فوق العاده در نوروز ۹۸

بازار پوشاک در انتظار جنب و جوش نوروزی

کاهش صادرات نفت عربستان، بهای جهانی را افزایش داد

ایرادات شورای نگهبان به بودجه 98 همچنان باقی است

اینفوگرافیک /تغییر قیمت‌ها از پارسال تا امسال چقدر تغییر کرده است؟

اینفوگرافیک / گیشه سینمای ایران در سال ۱۳۹۷

برترین شهرهای جهان برای زندگی

اسامی دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت اعلام شد

اولین حادثه چهارشنبه آخر سال در شیراز رقم خورد

نوزادان، غریبه و آشنا را از روی صدای خنده تشخیص می‌دهند

صف‌های گوشت جمع شد

4 هتل به پایلوت گردشگری سلامت اختصاص داده شده است

«حناچی» در انتصابات سفارش پذیر است

برانکو و شفر باید فکری به حال پرسپولیس و استقلال کنند

یک بام و دو هوای دولت در واریز بسته حمایتی جاماندگان

400 مسجد پایتخت میزبان مراسم اعتکاف

توزیع مرغ و شکر تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

طرح ترافیک ۹۷ تا ابتدای تابستان 98 اعتبار دارد

کشف 3 گورستان در اطراف اردوگاه «الرکبان»

وصول 97 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

ابلاغ دستورالعمل پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال به مدارس

آمادگی صد در صدی ناجا برای خدمات رسانی در طرح نوروزی

بهره ‌گیری از ظرفیت جوانان بومی در انجام پروژه‌های عمرانی

فیلم/بازسازی فوق‌العاده خرمشهر در باغ‌موزه دفاع‌مقدس

فیلم/گلزار، فردوسی‌پور، رشیدپور و علیخانی پس از دریافت جایزه چه گفتند؟

3 ویژگی خاص سرلشکری که هنوز در میدان جنگ است

فیلم/جهانگیری: مگر یادتان رفته لحظه‌ای نرخ ارز و کالاها عوض می‌شد!

فیلم/ #نه_به_آجیل

مخلان امنیت چهارشنبه آخر سال عید مهمان پلیس هستند

ایران و عراق برای تداوم روابط خود از کسی اجازه نمی‌گیرند

زلزله زدگان کرمانشاه در اولویت کمیته امداد هستند

فیلم/واکنش گلزار به حواشی جنجالی «برنده‌باش»

کالابرگ بازگشت به عقب نیست

فیلم/انتقاد مردم از نحوه توزیع گوشت

دو ملت ایران و عراق کاملا با هم متحدند

سهم شبکه نمایش خانگی از سیما افزایش می‌یابد؟

صدور مجوز پس از تاخیر سه ساله

یکی دیگر از بقایای جنگ صدام از میان برداشته شد

علل خانه و خانواده گریزی جوانان

فواید مواد خوراکی حاوی پتاسیم بر سیستم عصبی

آمریکا قصد دارد تولید نفت خام ایران را به صفر برساند!

جوایز پنجمین جشنواره «جام‌جم» تقسیم شد

بسیاری از مشکلات داخل ناشی از نبودنِ راستگویی است

سناریوی افزایش ترکیبی دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار

بازگشایی پرونده «خالکوب»ها در وزارت ورزش

قطار تهران - همدان آغاز به کار کرد

چرا خودروی برقی ایرانی تجاری نمی شود

دشمن نمی‌تواند فروش نفت ایران را صد در صد تحریم کند

عبور از چالش های تحریم دریایی با تفکر بسیجی امکان پذیر است

برگ برنده ایران در زمان تحریم نفتی

تحریم آمریکا علیه «نورد استریم ۲» قلدری در عرصه بین‌الملل است

تحریم ها باعث می شود برای رفع مشکلات به بیگانگان متکی نشویم

فغانی: حق پوشیدن لباس‌های نایکی را نداریم

خانه تکانی به قیمت جان

وفور صید در مازندران قیمت ماهی سفید را تعدیل کرد

5 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی

پرونده مسکن مهر استان تهران بسته می شود

انتقاد از ایران هدر دادن پول ملل متحد است

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام رفع می شود

قانون را اعمال کنید

توسعه فضاهای ورزشی خاص زنان با جدیت دنبال شود

چرا مردم فکر می‌کنند 6.5 میلیارد یورو دزدیده شده است!

صدور ویزای رایگان ایران و عراق از پایان فروردین

کمترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد

آمریکا در حال انتقال تروریست‌ها به افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز است

محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه آخر سال

اینفوگرافیک / ۱۰ پیشنهاد برای زندگی سالم‌ پس از ۶۰ سالگی

اعمال محدودیت‌‌ ترافیکی نوروزی در هراز و کندوان

شرایط جدید ترانزیت خشکبار اعلام شد

قانون جدید چک باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود

فعال بودن درمانگاه‌های شبانه‌روزی در ایام نوروز

علت بیماری‌هایی که سبب اختلال در گفتار فرد می‌شود

سوءاستفاده متهمان بزرگ از راننده تاکسی و پیک موتوری!