16: 49 - چهارشنبه 26 دی 1397
کد خبر: ۶۶۰۷۸
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۱
مطهری:
علی مطهری گفت: طرح اصلی اسلام درباره زن که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط. ریشه حجاب اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است.
علی مطهری، فرزند شهید مرتضی مطهری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۷ دی ماه سالروز مبارزه مردم با موضوع کشف حجاب در دوره رضا شاه است. همان طور که می دانید اوج این مبارزه در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد و مردم با نیروهای نظامی دشمن و رژیم شاه مبارزه کردند و شهدای زیادی در آنجا دادند و در نهایت حکومت نتوانست حجاب و پوشش اسلامی را از ایران جدا کند، چون یک سیاستی وجود داشت تحت تأثیر فرهنگ غربی و رضاشاه به خاطر نزدیکی با آتاتورک در ترکیه و بعد از سفری که به ترکیه داشت فکر کرد که برای پیشرفت کشور لازم است که با مظاهر دینی مبارزه کند.

وی افزود: در نگاه خوشبینانه رضاخان خیال می کرد با حذف مظاهر دینی در علم و تمدن پیشرفت خواهیم کرد، ولی توجه نداشت در ایران نیرویی به نام روحانیت وجود دارد و این کار به راحتی قابل انجام نیست. در ترکیه روحانیت سنی بودند و قدرت روحانیت سنی بر مردم به اندازه روحانیت شیعه نیست. روحانیت اهل سنت وابسته به دولتها هستند لذا قدرت بسیج مردم را آنچنان ندارند.

وی با اشاره به اهمیت مسایل مربوط به عفاف تأکید کرد: امروز در دنیای غرب به نظر می رسد که اهمیت زیادی برای مسائل مربوط به عفاف قائل نیستند و فکر می کنند این مشکلات را حل کرده اند در حالی‌که مشکلات بسیار بیشتری نسبت به ما دارند. در موضوع روابط خانوادگی و زن و مرد و مسایل مربوط به آرامش روانی جامعه و مسائلی از این قبیل غرب دچار مشکلات فراوانی است.

مطهری افزود: در سوره نور که بخش اعظم آن مسائل مربوط به عفاف و مسائل مربوط به زن و مرد و احکام نگاه کردن و حکم زنا و از این قبیل است، آمده است که این حکمی است که ما بر شما نازل و بر شما واجب کرده ایم. این را حتم و قطعی کردیم و از قوانین تغییر ناپذیر است که بر اثر مقتضیات زمان عوض نمی شوند. اینها جزو اصول زندگی انسان است و تغییر ناپذیر است که واجب شده اند. در اروپا و غرب در جهت عکس قرآن عمل می کنند و اسم آن را هم آزادی می گذارند.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره حجاب ادامه داد: در سوره نور آمده است که مسایل مربوط به عفاف چیزی نیست که ما بخواهیم به شما بیاموزیم و به شما اضافه کنیم، بلکه در درون و ذات شما وجود دارد، فقط ما به شما یادآوری می کنیم تا از غفلت خارج شوید.

فرزند شهید مطهری ادامه داد: حال با توجه به این اخلاق جنسی در اسلام و غرب اگر به مقوله ازدواج نگاه کنیم می بینیم که ازدواج در سیستم اسلامی خروج از ممنوعیت و محدودیت است، در حالی که ازدواج در سیستم غربی آغاز محدودیت و ممنوعیت است. در سیستم اسلامی اما این گونه نیست. چون از نظر اسلام کامیابی جنسی منحصرا باید در کانون خانواده باشد و خارج از آن ممنوع است. دلیل اینکه پایه کانون خانواده در دنیای غرب سست است، رعایت نکردن همین اصل است.

مطهری تصریح کرد: روش اسلامی باعث استحکام خانواده می شود، ولی روش دوم استحکام ندارد و کسی که عادت کرده این گونه باشد نمی تواند به یک نفر پایبند باشد، لذا آن روابط معمولا ادامه می یابد و به همین دلیل است که اسلام برای زنا مجازات تعیین کرده است و حتما هم تأکید دارد  این مجازات در حضور مردم باشد تا آثار اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اسلام ازدواج و علاقه جنسی یک امر مقدس شمرده شده است و پیامبر اسلام بر آن تأکید کرده است، گفت: یکی از خلقیات انبیاء دوست داشتن زنان است، اما درباره اینکه این روابط یک چهارچوب و مقرراتی دارد، تردیدی نیست. در اسلام مقررات زیادی در این باره  قرار داده شده است. برای مثال مجازات تهمت زنا، ۸۰ ضربه شلاق است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که ریشه حجاب و تأکید اسلام بر حجاب از کجا ناشی شده است، ادامه داد: ریشه حجاب در اسلام از اهمیتی است که اسلام برای خانواده قائل است. اسلام، نظام خانوادگی خاصی دارد و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته که این نظام خانوادگی هر چه محکم تر باشد.

مطهری در ادامه به تفاوت نظام خانوادگی در اسلام با اروپاو غرب اشاره کرد و گفت: خانواده مثل یک شرکت تجاری می ماند که در آن مرد و زن سرمایه خود را می آورند و هر کدام ۵۰ درصد سرمایه گذاری می کنند و با هم زندگی می کنند و اگر هم جدا شوند باز این سرمایه بین آنها تقسیم می شود ولی از نظر اسلام، مرد باید نفقه و خرجی زن را بپردازد و حق ندارد دستمزد زن را به خود اختصاص دهد بلکه آن مخصوص خود زن است و مرد مسئولیت دارد که زندگی زن را اداره کند.

وی گفت: اسلام برای زن یک احترام خاصی قائل شده و مرد تعهدات سنگینی در این خصوص دارد. نظام خانوادگی اسلام بیشتر بر اساس وحدت روحی است نه اینکه بیایند سرمایه های اقتصادی هم را کنار هم بگذارند و هر کسی مسول باشد که درآمدی داشته باشد و باهم زندگی را اداره کنند، بلکه مرد وظیفه دارد خانواده را اداره کند و وحدت روحی بین زن و مرد پایه های این زندگی را تشکیل می دهد که باید محفوظ بمانند. این کار لوازمی دارد برای اینکه این استحکام باقی بماند و در مداری که خلقت برای آنها قرار داده است، باقی بماند. اگر به بهانه تساوی حقوق این مدار را به هم بزنیم از مسیر خلقت خارج شده ایم. از نظر اسلام زن و مرد حقوق مساوی دارند و به قول شهید مطهری، حتی حقوق زن در اسلام بیشتر از مرد است، اما در اسلام زن و مرد حقوق متشابه ندارند و نباید هم داشته باشند، چون اساسا خلقت آنها متفاوت است و تفاوت هایی در آفرینش از لحاظ جسمی و روحی با هم دارند.

مطهری با اشاره به نقش زنان در جامعه گفت: ۳ گونه نقش برای زن در تاریخ و در ساختن اجتماع قائل شده اند. معتقدند که زن دوره های سه گانه ای داشته است. در یک دوره زن یک شیء خیلی گرانبها بوده و آن دوره پرده نشینی زن است که از خانه بیرون نمی آمده و مرد دسترسی به او نداشته و برای دسترسی به او باید تلاش زیادی می کرده، لذا زن گرانبها بوده اما شخصیت او رشد پیدا نمی کرد و مثل یک گوهر یا الماس، یک شیء گرانبها بوده است. در دوره ای دیگر زن از شیء بودن خارج و تبدیل به شخص می شود و استعدادهای وجود او شکوفا می شوند، اما یک شخص بی ارزش می شود، چون دسترسی مرد به زن خیلی آسان بوده و زن آن احترام خود را از دست داده است. در مدل غربی زن این گونه است، شخصیت و تخصص پیدا کرده اما ارزش و احترام خود را از دست داده است. در حالت سوم، زن هم شخص است و هم شیء نیست و گرانبها و با ارزش است و این مدلی است که اسلام آن را تأیید می کند. زن هم مثل مرد استعدادهایی دارد که باید شکوفا شوند و وجود همین استعدادها منشاء یک حق است. کسی که استعداد تحصیل دارد، پس حق تحصیل هم دارد. برای اینکه زن بی ارزش نشود و احترام خود را از دست ندهد، اسلام تدابیری را اندیشیده است که یکی از آنها مسأله پوشش اسلامی و دیگری عدم اختلاط است. در فعالیت های اجتماعی زن و مرد نباید مختلط باشند و روابط آزاد بین زن و مرد باید حداقل باشد. قابل انکار نیست که زن از راه تأثیر بر مرد و فرزندان همیشه در ساختن جامعه تأثیر و نقش داشته است.

وی افزود: برای اینکه به شکل سوم زن در جامعه که مورد نظر اسلام است برسیم، یکی از عوامل آن مسأله پوشش است که اسلام آن را تدبیر کرده برای تحکیم خانواده و ریشه قضیه همین است که اجتماع باید محیط فعالیت و کار باشد و هرگونه التذاذ جنسی باید در کادر خانواده باشد. صورت این مسأله باید درست مطرح شود. این تدبیر اندیشیده شده تا جامعه محیط کار و فعالیت باشد و تحریک جنسی در جامعه نداشته باشیم. اگر ما این صورت مسأله را درست مطرح کنیم. جامعه باید محیط کار و فعالیت باشد یا محیط التذاذ جنسی؟ این یک جور صورت مسأله است و دیگری اینکه آیا زن و مرد باید در پوشش لباس آزاد باشند یا نه؟

علی مطهری تأکید کرد: پس ما باید بدانیم سیمای حقیقی حجاب و پوشش چیست. سخن در این نیست که زن بهتر است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان، بلکه بحث این است که آیا تمتعات انسان از زن باید آزاد باشد یا خیر؟ حال این محدودیت کامیابی چه آثار و فوایدی دارد؟ به طور اجمال می توان گفت اولین فایده بهداشت روانی جامعه است. اینکه جامعه مداوم تحریک شود و امکان ارضاء هم وجود نداشته باشد، باعث عقده های جنسی و عدم تعادل روان در افراد و احیانا منجر به برخی جنایت ها می شود که بسیاری از آنها ناشی از همین عقده های روانی ناشی از محرومیت های جنسی است. ما نباید جامعه را بی جهت تحریک کنیم. تز اسلام این است که برای کنترل غریزه جنسی، ارضاء باید در حد طبیعی باشد و دوم اینکه جامعه تحریک نشود. پس این کار نوعی بهداشت روانی و تحکیم روابط افراد خانواده در جامعه ایجاد می کند وثمره اش، ایجاد صمیمیت کامل بین زوجین، حفظ نیروی کار و بالا رفتن ارزش زن و جلوگیری از ابتذال او است. انسان در همه قوای خود سیری ناپذیر است، مثل سیری ناپذیری از جاه و مقام. انسان خواهان نامتناهی است در همه زمینه ها و فطرت نامتناهی خواه دارد. اگر تمام ثروت زمین را به او بدهند باز هم می خواهد ثروتش بیشتر شود. در زمینه غریزه جنسی هم همین است و باید تدبیری برای آن اندیشه شود.

وی افزود: محققان غربی امروز مدعی هستند که یکی از قربانیان روابط جنسی در غرب همین پدیده عشق است چون عشق های رمانتیک دیگر پیدا نمی شوند و آن چیزی که بیشتر مشاهده می شود، هوس است. به خاطر حفظ آرامش روانی جامعه، اسلام تدابیری را در نظر گرفته که یکی همین آداب نگاه کردن است. اسلام حتی در این خصوص هم حکم دارد. به مردان مومن بگو چشم های خود را فرو بندند از زنان بیگانه و به آنها خیره نشوند و خود را حفظ کنند. به زنان هم عین همین دستور را می دهد. آداب پوشش بیشتر برای زنان است، چون میل به خودنمایی بیشتر در زنان و میل به چشم چرانی بیشتر در مردان است. از نظر تصاحب قلب ها و دل ها زن شکار است و مرد شکارچی. جلوگیری از معاشرت آزاد صرفا به خاطر اطمینان مرد نسبت به نسل خودش نیست. اگر مرد می گوید روابط آزاد نباید باشد فقط به خاطر ادامه نسل نیست، بلکه یکی از فلسفه هایش استحکام پیوند خانوادگی است که هر مردی صرفا با زن خود روابط داشته باشد و بالعکس. سومین دلیل هم استواری اجتماع است. همین که باعث می شود، نیروی کار و فعالیت جامعه افزایش یابد و چهارم ارزش و احترام زن بالا می رود و در آیه قرآن هم داریم که رعایت این پوشش برای شما بهتر است.

مطهری در پایان گفت: بنابراین تز اصلی اسلام که شهید مطهری بر آن تأکید دارد این است که نه پرده نشینی و نه اختلاط، بلکه حریم باید حفظ شود. یعنی زن می تواند وارد فعالیت های اجتماعی شود فقط باید حریم خود را با مردهای بیگانه حفظ کند. اسلام این را گفته و ما در جمهوری اسلامی همیشه تلاشمان این بوده که این روش را پیاده کنیم و از افراط و تفریط دوری کنیم. پدیده برهنگی که امروز در غرب وجود دارد در واقع یک بیماری است، بیماری برهنگی و عریانی که تا ۶۰ یا ۷۰ سال قبل در غرب وجود نداشته است و شما وقتی عکس های آن دوره غرب را ببینید، خیلی از زنان حجاب و حتی روسری دارند. در سالهای اخیر تبلیغات سرمایه داری شاید در این جهت موثر بوده است و اکنون بسیاری از بزرگان آنها به این برهنگی در دنیای غرب اعتراض دارند و خیلی ها آن را نقشه صهیونیست ها می دانند که این برهنگی را رواج می دهند برای اینکه حکومت خود را در دنیا حاکم کنند و مردم دنیا به طور کلی مشغول همین مسائل باشند لذا باید مراقب باشیم و بدانیم که صرف تقلید از آنها آثار مخربی را برای جامعه ما به همراه خواهد داشت.
منبع: مهر
مطالب مرتبط
برچسب ها: حجاب
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

اینفوگرافیک/سهم ایران از برف و باران

اینفوگرافیک / تأثیر فناوری فضایی در زندگی روزمره

اینفوگرافیک / بودجه آموزش و پرورش و محیط زیست در سال ۹۸

فیلم/لحظه پرتاب ماهواره پیام به فضا

فیلم/شوخی کاربران با پست جدید وزیر ارتباطات

فیلم/ابر زیبایی که موجب طوفان شد

فیلم/لواسان، بهشت آقازاده‌ها

فیلم/پاسخ سربازان یگان رزم‌نواز درباره فیلم پخش شده از آنان

اینفوگرافیک/ نگاهی به وضعیت مجردها در ایران

فیلم/ روایتی از قیام 19 دی در بیان پدر شهید «محمد انصاری»

کاریکاتور/ بد و بدتر پایتخت!

کاریکاتور/ کاردانم ولی بی‌کارم!!!

اینفوگرافیک/گزارش عملکرد ناظران افتخاری سازمان های « صمت » استان ها

اینفوگرافیک/ آمار ازدواج کودکان در ایران

اینفوگرافیک/ رشد اقتصادی ایران در شش ماهه اول ۱۳۹۷

اینفوگرافیک/ چه عواملی فشار خون را کاهش می‌دهد؟

اینفوگرافیک/ بودجه سازمان‌های فرهنگی و مذهبی در سال ۹۸

اینفوگرافیک/ اصلی‌ترین کمبودهای مواد غذایی بدن انسان

فیلم/واکنش مهدی یراحی به خبر ممنوع‌ الفعالیت شدنش

فیلم/کدام شایعه‌ها این هفته بیشتر دست به دست شد؟

اینفوگرافیک/صادرات 33 میلیاردی کالاهای غیر نفتی

فیلم/تعقیب و گریز هالیوودی در خیابان‌های تهران

فیلم/مرغ خوب را چگونه تشخیص دهیم؟

فیلم/ بهترین گل‌های «ادن هازارد» در چلسی

اینفوگرافیک/ ۵ دلیل برای اینکه از بطری پلاستیکی آب ننوشیم

اینفوگرافیک/ نگاهی به چالش‌های زیست‌محیطی ایران

اینفوگرافیک/ تغییر بهای کالا و خدمات در شهرهای ایران

عکس/۶۲ سال در انتظار دعوت «شاه غریبان»

فیلم/ اروپا آمادگی هزینه کردن ندارد

فیلم/تصاویری از حضور مرحوم آیت‌الله شاهرودی در کنار رهبر انقلاب

فیلم/جابجایی اتوبوس حادثه دیده دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

اینفوگرافیک/گردش مالی بازار مسکن پایتخت در 8 ماهه نخست 97

اینفوگراف/جشن انقلاب زمستانی در کشورها

اینفوگرافیک/چطور آتش دامن «تولد » را می گیرد؟

اینفوگرافیک/ چه عواملی موجب ضعف حافظه می‌شوند؟

اینفوگرافیک/11حقیقت جالب که از جایزه نوبل نمی‌دانید

اینفوگرافیک/ هفت عامل سردی دائمی دست‌ها

اینفوگرافیک/ نگاهی به آمار مهاجرت در جهان

فیلم/تایم‌لپس ساخت استخر

فیلم/انتقاد فواد بابان از مجری 20:30

فیلم/دعای بسیار زیبای جناب‌خان برای کودکان سرطانی

فیلم/توضیحات علی ضیا درباره حواشی حضور سالار عقیلی در "فرمول یک"

فیلم/خوراکی‌های مفید برای کبد

کاریکاتور/تورم

اینفوگرافیک/سهم ایران از برف و باران

خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی مشمول افزایش قیمت نمی شوند

گزینه تحریم بنزین از روی میز آمریکا برداشته شد

مردم عراق و سوریه بدون کمک آمریکا داعش را شکست دادند

تامین ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی

واکنش روحانی به قرار نگرفتن ماهواره "پیام "در جایگاه خود

FATF منجر به اشراف اطلاعاتی اجانب بر شریان‌های بانکی کشور می شود

کسب‌وکارهای جدید از اثرات تحریم‌های اقتصادی می‌کاهد

رشد صادرات محصولات کشاورزی ایران در شرایط تحریم

9 محصول فولادی جدید در کشور تولید شد

اینفوگرافیک / تأثیر فناوری فضایی در زندگی روزمره

اینفوگرافیک / بودجه آموزش و پرورش و محیط زیست در سال ۹۸

اینفوگرافیک / ۶ خوراکی برای کاهش سردردهای میگرنی

آخر هفته برفی در تهران

۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸سال در کشور

یادی از هَپَلی شیرین «محله بهداشت»

کدام آزادراه‌ها تا پایان امسال عوارض الکترونیکی می‌گیرند؟

وزارت ورزش دلایل قانونی ابقای "تاج" را توضیح دهد!

هوای سرد در کشور تا هفته آینده ماندگار است

قطع همکاری ایران با اروپا در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و مهاجران

اجاره نشینها ۸۰ درصد درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کنند

موضوع پولی شدن معابر صحت ندارد

چرا مسئولان اتحاديه طلا از پذيرش مسؤوليت قانونی خود فرار می‌كنند

انصراف شهاب حسینی از یک نقش به خاطر شهید بابایی

شهرداری خانه نیما را تا پایان سال خریداری می‌کند

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دی ماه امشب واریز می شود

تعیین تکلیف پولی شدن طرح و زوج فرد

کلید تحریم‌ ایران در دست عراق است؟

تحریم‌های امریکا تأثیری بر روابط اقلیم کردستان با ایران نگذاشته است

جنگ و تحریم‌ها تاثیری در رشد ورزش نداشته است

حمایت آشنا از رویکرد دولت نسبت به تحریم‌ها

تاثیر مخرب مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

کاریکاتور/ به‌جون‌خودم تقصیرِ تحریم‌هاست!!!

تدوین شکایتی برای خروج فرش ایران از دایره تحریم

تورم‎های نجومی را دولت رقم زد یا تحریم؟

تحریم های نفتی ایران تا 2020 ادامه دارد

نقش مردم در مقابله با توطئه تحریم

ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید می‌کند

مشکلات امروز کارگران هم «تقصیرِ تحریم است؟»

28 درصد جرائم کشور مربوط به سرقت است

بازداشت مجری شبکه پرس‌تی‌وی ایران در آمریکا

جوانه زدن نخستین گیاه روی ماه

مروری بر ۴دهه داستان‌نویسی ایرانی

برای نخستین بار مراحل تزریق ماهواره در مدار رصد شد

اتحادیه اروپا با لندن گفتگو نمی کند

اروپا اطلاعی از زمان آغاز به کار SPV نداده است

مسکن در سال ۹۸ وضع خوبی ندارد

دشت «سیلاخور» از وجود درخت خالی شد

«اسپیرولینا» به کاهش فشار خون کمک می کند

پیش ثبت نام عتبات نوروزی در دهه اول بهمن

ادامه تعیین سرنوشت ورزش ایران با «صلوات»

تشکیل حداقل ۱۰۰ پرونده زمین خواری در کمیسیون اصل۹۰

3 سناریوی افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار

جهاد نهادهای انقلابی در دل مناطق محروم

شب سخت ترزا می

پیکر حسین محب‌اهری صبح فردا تشییع می‌شود

ایران دوست قابل اعتمادی برای کردها است

مشکلات داخلی بیش از تحریم‌ها اقتصاد ایران را اذیت می‌کند

تحریم‌ها تاثیری بر کشاورزی ندارد

شهدای هواپیمای ۷۰۷ فردا تشییع می‌شوند

غذا در جنگ‌های رسمی هم تحریم نمی‌شود

«صنعت سیمان» توانمند در گذر از تحریم و تداوم صادرات

ورود سامانه بارشی جدید از فردا

گفت‌وگو با فرشته نجات تنها بازمانده بوئینگ 707

چرا هنوز آب و برق مدارس رایگان نشده است؟

مسئولان، نقاط ضعف را شناسایی و پیگیری کنند

ضعف نظارتی دانشگاه آزاد بر پیمانکار اتوبوس محرز شد

فردا بسته حمایتی کارگران واریز می‌شود

فیلم/لحظه پرتاب ماهواره پیام به فضا

فیلم/شوخی کاربران با پست جدید وزیر ارتباطات

فیلم/از کاخ 6000 متری آقای بانکدار تا ویلای لوکس فوتبالیست معروف

نفوذی‌ها می‌خواهند چهره قم را تغییر دهند

موتور برقی ۸ هزار وات کاملا ایرانی تولید شد

بودجه دفاعی و امنیتی کشور ریسک‌پذیر نیست

آمریکا با جنگ اقتصادی درصدد جدایی مردم از انقلاب است

مردم برای خواسته‌های مسئولان کم نگذاشته‌اند

5400 پروژه عمرانی نیروی زمینی سپاه افتتاح شد

روسیه تعداد نظامیان خود را در سوریه افزایش می دهد

کار سپاه در محرومیت زدایی یک مُسکن است

مهمترین خطاهای ماهواره ای دنیا

پیش‌بینی هافبک عراقی پرسپولیس از نتیجه دیدار با تیم ملی ایران

لایحه تقسیمات کشوری تقدیم هیئت دولت شد

۵ نفر از شهدای سقوط هواپیمای ٧٠٧ ارتش همدانی هستند

2 ماه است صادراتم را متوقف کردم

گزینه جدید کشتی «گوش‌شکسته» نیست!

ضرورت پاسخ دندان‌شکن به لهستان

سفارش ساخت و ساز غیرمجاز نورچشمی‌ها در لواسان

پیام، سیگنال به زمین فرستاد

وضعیت نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است

واردات خودرو بدون انتقال ارز ممنوع

دغدغه بزرگ وزارت ورزش برای تامین ۲۷ هزار سکه مدال آوران ایران!

دور جدید برخورد با صادرکنندگانی که تاکنون ارز نیاورده‌اند

تحریم ایران از سوی اروپا بی‌شرمانه است

تحریم‌ها قراردادهای خودرو را منتفی کرد

پاتک به تحریم

رهبری به‌دنبال مشارکت ولی هاشمی به‌دنبال مهندسی انتخابات بود

آیا صادرات نفت ایران رو به صفر است؟

استراتژی صنعت برق برای گذر از تاریکی تحریم ها

ارز و ریال را به صنایع اشتغالزا و صادراتی بدهید

2 ماهواره در روزهای آینده به هوا پرتاب می‌کنیم

مقابل تحریم ها ایستادگی می کنیم

تکانه‌های تحریم دهک‌های پایین جامعه را له می‌کند

با وجود تحریم های یکجانبه آمریکا برهمکاری با ایران تاکید داریم

قدردانی روزنامه آمریکایی از تحریم ضدایرانی اروپا

سفیر آمریکا چند شرکت‌ آلمانی را تهدید به تحریم کرد

تحریم ها عراق را به تقویت روابط با ایران مصمم تر می کند

نخبگان برای عبور از شرایط تحریم به دولت کمک کنند

پارادوکس وابستگی نفتی و تحریم

جعبه سیاه هواپیما در زیبادشت البرز پیدا شد

هفت جسد سقوط هواپیما پیدا شد

برای پرتاب ماهواره معطل نظر دیگران نخواهیم بود

فیلم/جزئیات جدید از سانحه سقوط هواپیمای ارتش

تصاویر جدید از باقیمانده حادثه هواپیمای باری

طلب ۲ هزار میلیاردی شهرداری از نیروهای مسلح

محور چالوس بازگشایی شد

باران و ترافیک عجین شده با هم

تیم های تخصصی بررسی سانحه در محل سقوط هواپیما هستند

روایتی متفاوت از تعلیم و تربیت واقعی در ایران

آزمون:به فکر انتقام از عراق نیستیم

اسامی جانباختگان سقوط هواپیما توسط ارتش اعلام می‌شود

ذخبره ۲۵ هزار تن سیب درختی برای تنظیم بازار شب عید

عکس/طوفان شن در اردبیل

هراز و فیروزکوه سفید پوش شد

ساخت پایتخت 6 به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد

«بانوی عمارت» شانس بزرگی برایم بود

رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نباید تکرار شود

حضور ۸ تیم هلال‌احمر در محل سقوط هواپیما

روحانی: طرح‌های جدیدی در گلستان اجرایی می شود

فیلم/اولین فیلم از محل سقوط هواپیما

تنها مهندس پرواز در سقوط هوپیما نجات یافته است

فیلم/ابر زیبایی که موجب طوفان شد

فیلم/لواسان، بهشت آقازاده‌ها

فیلم/پاسخ سربازان یگان رزم‌نواز درباره فیلم پخش شده از آنان

فیلم/سقوط هواپیما در صفادشت کرج با ۱۰ سرنشین

دشمن در پی ایجاد بی‌ثباتی در کشور است

8 میلیون ایرانی در معرض ابتلا به دیابت هستند

برنامه فشرده کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران برای گرفتن انتقام!

کار سخت تیم ملی از دیدار با عراق آغاز می‌شود

امارات از میزبان جام جهانی کمک گرفت

ترامپ: اقتصاد ترکیه را نابود می کنیم

ایران روی تضمین‌های موگرینی بیش از اندازه حساب باز کرده است

اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه 5 استان

بودجه98 فرهنگیان، ما را نسبت به پذیرش دانشجو مردد می کند

توافق نهایی کی‌روش و کلمبیا بعید است

چغندرکاران منتظر اصلاح قیمت

بزدلان سیاسی به بهانه حفظ نظام ترمز جمهوری اسلامی شده‌اند

روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنید

۹ میلیاردی که از مردم گرفته می‌شود، به کجا می‌رود؟

پیش‌بینی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل در سال ۹۸

بلیت واشنگتن و نقش دهلی نو در تحریم‌

آمادگی خدمت رسانی به زائران ایرانی در سوریه را داریم

ثبت نام بیمه همگانی سلامت متوقف نشده است

66 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود

اینفوگرافیک/ ۲۰ کشور با کندترین اینترنت جهان

اینفوگرافیک/ نگاهی به وضعیت مجردها در ایران

دریاچه ارومیه دیگر نمی‌خشکد

تداوم صادرات گاز ایران با وجود تحریم‌ها

دلار را چه کسی گران و ارزان کرد؟

تحريم‌كنندگان، جنايت‌كار جنگي هستند

گردشگری بزرگترین فرصت در شرایط تحریم است

دوره آموزش «راه‌های توسعه صادرات در شرایط تحریم» برگزار می‌شود

رابطه فرارهای مالیاتی با تحریم چیست

اخذ عوارض از تونل‌های شهری تهران شایعه است

برنامه اقدام ملی حفاظت از «فک خزری» تدوین می‌شود

گزارش رسمی از منشا بوی نامطبوع تهران نرسیده است

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران

استفاده از بخاری غیرایمن در 140 هزار کلاس درس کشور

احصای اطلاعات ۱۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل

بارش برف و باران در برخی جاده‌ها از امروز

بارش‌های اخیر نباید مردم را به خطا بیندازد

۴۰درصد از حجم واردات پوشاک مربوط به لباس کودک است

منتظر برداشت محصول ۸ ساله از فوتبال ملی هستیم

اتصال متروی اسلامشهر به خطوط متروی تهران

جاده پولسازی در آزادی!

ایالات متحده دیگر مهم‌ترین بازیگر دنیا نیست

۲ نوع پذیرش دانشجو برای سال ۹۸

عوامل «پناه» به موزه سینما رفتند

تمدید قرارداد با کی‌روش غیر ممکن نیست

افزایش ظرفیت صادرات نفت عراق

بازداشت رهبر جلیقه‌زردهای فرانسه

فروش بلیت قطارهای پرسرعت آغاز شد

تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه

دستگاه ها در پاسخگویی به انتشار اطلاعات اقتصادی منفعلانه عمل نکنند

واکنش مدیر دبیرخانه جشنواره فجر به شایعه نرسیدن فیلم‌ها

بغداد تحرکات نظامی آمریکا در موصل را تکذیب کرد

شورای همکاری خلیج فارس قدرتی ندارد

آمریکا از اختلاف قطر با شورای همکاری سود می برد

تاکید بر مبارزه جدی با موارد فساد اقتصادی

خنثی سازی جنگ روانی ارزی آمریکا

مرز مستحکم در برابر قاچاق انسان

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار تشریح شد

دولت در بودجه ریزی به حوزه آموزش چوب حراج زده است

مجمع تشخیص بررسی کند که سند چشم‌انداز 20 ساله را به کجا رساندیم

ترخیص ۵ زن معتاد متجاهر مبتلا به «اچ آی وی» به دلیل نبودِ جا!

مهاجرت، قصه تلخ روستاهای کشور

حذف مشق شب دانش‌آموزان را تنبل می‌کند؟

اینفوگرافیک/ ۲۰ کشور با کندترین اینترنت جهان

۱۵درخواست هواپیمایی‌ها از وزارت راه

آمریکا تا آخرین پوتین‌ ایران را از سوریه بر می‌چیند