کد خبر : ۷۱۸۷۷
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
دانشگاهها به منظور کمک به دولت از چندی قبل پژوهش‌های خود را در باب ۵ موضوع کلان اجتماعی و اقتصادی آغاز کردند که در حال حاضر چالشها احصا و راهکارها نیز ارائه شده است.
علوم انسانی به مثابه علومی راهبردی نقش مهمی در فرایند توسعه ملی هر کشوری بر عهده دارد و قابلیتهای این علوم در حل مشکلات کشور، دانشگاه ها را بر آن داشته تا برنامه ویژه ای در این راستا طراحی کنند.

استراتژی جدید دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، برای کمک به رفع مشکلات کشور از چند ماه گذشته کلید خورده است.

دانشگاه ها از چندی پیش برای ایفای نقش خود در زمینه مسئولیت اجتماعی و به منظور کمک به دولت در حوزه های مالی، اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد تشکیل خوشه های مشورتی را ارائه دادند که با موافقت معاون اول رئیس جمهور نیز رو به رو شد.

به همین منظور خوشه های پنج گانه ای در میان دانشگاههای کشور تقسیم و بر اساس آن دانشگاه تهران، مسئولیت (خوشه اقتصاد کلان)، دانشگاه علامه (خوشه پولی-بانکی و خوشه ارتباطات)، دانشگاه شهید بهشتی (خوشه حقوق شهروندی) و نهایتا دانشگاه اصفهان به عنوان تنها دانشگاه خارج از تهران، (خوشه سرمایه اجتماعی) را برعهده گرفت. از زمان تشکیل این خوشه ها تا اکنون در مسیر انجام ماموریتهای محوله به هر یک از خوشه ها، نشست‌های متعددی با حضور صاحبنظرانِ حوزه های مرتبط و نیز پژوهشهایی توسط اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های مادر با همکاری سایر دانشگاهها صورت گرفته است.

دانشگاه علامه طباطبایی ضمن احصای ۳ مشکل اصلی نظام بانکی بر تهیه یک بسته سیاستی برای برون رفت از مشکلات کنونی تاکید دارد. دانشگاه اصفهان نیز از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از ۴۰ نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داده است. دانشگاه شهید بهشتی نیز پیشنهاد داده است که نهادی فراقوه ای تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی ایجاد شود که همه دستگاه های عمومی را رصد، نظارت و کنترل کند.

خبرنگار مهر به سراغ دبیران و اعضای خوشه ها رفته و از آنها درباره نتیجه کار و محتوای گزارشات تهیه شده، پرسیده است که مشروح آن به شرح ذیل است:

گزارش دانشگاه علامه طباطبایی از خوشه پولی-بانکی

ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان ۳ مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و اکنون منتظر هستیم راهکارهای برون رفت از این مشکلات، به صورت یک بسته سیاستی به دولت برودمصطفی سرگلزایی، دبیر خوشه پولی_بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نتایج پژوهشهای دانشگاه در این حوزه گفت: ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان ۳ مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و تا این مرحله ما پیشنهادات عملیاتی و اجرایی خود را در راستای برون رفت از این مشکلات، مطرح کرده و اکنون منتظر هستیم تا بصورت یک بسته سیاستی، به دولت رفته و طرحی برای آن تدوین شود تا  اگر نیاز به اصلاح  قوانین باشد، اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر خوشه مالی بانکی همچنین از قول مساعد رئیس مجلس در راستای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: ایشان قول دادند اگر نیاز به تصویب قانون جدید و یا تعدیل و اصلاح قوانین قبلی باشد، مجلس همراه خواهد بود.

عوامل بروز مشکل در نظام پولی بانکی

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه فقط خود بانکها و عملیات بانکی، مسبب بروز مشکل در نظام پولی بانکی نیستند، گفت: در واقع وضعیت اقتصاد، از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن مشکلات کنونی ست. از طرف دیگر، کسادی کسب و کارها، قوانین مالیاتی ناقص، شرایط ارزی، تورم، رشد اقتصادی و ... در بروز مشکل در نظام بانکی کشور نقش داشته اند. عملکرد خود بانکها نیز مهمترین عامل بروز مشکلات فعلی است و در صورت ادامه همین روند و شرایط فعلی، دوباره دچار همین مشکلات خواهند شد. 

تهیه بسته سیاستی برای برون رفت از مشکلات کنونی

سرگلزایی با اشاره به اینکه در اقدامات مشترک با معاونتهای مختلف وزارت اقتصاد، در حال استخراج بسته سیاستی مورد نظر هستیم که هنوز نهایی نشده است، گفت: تهیه این بسته، ابعاد مختلفی درخصوص موضوعات مرتبط با نظام بانکی و خارج از آن را شامل می شود. موضوعاتی در مورد قوانینِ موجود، نظارت بانک مرکزی بر بانکها، اموال مازاد بانکها، مطالبات غیر جاری بانکها، ساختار مالی و عملیاتی بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ... که طبیعتاً باید زمان کافی برای دستیابی به نتیجه مطلوب صرف آن شود.

برخی بانکها و موسسات باید منحل شوند یا ادغام

سرگلزایی افزود: از طرفی ضروریست برخی بانکها و موسسات تعیین تلکیف شوند؛ حالا یا باید با سایر بانکها ادغام و یا کلا منحل شوند و یا اینکه با تغییر و اصلاح ساختار مالی عملیاتی شان به سودآوری برسند.  

ارسال گزارش نهایی به رئیس جمهور و بانک مرکزی

دبیر خوشه مالی گفت: این خوشه علاوه بر پرداختن به موضوع اصلاح نظام بانکی، مصوبات و یا دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به بانکها و یا اتفاقاتی را که در سیستم بانکی رخ داده رصد کرده و گزارشهای خود را در راستای تبیین مسائل و مشکلات موجود و نیز ارائه پیشنهادات در قالب نامه از سوی ریاست دانشگاه علامه طبابایی به شخص رئیس جمهور، بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد ارسال کرده است.

گزارش دانشگاه تهران از خوشه اقتصاد کلان و راه حل برای اصلاح ساختار بودجه

سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دبیر خوشه اقتصاد کلان به خبرنگار مهر گفت: گزارش دانشگاه تهران از این خوشه، ۳ خروجی داشته است که خروجی اول مربوط به توصیه هایی درباره بودجه سال ۹۸ بود که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. خروجی دوم مربوط به راهکارهایی درباره اصلاح ساختار بودجه و گزارش سوم درباره مدیریت حامل های انرژی و قیمت گذاری آن ها بوده است. گزارش اول و دوم به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارسال شده است.

وی درباره پیشنهادات این دانشگاه در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از پیشنهادات این بود که اصل بر حذف یارانه باشد مگر اینکه شرایط خاص موجب شود گزینه یارانه ها به میان بیاید. همچنین پیشنهاد شد نهادهایی که در این حوزه کار یکسان و عملکرد موازی دارند، حذف شوند. به دولت تاکید کردیم که باید روی بدهی های خود تمرکز داشته باشد و آن ها را بپردازد. همچنین پیشنهاد شد که بودجه ریزی ها متناسب با ویژگی های استانی، تعیین شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه به دولت پیشنهاد دادیم بودجه بندی ها به خصوص در شرایط تحریم برای بازه زمانی دو یا سه سال تعیین شود، گفت: به نظر می رسد در چنین شرایطی کسری ها مرتفع شود.

دبیر خوشه اقتصاد کلان با اشاره به اینکه این گزارش با بازخوردهای خوبی مواجه شد، خاطرنشان کرد: خروجی این خوشه گر چه به صورت کامل اجرایی نشد اما در تصمیم گیری ها اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه گزارش دانشگاه تهران در خصوص حامل های انرژی همچنان در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما در این گزارش به این موضوع دست یافتیم که اگر دولت در این بخش به دنبال اصلاح است، نباید با قیمت ها بازی کند چرا که این روند منجر به کاهش رفاه مردم به خصوص در طبقات پایین جامعه می شود.

گزارش دانشگاه شهیدبهشتی از خوشه حقوق شهروندی

اسدالله یاوری رئیس کارگروه خوشه حقوق شهروندی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی درباره ماموریت های محوله در حوزه حقوق شهروندی توضیح داد و گفت: از آنجا که این دانشگاه، مرکزیت خوشه حقوق شهروندی را برعهده دارد، بمنظور ارائه راهکارها، گزارش هایی به دفتر معاون رییس جمهور ارسال شد.

ضرورت ایجاد ساختار آموزشی واحد در حقوق شهروندی برای سه قوه

وی گفت: به طور مثال؛ یکی از محورهای مورد اشاره، موضوع «تشتت مفهومی» حقوق شهروندی است و ما در گزارش های خود بر این تاکید داریم که برای اجرایی شدن و رعایت این حقوق، لازم است تا ساختار آموزشیِ واحدی در حوزه حقوق شهروندی در بخشهای مختلف کشور اعم از بخشهایی اجتماعی غیر دولتی و دولتی از جمله قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و همچنین دستگاه هایی که خارج از این سه قوه هستند، شکل بگیرد. 

پیشنهاد در خصوص اثرگذاری بیشتر حقوق شهروندی

یاوری افزود: در این راستا یک بحث، بحث ترمیم حقوق است که غیر از آموزش، دولت و ماموران عمومی نیز باید با این مفاهیم ارتباط پیدا کرده و آن را محل توجه قرار دهند؛ پیشنهاد ما در مورد آموزش این است که آشنایی با حقوق شهروندی و آگاهی از آن، باید از سنین کودکی و مقاطع تحصیلی پایین در آموزش و پرورش شکل بگیرد تا بتوان، شاهد منشا اثر حقوق شهروندی در آینده بود.

وی با بیان اینکه کارگروه حقوق شهروندی، جایگاه و صلاحیت هایش، در واقع بیشتر اعلامی است تا اختیارات خاصِ کنترل کننده و نظارتی، اظهار داشت: به همین دلیل ما معتقدیم که خارج از قوه مجریه، ساز و کارهای متعددی در حوزه حقوق شهروندی مورد نیاز است، مثل؛ دستگاه های نظامی، انتظامی، قوه قضاییه و سایر بخشهای منفک از دولت.

ما پیشنهاد کردیم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان «نهاد ملی حقوق شهروندی» ایجاد شود که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این طرح هم اکنون در مرحله نهایی تدوین لایحه و ارائه به مجلس استیاوری گفت: ما پیشنهاد کرده ایم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان «نهاد ملی حقوق شهروندی» ایجاد شود و از اختیارات و صلاحیت هایی بهره مند باشد که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این پیشنهاد از قبل هم در دولت مطرح بوده و اکنون مراحل نهایی تدوین لایحه و ارجاع به مجلس را طی می کند که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. 

همگرایی لازم در قوه مجریه و خارج از آن وجود ندارد

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اظهار داشت: در حال حاضر وضع موجود تشکیلات حقوق شهروندی ما، خیلی مطلوب و مناسب نیست. چرا که هم درون قوه مجریه و هم خارج از آن، مجموعه های متعددی فعالیت دارند که همگرایی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که چنین نهادی باید سازوکاری مناسب، مطلوب تر و نسبتاً متمرکز داشته باشد. البته این به این معنا نیست که بخش های دیگر و سایر دستگاه ها در آن حضور نداشته باشند، بلکه منظور این است که این مجموعه، حداقل در قوه مجریه، به شکلی هدایت و مدیریت شود که بتواند منشا اثر بوده و فعالیتهای موازی و بعضا خنثی کننده، وجود نداشته باشد. 

وی با اشاره به تاکید کارگروه حقوق شهروندی بر رصد مجموعه مقررات، قوانین و نظام حقوقی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شهروندی دارد، گفت: متاسفانه در این حوزه، خلا وجود دارد و ضروری است که لایحه یا طرحی از سوی دولت یا مجلس در این باره تدوین شود.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در این راستا، یکی از پیشنهادات ما این است که علاوه بر تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، برای اصلاح قوانین ناقص و مبهم نیز، اصلاحات و تغییراتی لحاظ شود.

گزارش دانشگاه علامه از خوشه ارتباطات

علی احمدی، عضو خوشه ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، پیرامون روند کاری خوشه ارتباطات گفت: بدنبال تفویض مسئولیت خوشه ارتباطات به دانشگاه علامه، ما پس از نشست با معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل هسته مرکزی خوشه، حوزه های روابط عمومی، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون و فضای مجازی را بعنوان محورهای اصلی کار، انتخاب و کارگروهی برای هر یک از آنها ایجاد کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۵ گزارش با کمک اساتید، اهالی فن، محققین و همچنین با همکاری دبیرخانه و دفتر تبلیغات دولت، تهیه و تحویل شد، گفت: گزارش ها شامل موارد و مباحث مختلف، و البته بسیار مبسوط بود. بطور مثال؛ وضعیت شرایط اجتماعی فضای مجازی ایران از جمله مباحثی بود که مسائل مرتبط با آن ارزیابی و چالش های آن نیز مطرح شد. در این بین آنچه مورد توجه قرار گرفت، این بود که در حال حاضر، چند نشانه جدید در ذهنیت جمعی برجسته شده است. 

وی افزود: یکی از این نشانه ها این است که بروز نارضایتی جامعه در شبکه های اجتماعی در حال گسترش است.

اینستاگرام سبک زندگی را هدف گرفته است

یکی از نتایج تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته انداین عضو خوشه ارتباطات، همچنین از اینستاگرام بعنوان بستر اصلی کنونی برای ترویج سبک زندگی یاد کرد و با تاکید بر اینکه این شبکه اجتماعی به شدت سبک زندگی ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: یکی دیگر از نتایج تجزیه تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته اند.

وی با بیان اینکه عادت مصرف رسانه ای مردم عوض شده و از تلویزیون و رسانه های رسمی و سنتی، به سمت شبکه های اجتماعی و غیر رسمی سوق یافته است، افزود: انتظار این است که مسئولین نسبت به مسائل کشور، بیشتر پاسخگو باشند! چرا؟ به این دلیل که این بی توجهی، باعث انتشار و گسترش اخبار جعلی می شود.

احمدی ادامه داد: در عین حال بعنوان یک راهکار و پیشنهاد در گزارش ارائه شده، نظر ما این بود که رسانه ها تلاش کنند تا فعالیتهای مسئولان را بیشتر پوشش و انعکاس دهند. چراکه با این اقدام، فضای امیدبخش در جامعه ایجاد شده و به دلیل کوچک انگاری و کم کاری برخی مسئولین، کل حاکمیت و دولت زیر سوال نخواهد رفت.

گزارش دانشگاه اصفهان از خوشه سرمایه اجتماعی

عباس حاتمی عضو هیت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو خوشه سرمایه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اصلیترین یافته های این طرح پژوهشی را کاهش سرمایه اجتماعی در ایران به ویژه در سطوح میانی و کلان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰۰ ساز و کار کلی و جزیی برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی در ایران تدوین و کمیته های تخصصی در این راستا تعریف شد.

هدف نهایی از تشکیل خوشه سرمایه اجتماعی، تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست افول سرمایه اجتماعی در ایران متوقف و در گام بعدی ساز و کارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شودایجاد شبکه فراگیر ملی توسط نخبگان در حوزه سرمایه اجتماعی

حاتمی از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از ۴۰ نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داد و بیان کرد: هدف نهایی از تشکیل این خوشه تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست روند افول سرمایه اجتماعی در ایران را متوقف و در گام بعدی سازوکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شود.

این عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری اضافه کرد: در برنامه اقدام ملی اولاً تلاش می شود تا علل افول سرمایه اجتماعی در ایران تبیین و ثانیاً ضمن احصاء وجوه متنوع و متکثر سرمایه اجتماعی، وظایف هر یک از نهادهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با تقویت هر یک از وجوه مزبور به طور مشخص تعریف، صورت بندی و اعلام شود. این برنامه اقدام ملی در دو بخش تدوین اقدامات عاجل و فوری و تدوین اقدامات بلند مدت تعریف می شود که با توجه به ماهیت سرمایه اجتماعی، تاکید این خوشه بر تدوین اقدامات بلند مدت خواهد بود و در نظر است تا دانشگاه اصفهان به قطب علمی و مشورتی سرمایه اجتماعی در ایران تبدیل شود.

ایجاد گره های پژوهشی در ۵ دانشگاه

وی به تشریح برنامه های آتی این دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا به قطب علمی کشور در حوزه سرمایه اجتماعی تبدیل شود که برای انجام این مهم، ایجاد گرههای پژوهشی در دانشگاه‌های ایران شامل دانشگاه شیراز (گره جنوبی) دانشگاه کرمانشاه (گره غربی) دانشگاه فردوسی مشهد (گره شرقی) دانشگاه مازندران (گره شمالی) و دانشگاه تهران (گره مرکزی) در دستور کار مذاکرات آتی دانشگاه اصفهان قرار دارد.

حاتمی بیان کرد: در حال حاضر دانشگاه تهران تحت عنوان خوشه مشورتی سرمایه اجتماعی در قالب این گرههای پژوهشی و با محوریت دانشگاه اصفهان تاسیس که ۹ جلسه راهبردی آن برگزار شده است و گسترش این گره های پژوهشی و راهبردی در سایر دانشگاه ها نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، به نظر می رسد پشتوانه علمی الگوها و پیشنهادات مطرح شده از سوی دانشگاه ها در ۵ خوشه می تواند چشم انداز بهتری را در احیای امید اجتماعی و حل مشکلات در کشور ایفا کند اما باید دید که از یک سو هم فکری دانشگاهها در وهله اول چه میزان موثر بوده و از طرف دیگر، دولت تا چه حد مشورت و راهکارهای دانشگاهیان را جدی گرفته و مبنای راهبردی کار خود قرار خواهد داد.
منبع: مهر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

هویت کادر پرواز هواپیمای اوکراینی شناسایی شد

کم کاری «تیروئید» را چگونه درمان کنیم؟

تشخیص هویت 152 نفر از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

دشمن حاج قاسم را یک‌جور زد و تلاش می‌کند حاجی‌زاده را جور دیگر بزند

برگزاری تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی در عراق در مکان اعتراضات اخیر

تخریب‌ 110 دهنه پل جاده‌ای درسیلاب سیستان‌‌وبلوچستان

رهبر انقلاب نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می‌کنند

اشرار دست از شرارت در منطقه بردارند

مدیریت دانشگاهها در طرح ساماندهی آموزش عالی تغییر می کند

سفیر انگلیس باید به اصول دیپلماتیک بیشتر توجه کند

به نتایج مهمی در خصوص هدف قرار گرفتن سردار سلیمانی دست پیدا کردیم

نتایج صلاحیت‌ها نهایی نیست

جبران سقوط هواپیما تضعیف نیروهای مسلح نیست

کاری کنید روحیه جهاد و مقاومت راه قطعی نسل‌های پی‌درپی شود

سردار حاجی زاده: همه نیروهای مسلح پای حفظ امنیت کشور ایستاده‌اند

کنترل شرایط در مناطق سیل‌زده استان کرمان

فرسودگی با ضربان نامنظم قلب مرتبط است

پرداخت به موقع عیدی و پاداش بازنشستگان

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم

دولت در کنار خانواده قربانیان سقوط هواپیما خواهد بود

اینفوگرافیک / وضعیت مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان

آسیب جدی 2500 خانه در سیستان و بلوچستان

ادای احترام «رضا بهرام» به جانباختگان هواپیمای اوکراینی

برداشت زودهنگام کارت سوخت دلیل اصلی کاهش سهمیه بنزین است

موج دوم «آنفلوآنزا» در راه نیست

جاده‌های روستایی سیستان و بلوچستان همچنان مسدود است

به واریز پول از منابع ناشناس شک کنید

هوای پایتخت در مرز آلودگی

پرداخت اجاره‌بها به مردم سیل‌زده سیستان‌و‌بلوچستان

زحمات 40 ساله سپاه برای امنیت را یکباره زیر سوال بردند

همچنان پای انقلاب اسلامی می‌مانیم

ترور سلیمانی رفتار تحریک آمیزی از جانب آمریکا بود

تمام امکانات سپاه به مناطق سیل‌زده می‌آید

اروپا به تعهدات برجامی عمل نکرده است

مصرف بالای آنتی بیوتیک در ایران نگران کننده است

تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به ۶۱ تن رسید+اسامی

خطای انسانی، دستاوردهای سپاه را به محاق نخواهد برد

نقش سردار سلیمانی در ایجاد ستاد بازسازی عتبات عالیات

ماموریت ویژه آقای سفیر در ایران

ترور سردار سلیمانی نقض آشکار قوانین بین‌الملل است

مجلس در مورد معافیت مالیاتی «سلبریتی‌های فیلمساز» به نتیجه نرسید

مقامات عراقی خواستار ادامه حضور نظامیان امریکایی هستند

ترودو: سقوط هواپیمای اوکراینی معلول تنش‌های اخیر است

انگلیس کورکورانه با ماجراجویی تروریستی آمریکا همدستی می‌کند

حادثه سقوط هواپیما با همه ابعاد احتمالی در حال رسیدگی قضایی است

قوه قضائیه دادگاه ویژه برای پرونده سقوط هواپیما تشکیل دهد

انتقام "سخت، پشیمان‌کننده و قاطع‌"‌ می‌گیریم

شکوه وداع آخر با سردار

کشورهای منطقه همسایگانشان را فدای آمریکا نکنند

لغو مراسم خاکسپاری پیکر شهید سردار سلیمانی

پروبیوتیک بخورید تا MS نگیرید

ادامه ثبت‌نام متقاضیان دریافت بسته معیشتی تا ۷ روز دیگر+مراحل ثبت نام

فیلم/حاج قاسم سلیمانی از آرزوی شهادت می‌گوید

نامه‌ دختر طهرانی‌مقدم به «زینب سلیمانی»

محدودیتی در غنی سازی قائل نیستیم

مجلس، بودجه کافی برای نیروی قدس سپاه در نظر می‌گیرد

جان باختن تعدادی از هموطنان بر اثر ازدحام مشایعت کنندگان در کرمان

وحشت رژیم صهیونیستی از انتقام سخت جمهوری اسلامی ایران

نصب تصاویر شهیدان سلیمانی و ابومهدی مقابل سفارت آمریکا در بغداد

ضرورت انتقام سخت از دشمنان

خوزستانی‌ها خدمات شهید ابومهدی در سیل اخیر را فراموش نمی‌کنند

نخستین سه‌فوریتی تاریخ پارلمان ایران

آماده باش شهرداری تهران در پی احتمال بارش برف در پایتخت

اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان میزبان پیکر سپهبد شهید ایران خواهند بود

ظریف: رژیم آمریکا مسئول عواقب به شهادت رساندن سردار سلیمانی است

برف و باران تا ساعاتی دیگر در سطح پایتخت

هوای تهران دوباره آلوده شد

هشدار درباره افزایش مصرف فست‌ فود و نوشابه‌های گازدار

فعالیت مسافربرهای شخصی غیرقانونی است

اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه درباره عدم تحقق انتظارات از سهمیه‌بندی بنزین

لنزهای چشمی را از آرایشگاه‌ها تهیه نکنید

تهران درصدر پرونده‌های تخلف ساختمانی

اختصاص ۱۰ هزار هکتار زمین به مسکن ملی

مدارس تهران روز تشییع پیکر سردار سلیمانی دایر است

سپاه به‌محض دریافت دستور، انتقام سخت را می‌گیرد

ذخیره دارویی کشور به رغم تحریم های بانکی در شرایط خوبی است

جزییات بسته حمایتی دولت از ناوگان اتوبوسرانی

کدام شهرهای خوزستان فردا تعطیل است؟

وام ۲۴۰ میلیونی مسکن از امروز به شعب بانک عامل ابلاغ شد

آمریکا منتظر انتقام باشد

ترور سردار سلیمانی نقض حقوق بین الملل است

احداث ۲۰ بازار جدید میوه و تره‌بار در سال آینده

اعلام چرایی ندادن بسته معیشتی به برخی خانوارها، هفته آینده

نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت

کولاک برف و مه در برخی جاده‌ها از جمعه/ برف و باران در پایتخت از شنبه

کاهش 40 درصدی قیمت گوشت قرمز پس از حذف ارز 4200

شهرداری می تواند متولی ساخت همراه سرای بیماران باشد

زباله ها نباید از مناطق خارج شود

۵ خط متروی تهران هنوز مصوبه شورای ترافیک را ندارد

ذخیره‌سازی میوه شب عید آغاز شد

هوای تهران دوباره آلوده شد

معافیت کارمندان از مالیات با حقوق ۳ میلیون تومان

CFT برای امنیت ملی خطرناک و بدتر از برجام است

روحانی نمی‌تواند از عمل به وعده‌هایش فرار کند

آغاز تردد در آزادراه تهران-شمال

مذاکره استقلال با جانشین استراماچونی

هیچ تبعه خارجی در اغتشاشات آبان بازداشت نشده است

باید نقش بانوان مُبلغه در جامعه جدی گرفته شود

پرستاری زیر سایه پزشک‌سالاری

نحوه پذیرش دانشجو در رشته پزشکی تغییر می کند

آماده مذاکره‌ایم

پاسخ رهبر انقلاب به تهدید ترامپ

قیمت بنزین باید تدریجی اصلاح می شد

۱۵۰۰ کیلومتر ریل به خطوط ریلی کشور افزوده می‌شود‌

جزئیات اتصال بزرگراهی تبریز به ارمنستان

وقت کنار زدن موانع صادرات غیرنفتی فرا رسیده است

۹ کشته در واژگونی اتوبوس اصفهان به تبریز

کمک معیشتی یکجا واریز می‌شود

بهره‌برداری از متروی گلشهر-هشتگرد، آزمایشی است

فساد به بهانه تحریم

راهکاری برای بهبود معیشت مردم در بودجه لحاظ نشده است

اقساط سنگین؛ پاشنه آشیل طرح مسکنی دولت

امروز بدترین روزهای تحریم‌ها را می‌گذرانیم

اجرای طرح کنترل جمعیت اشتباه بزرگ کشور بود

وضعیت کنونی زندان‌ها گویای ناکارآمدی مجازاتهای حبس است

وقتی خانواده و مدرسه روش تربیتی مشخصی ندارد

نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی دشمن پاسخ پشیمان‌کننده می‌دهد

قیمت سکه طرح جدید ۸ دی به ۴ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان رسید

مهمترین هدف غائله آبان ماه «سوریه‌سازی ایران» بود

تحویل تاکسی‌های جدید در پایتخت آغاز شد

نصب «برچسب قیمت» بر روی تمام محصولات میادین میوه و تره بار

ضرورت تجدید نظر در حوزه تسهیلات عرضه و تقاضای مسکن

آلودگی هوا را با طرح دوفوریتی نمی‌شود حل کرد

آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در کشور کنترل شد

هوای تهران تا صبح سه‌شنبه پایدار است

وزیر راه: امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست

پنج هزار پرستار در کشور استخدام می‌شوند

توضیحات سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر ظریف به مسکو و نیویورک

«مهارت آموزی» سومین هدف سربازی بعد از انقلاب است

معافیت مالیاتی موسسات آموزشی و کنکوری با وجود گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی

پالرمو در مجمع رای نمی آوَرْد، رای گیری را به تاخیر انداختیم

حال ناخوش داروخانه‌ها در رویارویی با مشکلات مالی

وزارت صنعت متهم ردیف اول آلودگی تهران

وزش باد از فرداشب و باران از جمعه در پایتخت

ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر برای ۱۵۰ نفر رانت ایجاد کرده است

شاخص ۱۴۸ آلودگی هوا در پایتخت

آلودگی هوا ربطی به کیفیت بنزین ندارد

افزایش آلودگی در شهرهای پرجمعیت

سقوط یک فروند جنگنده در اطراف سبلان

دشمنان راهی جز تسلیم ندارند

دولت اگر بدنبال امیدآفرینی است، صندوق توسعه ملی را خالی نکند

معاونت اقتصادی؛ابزار معیوب وزارت خارجه

دولت به جای رتبه‌بندی، حقوق فرهنگیان را افزایش داده است

پراکندگی تعطیلات گسترده در تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی

تاثیر مخرب آلودگی هوا بر روح و روان

چینی‌ها به آزادراه تهران-شمال برمی‌گردند؟

اینفوگرافیک / وضعیت تصادفات و تخلفات رانندگی در ایران

بیماران نادر "بیمه" ندارند!

تاریخ افتتاح آزادراه و پلاسکو

انتظار جامعه شفافیت در منابع مالی تبلیغات انتخاباتی است

کلیات طرح شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تصویب شد

شلوغی مترو مانند صف نانوایی طبیعی است

بساط زیرمیزی پزشکان همچنان پهن است

ترافیک سنگین در محور هراز، چالوس و فیروزکوه

نتایج تازه ترین تحقیقات درباره تأثیر آلودگی هوا بر جسم و روان

جدول درصد و زمان خورشید گرفتگی در ایران

افزایش بارش‌های سیل‌آسا در کشور

دیپلماسی فعال و سازنده دولت با قدرت ادامه دارد

ورود سالی ۲۰ هزار تن ذرات معلق به ریه تهرانی‌ها

انباشتی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در آموزش‌ و پرورش داریم

تعطیلی مدارس ذرات معلق را کم نمی‌کند

طرح زوج و فرد تمام شد

80 درصد پروازهای کشور غیرچارتری است

هیچ؛ رهاورد سفر نماینده آمریکا به لبنان دو ماه پس از اعتراضات خیابانی

ظرفیت‌های تهران و توکیو برای شکستن تحریم

بارندگی از پنجشنبه

«رانندگان ناراضی» «مسافران نگران» «نظارت‌ها بی‌سرانجام»

هوای شهرهای بزرگ چندین روز آلوده می‌شود

وابستگی بودجه 99 به نفت بیش از 20 درصد است

بنیاد مستضعفان برای سفر ارزان «مشهداولی ها» آستین بالا می‌زند

مقصر بوی نامطبوع تهران هفته آینده مشخص می‌شود

سرو مشروب و غارت گونی‌های پسته؛ روایتی عجیب از اغتشاشات بنزینی!

مردم اهواز و کارون در خانه خود حبس شده اند

تحریم نمی‌تواند ادامه یابد

قیمت هر سبد یلدایی چقدر تمام می شود؟

داوطلبان احراز صلاحیت نشده مجلس، ۴ روز فرصت شکایت دارند

بن‌بست شهروندان در مقابله با آلودگی

همه دفاع کنند و هیچ کس حق ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح ندارد

محل نگهداری جاسوس اسرائیلی مانند یک هتل ۵ ستاره است

پرونده تمام زندانیان بازنگری می‌شود

دومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای فردا در تهران برگزار می‌شود

افغانستان سومین کشور مرگبار برای خبرنگاران

در ایران به اندازه کل اروپا تصویرداری پزشکی انجام می‌شود

دولت روحانی و پایان کشمکش قوا

دلیل شلوغی مترو دروازه‌ دولت

دولت دهم بنزین را 4 برابر کرد اما مردم پذیرفتند

دستگیری عوامل تیراندازی افسریه تهران

حناچی: آلودگی هوای تهران به مرحله خطرناک رسید

سهمیه حج ٩٩ مشخص شد

جلوگیری از ورود آب به منازل به‌جد دنبال شود

آمارهای عفو بین‌الملل جز ادعا چیزی نیست