کد خبر : ۷۱۸۷۷
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
دانشگاهها به منظور کمک به دولت از چندی قبل پژوهش‌های خود را در باب ۵ موضوع کلان اجتماعی و اقتصادی آغاز کردند که در حال حاضر چالشها احصا و راهکارها نیز ارائه شده است.
علوم انسانی به مثابه علومی راهبردی نقش مهمی در فرایند توسعه ملی هر کشوری بر عهده دارد و قابلیتهای این علوم در حل مشکلات کشور، دانشگاه ها را بر آن داشته تا برنامه ویژه ای در این راستا طراحی کنند.

استراتژی جدید دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، برای کمک به رفع مشکلات کشور از چند ماه گذشته کلید خورده است.

دانشگاه ها از چندی پیش برای ایفای نقش خود در زمینه مسئولیت اجتماعی و به منظور کمک به دولت در حوزه های مالی، اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد تشکیل خوشه های مشورتی را ارائه دادند که با موافقت معاون اول رئیس جمهور نیز رو به رو شد.

به همین منظور خوشه های پنج گانه ای در میان دانشگاههای کشور تقسیم و بر اساس آن دانشگاه تهران، مسئولیت (خوشه اقتصاد کلان)، دانشگاه علامه (خوشه پولی-بانکی و خوشه ارتباطات)، دانشگاه شهید بهشتی (خوشه حقوق شهروندی) و نهایتا دانشگاه اصفهان به عنوان تنها دانشگاه خارج از تهران، (خوشه سرمایه اجتماعی) را برعهده گرفت. از زمان تشکیل این خوشه ها تا اکنون در مسیر انجام ماموریتهای محوله به هر یک از خوشه ها، نشست‌های متعددی با حضور صاحبنظرانِ حوزه های مرتبط و نیز پژوهشهایی توسط اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های مادر با همکاری سایر دانشگاهها صورت گرفته است.

دانشگاه علامه طباطبایی ضمن احصای ۳ مشکل اصلی نظام بانکی بر تهیه یک بسته سیاستی برای برون رفت از مشکلات کنونی تاکید دارد. دانشگاه اصفهان نیز از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از ۴۰ نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داده است. دانشگاه شهید بهشتی نیز پیشنهاد داده است که نهادی فراقوه ای تحت عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی ایجاد شود که همه دستگاه های عمومی را رصد، نظارت و کنترل کند.

خبرنگار مهر به سراغ دبیران و اعضای خوشه ها رفته و از آنها درباره نتیجه کار و محتوای گزارشات تهیه شده، پرسیده است که مشروح آن به شرح ذیل است:

گزارش دانشگاه علامه طباطبایی از خوشه پولی-بانکی

ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان ۳ مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و اکنون منتظر هستیم راهکارهای برون رفت از این مشکلات، به صورت یک بسته سیاستی به دولت برودمصطفی سرگلزایی، دبیر خوشه پولی_بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نتایج پژوهشهای دانشگاه در این حوزه گفت: ناترازی ترازنامه بانک، ناترازی نقدینگی بانک و شکاف درآمد هزینه بانک؛ بعنوان ۳ مشکل اصلی نظام بانکی کشور احصاء شده است و تا این مرحله ما پیشنهادات عملیاتی و اجرایی خود را در راستای برون رفت از این مشکلات، مطرح کرده و اکنون منتظر هستیم تا بصورت یک بسته سیاستی، به دولت رفته و طرحی برای آن تدوین شود تا  اگر نیاز به اصلاح  قوانین باشد، اقدامات لازم صورت گیرد.

دبیر خوشه مالی بانکی همچنین از قول مساعد رئیس مجلس در راستای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: ایشان قول دادند اگر نیاز به تصویب قانون جدید و یا تعدیل و اصلاح قوانین قبلی باشد، مجلس همراه خواهد بود.

عوامل بروز مشکل در نظام پولی بانکی

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه فقط خود بانکها و عملیات بانکی، مسبب بروز مشکل در نظام پولی بانکی نیستند، گفت: در واقع وضعیت اقتصاد، از جمله عوامل موثر در بوجود آمدن مشکلات کنونی ست. از طرف دیگر، کسادی کسب و کارها، قوانین مالیاتی ناقص، شرایط ارزی، تورم، رشد اقتصادی و ... در بروز مشکل در نظام بانکی کشور نقش داشته اند. عملکرد خود بانکها نیز مهمترین عامل بروز مشکلات فعلی است و در صورت ادامه همین روند و شرایط فعلی، دوباره دچار همین مشکلات خواهند شد. 

تهیه بسته سیاستی برای برون رفت از مشکلات کنونی

سرگلزایی با اشاره به اینکه در اقدامات مشترک با معاونتهای مختلف وزارت اقتصاد، در حال استخراج بسته سیاستی مورد نظر هستیم که هنوز نهایی نشده است، گفت: تهیه این بسته، ابعاد مختلفی درخصوص موضوعات مرتبط با نظام بانکی و خارج از آن را شامل می شود. موضوعاتی در مورد قوانینِ موجود، نظارت بانک مرکزی بر بانکها، اموال مازاد بانکها، مطالبات غیر جاری بانکها، ساختار مالی و عملیاتی بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ... که طبیعتاً باید زمان کافی برای دستیابی به نتیجه مطلوب صرف آن شود.

برخی بانکها و موسسات باید منحل شوند یا ادغام

سرگلزایی افزود: از طرفی ضروریست برخی بانکها و موسسات تعیین تلکیف شوند؛ حالا یا باید با سایر بانکها ادغام و یا کلا منحل شوند و یا اینکه با تغییر و اصلاح ساختار مالی عملیاتی شان به سودآوری برسند.  

ارسال گزارش نهایی به رئیس جمهور و بانک مرکزی

دبیر خوشه مالی گفت: این خوشه علاوه بر پرداختن به موضوع اصلاح نظام بانکی، مصوبات و یا دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به بانکها و یا اتفاقاتی را که در سیستم بانکی رخ داده رصد کرده و گزارشهای خود را در راستای تبیین مسائل و مشکلات موجود و نیز ارائه پیشنهادات در قالب نامه از سوی ریاست دانشگاه علامه طبابایی به شخص رئیس جمهور، بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد ارسال کرده است.

گزارش دانشگاه تهران از خوشه اقتصاد کلان و راه حل برای اصلاح ساختار بودجه

سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دبیر خوشه اقتصاد کلان به خبرنگار مهر گفت: گزارش دانشگاه تهران از این خوشه، ۳ خروجی داشته است که خروجی اول مربوط به توصیه هایی درباره بودجه سال ۹۸ بود که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. خروجی دوم مربوط به راهکارهایی درباره اصلاح ساختار بودجه و گزارش سوم درباره مدیریت حامل های انرژی و قیمت گذاری آن ها بوده است. گزارش اول و دوم به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ارسال شده است.

وی درباره پیشنهادات این دانشگاه در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: یکی از پیشنهادات این بود که اصل بر حذف یارانه باشد مگر اینکه شرایط خاص موجب شود گزینه یارانه ها به میان بیاید. همچنین پیشنهاد شد نهادهایی که در این حوزه کار یکسان و عملکرد موازی دارند، حذف شوند. به دولت تاکید کردیم که باید روی بدهی های خود تمرکز داشته باشد و آن ها را بپردازد. همچنین پیشنهاد شد که بودجه ریزی ها متناسب با ویژگی های استانی، تعیین شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه به دولت پیشنهاد دادیم بودجه بندی ها به خصوص در شرایط تحریم برای بازه زمانی دو یا سه سال تعیین شود، گفت: به نظر می رسد در چنین شرایطی کسری ها مرتفع شود.

دبیر خوشه اقتصاد کلان با اشاره به اینکه این گزارش با بازخوردهای خوبی مواجه شد، خاطرنشان کرد: خروجی این خوشه گر چه به صورت کامل اجرایی نشد اما در تصمیم گیری ها اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه گزارش دانشگاه تهران در خصوص حامل های انرژی همچنان در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما در این گزارش به این موضوع دست یافتیم که اگر دولت در این بخش به دنبال اصلاح است، نباید با قیمت ها بازی کند چرا که این روند منجر به کاهش رفاه مردم به خصوص در طبقات پایین جامعه می شود.

گزارش دانشگاه شهیدبهشتی از خوشه حقوق شهروندی

اسدالله یاوری رئیس کارگروه خوشه حقوق شهروندی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی درباره ماموریت های محوله در حوزه حقوق شهروندی توضیح داد و گفت: از آنجا که این دانشگاه، مرکزیت خوشه حقوق شهروندی را برعهده دارد، بمنظور ارائه راهکارها، گزارش هایی به دفتر معاون رییس جمهور ارسال شد.

ضرورت ایجاد ساختار آموزشی واحد در حقوق شهروندی برای سه قوه

وی گفت: به طور مثال؛ یکی از محورهای مورد اشاره، موضوع «تشتت مفهومی» حقوق شهروندی است و ما در گزارش های خود بر این تاکید داریم که برای اجرایی شدن و رعایت این حقوق، لازم است تا ساختار آموزشیِ واحدی در حوزه حقوق شهروندی در بخشهای مختلف کشور اعم از بخشهایی اجتماعی غیر دولتی و دولتی از جمله قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و همچنین دستگاه هایی که خارج از این سه قوه هستند، شکل بگیرد. 

پیشنهاد در خصوص اثرگذاری بیشتر حقوق شهروندی

یاوری افزود: در این راستا یک بحث، بحث ترمیم حقوق است که غیر از آموزش، دولت و ماموران عمومی نیز باید با این مفاهیم ارتباط پیدا کرده و آن را محل توجه قرار دهند؛ پیشنهاد ما در مورد آموزش این است که آشنایی با حقوق شهروندی و آگاهی از آن، باید از سنین کودکی و مقاطع تحصیلی پایین در آموزش و پرورش شکل بگیرد تا بتوان، شاهد منشا اثر حقوق شهروندی در آینده بود.

وی با بیان اینکه کارگروه حقوق شهروندی، جایگاه و صلاحیت هایش، در واقع بیشتر اعلامی است تا اختیارات خاصِ کنترل کننده و نظارتی، اظهار داشت: به همین دلیل ما معتقدیم که خارج از قوه مجریه، ساز و کارهای متعددی در حوزه حقوق شهروندی مورد نیاز است، مثل؛ دستگاه های نظامی، انتظامی، قوه قضاییه و سایر بخشهای منفک از دولت.

ما پیشنهاد کردیم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان «نهاد ملی حقوق شهروندی» ایجاد شود که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این طرح هم اکنون در مرحله نهایی تدوین لایحه و ارائه به مجلس استیاوری گفت: ما پیشنهاد کرده ایم نهادی فرا قوه ای تحت عنوان «نهاد ملی حقوق شهروندی» ایجاد شود و از اختیارات و صلاحیت هایی بهره مند باشد که بتواند همه دستگاه های عمومی را مورد رصد، نظارت و کنترل قرار دهد. این پیشنهاد از قبل هم در دولت مطرح بوده و اکنون مراحل نهایی تدوین لایحه و ارجاع به مجلس را طی می کند که هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. 

همگرایی لازم در قوه مجریه و خارج از آن وجود ندارد

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اظهار داشت: در حال حاضر وضع موجود تشکیلات حقوق شهروندی ما، خیلی مطلوب و مناسب نیست. چرا که هم درون قوه مجریه و هم خارج از آن، مجموعه های متعددی فعالیت دارند که همگرایی لازم را ندارند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که چنین نهادی باید سازوکاری مناسب، مطلوب تر و نسبتاً متمرکز داشته باشد. البته این به این معنا نیست که بخش های دیگر و سایر دستگاه ها در آن حضور نداشته باشند، بلکه منظور این است که این مجموعه، حداقل در قوه مجریه، به شکلی هدایت و مدیریت شود که بتواند منشا اثر بوده و فعالیتهای موازی و بعضا خنثی کننده، وجود نداشته باشد. 

وی با اشاره به تاکید کارگروه حقوق شهروندی بر رصد مجموعه مقررات، قوانین و نظام حقوقی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شهروندی دارد، گفت: متاسفانه در این حوزه، خلا وجود دارد و ضروری است که لایحه یا طرحی از سوی دولت یا مجلس در این باره تدوین شود.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در این راستا، یکی از پیشنهادات ما این است که علاوه بر تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، برای اصلاح قوانین ناقص و مبهم نیز، اصلاحات و تغییراتی لحاظ شود.

گزارش دانشگاه علامه از خوشه ارتباطات

علی احمدی، عضو خوشه ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، پیرامون روند کاری خوشه ارتباطات گفت: بدنبال تفویض مسئولیت خوشه ارتباطات به دانشگاه علامه، ما پس از نشست با معاونت پژوهشی دانشگاه برای تشکیل هسته مرکزی خوشه، حوزه های روابط عمومی، خبرگزاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون و فضای مجازی را بعنوان محورهای اصلی کار، انتخاب و کارگروهی برای هر یک از آنها ایجاد کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۵ گزارش با کمک اساتید، اهالی فن، محققین و همچنین با همکاری دبیرخانه و دفتر تبلیغات دولت، تهیه و تحویل شد، گفت: گزارش ها شامل موارد و مباحث مختلف، و البته بسیار مبسوط بود. بطور مثال؛ وضعیت شرایط اجتماعی فضای مجازی ایران از جمله مباحثی بود که مسائل مرتبط با آن ارزیابی و چالش های آن نیز مطرح شد. در این بین آنچه مورد توجه قرار گرفت، این بود که در حال حاضر، چند نشانه جدید در ذهنیت جمعی برجسته شده است. 

وی افزود: یکی از این نشانه ها این است که بروز نارضایتی جامعه در شبکه های اجتماعی در حال گسترش است.

اینستاگرام سبک زندگی را هدف گرفته است

یکی از نتایج تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته انداین عضو خوشه ارتباطات، همچنین از اینستاگرام بعنوان بستر اصلی کنونی برای ترویج سبک زندگی یاد کرد و با تاکید بر اینکه این شبکه اجتماعی به شدت سبک زندگی ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: یکی دیگر از نتایج تجزیه تحلیل های خوشه ارتباطات، این بود که در حوزه رادیو تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مصرانه در حال القای ناکارآمدی حاکمیت و دولت بوده و با ارائه تصویری بحرانی و نگران کننده از وضع کشور، نبودِ چشم اندازی امیدبخش در کشور را نشانه گرفته اند.

وی با بیان اینکه عادت مصرف رسانه ای مردم عوض شده و از تلویزیون و رسانه های رسمی و سنتی، به سمت شبکه های اجتماعی و غیر رسمی سوق یافته است، افزود: انتظار این است که مسئولین نسبت به مسائل کشور، بیشتر پاسخگو باشند! چرا؟ به این دلیل که این بی توجهی، باعث انتشار و گسترش اخبار جعلی می شود.

احمدی ادامه داد: در عین حال بعنوان یک راهکار و پیشنهاد در گزارش ارائه شده، نظر ما این بود که رسانه ها تلاش کنند تا فعالیتهای مسئولان را بیشتر پوشش و انعکاس دهند. چراکه با این اقدام، فضای امیدبخش در جامعه ایجاد شده و به دلیل کوچک انگاری و کم کاری برخی مسئولین، کل حاکمیت و دولت زیر سوال نخواهد رفت.

گزارش دانشگاه اصفهان از خوشه سرمایه اجتماعی

عباس حاتمی عضو هیت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و عضو خوشه سرمایه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اصلیترین یافته های این طرح پژوهشی را کاهش سرمایه اجتماعی در ایران به ویژه در سطوح میانی و کلان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰۰ ساز و کار کلی و جزیی برای جلوگیری از افول سرمایه اجتماعی در ایران تدوین و کمیته های تخصصی در این راستا تعریف شد.

هدف نهایی از تشکیل خوشه سرمایه اجتماعی، تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست افول سرمایه اجتماعی در ایران متوقف و در گام بعدی ساز و کارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شودایجاد شبکه فراگیر ملی توسط نخبگان در حوزه سرمایه اجتماعی

حاتمی از ایجاد شبکه فراگیر ملی متشکل از ۴۰ نفر از نخبگان متخصص در حوزه سرمایه اجتماعی ایران برای جریان سازی اجتماعی خبر داد و بیان کرد: هدف نهایی از تشکیل این خوشه تهیه یک برنامه اقدام در سطح ملی است تا در گام نخست روند افول سرمایه اجتماعی در ایران را متوقف و در گام بعدی سازوکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شود.

این عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری اضافه کرد: در برنامه اقدام ملی اولاً تلاش می شود تا علل افول سرمایه اجتماعی در ایران تبیین و ثانیاً ضمن احصاء وجوه متنوع و متکثر سرمایه اجتماعی، وظایف هر یک از نهادهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با تقویت هر یک از وجوه مزبور به طور مشخص تعریف، صورت بندی و اعلام شود. این برنامه اقدام ملی در دو بخش تدوین اقدامات عاجل و فوری و تدوین اقدامات بلند مدت تعریف می شود که با توجه به ماهیت سرمایه اجتماعی، تاکید این خوشه بر تدوین اقدامات بلند مدت خواهد بود و در نظر است تا دانشگاه اصفهان به قطب علمی و مشورتی سرمایه اجتماعی در ایران تبدیل شود.

ایجاد گره های پژوهشی در ۵ دانشگاه

وی به تشریح برنامه های آتی این دانشگاه پرداخت و گفت: دانشگاه اصفهان در نظر دارد تا به قطب علمی کشور در حوزه سرمایه اجتماعی تبدیل شود که برای انجام این مهم، ایجاد گرههای پژوهشی در دانشگاه‌های ایران شامل دانشگاه شیراز (گره جنوبی) دانشگاه کرمانشاه (گره غربی) دانشگاه فردوسی مشهد (گره شرقی) دانشگاه مازندران (گره شمالی) و دانشگاه تهران (گره مرکزی) در دستور کار مذاکرات آتی دانشگاه اصفهان قرار دارد.

حاتمی بیان کرد: در حال حاضر دانشگاه تهران تحت عنوان خوشه مشورتی سرمایه اجتماعی در قالب این گرههای پژوهشی و با محوریت دانشگاه اصفهان تاسیس که ۹ جلسه راهبردی آن برگزار شده است و گسترش این گره های پژوهشی و راهبردی در سایر دانشگاه ها نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، به نظر می رسد پشتوانه علمی الگوها و پیشنهادات مطرح شده از سوی دانشگاه ها در ۵ خوشه می تواند چشم انداز بهتری را در احیای امید اجتماعی و حل مشکلات در کشور ایفا کند اما باید دید که از یک سو هم فکری دانشگاهها در وهله اول چه میزان موثر بوده و از طرف دیگر، دولت تا چه حد مشورت و راهکارهای دانشگاهیان را جدی گرفته و مبنای راهبردی کار خود قرار خواهد داد.
منبع: مهر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های عکس و فیلم

جزییات طرح مجلس برای تعطیلی روزهای پنج‌شنبه ادارات کشور

«پراشتهایی» و «کم اشتهایی» عصبی چیست؟

طرح یک ادعای اثبات نشده پادمانی

احتمال اصلاحات در طرح جدید ترافیک

آمار روزهای سالم پایتخت در سراشیبی سقوط

سکوت ۴ ساله سانتریفیوژهای فردو شکست

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا

ایران از همه توان خود برای ایجاد گفتگو در منطقه استفاده می‌کند

نقشه سراسری کیفیت اینترنت طراحی شد

ابتکار: قانون دیه زنان باید تغییر کند

سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس راه اندازی شد

ستاد انتخابات کشور افتتاح شد

ساعت اتمام طرح کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال باید کاهش یابد

وزیر نفت جزئیات میدان جدید نفتی را تشریح کرد

مردم علائم سکته مغزی را جدی بگیرند

کشورهای منطقه در حال بررسی" صلح هرمز" هستند

ایستگاه‌های ورزشی پایتخت افزایش می‌یابد

افتتاح رسمی ایستگاه مترو مولوی تا پایان آبان

مردم را در جریان اقدامات مبارزه با فساد قرار می‌دهیم

سرلشکر باقری: مبارزه با فساد به مذاق برخی‌ها خوش نیامده است

اروپایی‌ها اگر از برجام هم خارج شوند اتفاقی نمی‌افتد

جزئیات جدید از طرح ملی مسکن

معادل نصف بودجه کل کشور معوقات مالیاتی داریم

وضعیت افراد مبتلا به HIV در لردگان

یروی زمینی سپاه به تجهیزات نظامی مدرن مجهز شده است

برجام را حفظ کنیم، تحریم تسلیحاتی ایران سال آینده رفع می‌شود

برگزاری نمایشگاه «کرشمه نی» در فرهنگسرای خاوران

مبارزه با سرطان پوست با کمک ویتامین D

اینفوگرافیک / ۶ خوراکی‌ مفید برای چشم

۵ دمنوش‌ ساده برای سم‌زدایی از ریه

آسیب دیدن بیش از 2300 خانوار در زلزله

آنچه باید در خصوص «بوی بد دهان» بدانید

نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده‌ای معدود بلند شود

بلیت اتوبوس و مترو از فردا نیم بها می‌شود

اسکان در چادر غیر ممکن است

رشد نرخ اوراق تسهیلات مسکن به ۴۰هزار تومان

وزارتخانه‌ها سریعاً سرپناهی برای مردم‌ زلزله‌زده بسازند

ظریف فردا به قزاقستان سفرمی‌کند

دویدن احتمال مرگ را کاهش می دهد

سرمربی پرسپولیس به ایران بازگشت

فصل دوم «عصر جدید» چه مختصاتی خواهد داشت؟

صدای پای رمزهای یکبار مصرف در تراکنش‌های بانکی

ایران برنده نهایی قدرت‌نمایی در خاورمیانه

استیضاح ترامپ می‌تواند باعث پیروزی دموکراتها در انتخابات ۲۰۲۰ شود

عرضه بنزین سوپر همچنان محدود است

برای خدمات ارزش افزوده چقدر هزینه دادید؟

ترکیه از دستگیری خواهر البغدادی، معدن طلای اطلاعات خبر داد

مازندران؛ سه روز پس از سیل

جزئیات عملکرد 7 ماهه مصارف هدفمندی

پیمانکار گود تخلیه نخاله به حبس محکوم شد

ادامه تحقیقات تکمیلی از سیف و عراقچی

هرگونه همکاری با شورای فرهنگی انگلیس ممنوع است

هیچ کس نمی‌تواند در کشور عذری بیاورد و بگوید ما نمی‌دانستیم

به جای تبلیغ چندهمسری چرا شرایط ازدواج مجردها را فراهم نمی‌کنید؟

جزییات پرداخت «وام» قرض‌الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح

اذعان آمریکایی‌ها به بی‌اثر بودن تحریم‌های جدید علیه ایران

به زودی بخشی از اطلاعات به دست آمده از روح‌الله‌زم اطلاع‌رسانی می‌شود

بیکاری و فقر نداشتیم، اگر ۱۵۰۰ میلیارد دلار خرج واردات نمی‌شد

درخواست ائتلاف الفتح از تظاهرات‌کنندگان

گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را از فردا برمی‌داریم

جزئیات طرح "حذف زندان از مهریه"

اولویت‌های ایران برای بازی با عراق

نباید برچسب «آمریکایی» را برای طرد دیگری به کار ببریم

افزایش جزئی قیمت دلار در بازار

طرح تشکیل استان مازندران غربی اعلام وصول شد

بیانیه مشترک سازمان استاندارد، گمرک و وزارت کشاورزی درباره ذرت‌های آلوده

تحریم، تهدید و فتنه خللی در اراده ملت ایجاد نمی‌کند

جنایت‌های آمریکا در یک دادگاه بین‌المللی رسیدگی شود

تمام نانوایی‌ها بازرسی می‌شوند

شرط بچه دار نشدن در ازدواج باطل است

شناسایی ۳۶ گلوگاه فساد در شهرداری تهران

کاهش نمک سه فرآورده غذایی

اجازه نمی‌دهیم آمریکا از جنبش مردمی لبنان به نفع خودش استفاده کند

هشدار پیش‌بینی وقوع مجدد سیل در خوزستان

بازخوانی مجدد پرونده «نجفی»

فیلم/بازگشت 16 برابر بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال

ظریف صحن علنی مجلس را پیش از پایان بررسی سوال ترک کرد

کاهش سن ابتلاء به سرطان پستان

ماجرای تحریم هایی که صادرات فولاد ایران را افزایش داد

جرایم سیاسی در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود

صنعت پدافند شیمیایی باید ایجاد شود

دانشگاهها برای ۵ مشکل کشور راه حل دادند

آمریکا را در موارد زیادی به گوشه رینگ برده‌ایم

تمام فراز و فرودهای یک سال گذشته طهرانچی در دانشگاه آزاد

نقشه راه مرجعیت دینی عراق برای آینده سیاسی کشور

VPN قانونی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود

استمرار برجام فقط با برخورداری ایران از منافع آن امکان‌پذیر است

مجمع تشخیص مصلحت اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور را تکذیب کرد

قفل بزرگ «باران» بر خیابان‌های شهر/ مقصر کیست؟

آگهی بازرگانی از شبکه کودک حذف شد

افزایش قیمت بنزین تا پایان سال منتفی است

احتمال حذف ماده ۵ لایحه تجارت وجود دارد

اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد

وزارت امور خارجه هنوز وارد جنگ اقتصادی نشده است

سپاه برای شبکه‌های مشابه آمدنیوز هم ناامنی و تزلزل ایجاد کرد

اجرای محدودیت ترافیکی در محور کرج - چالوس

خودروهای رها شده زائران باعث اختلال در تردد شهروندان مهرانی شده است

حضور بی‌حاشیه زنان در ورزشگاه باعث دلگرمی شد

ورود سامانه بارشی جدید به کشور

رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند

زائران مرز خسروی را برای بازگشت به کشور انتخاب کنند

تعداد موکب‌های ایرانی امسال به ۲ هزار و ۵۰۰ عدد رسید

جزئیات عملکرد 6 ماهه بودجه/ طرح‌های عمرانی 20 درصد اعتبار گرفتند+ جدول

آغاز مراسم سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهوری

ظریف: تهاجم به سوریه پایان یابد

یارانه نقدی سه دهک ثروتمند بصورت تدریجی قطع خواهد شد

حفظ برجام با پرهیز ترامپ از جنگ اقتصادی علیه ایران میسر است

حمله به نفت‌کش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده است

مسئله «ردخون» حدومرز «خشونت» است