قطع برق موجب توقف فعالیت در پتروشیمی بندر امام شد
رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندرامام گفت:در زمان شات داون و قطعی برق مجتمع چاره ای جز خروج گاز از فلر و بدسوزی فلر نیست، در حال حاضر وضعیت در پتروشیمی اضطراری نیست و مدیران در تلاش برای قرار گرفتن واحدها در مدار هستند.
امین معاوی ادامه داد: خروج کارکنان از مجتمع به خاطر شرایط اضطراری به هیچ وجه صحت ندارد و واحدها با طی فرآیندهای فنی لازم یکی پس از دیگری در مدار قرار می گیرند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرماهشهر نیز در خصوص آلودگی ایجاد شده از پتروشیمی بندر امام گفت: واحدهای مختلف پتروشیمی بندرامام به علت کاهش گاز وردی از مدار خارج و موجب بدسوزی فلر و آلودگی هوا شدند.
ایرج سلیمانی اظهار داشت:پیش از ظهر امروز فشار گاز ورودی به مجتمع پتروشیمی بندرامام کاهش یافت و همین عامل موجب شد توربین های تولید برق از کار افتاده و برق مجتمع قطع شد.
وی افزود:در نتیجه قطع برق، واحدهای مختلف این پتروشیمی از مدار خارج و موجب بدسوزی فلر و آلودگی هوا شدند.
رئیس اداره محیط زیست ماهشهر عنوان کرد:در حال حاضر ستاد بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این مجتمع در حال برگزاری است که در اسرع وقت با اتصال مجتمع به برق سراسری، واحدهای آن در مدار تولید قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا پتروشیمی بندرامام تولید کننده مواد شیمیایی، آروماتیک ها و پلیمرها می باشد.