شکایت دانشجومعلمان به دیوان عدالت درباره استخدام "پیمانی"
جمعی از دانشجو معلمان ورودی 97 دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به صدور بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر استخدام پیمانی ورودی‌های 97 هم اکنون مقابل دیوان عدالت اداری حضور یافته‌اند.

در بخشنامه‌ای که اخیرا وزارت آموزش‌وپرورش صادر کرده با توجه حکم سازمان امور اداری و استخدامی آمده است: به استناد نامه مورخ 28 آذر 97  سازمان اداری و استخدامی کشور، دانشجو معلمانی که در اجرای مجوز مورخ 30 تیر 97 این سازمان به استخدام در می‌آیند، استخدام آنها پیمانی است.

در گفتگویی که جمعی از  دانشجو‌معلمان حاضر در مقابل دیوان عدالت اداری با خبرنگار تسنیم داشتند، عنوان شد: " برای پیگیری موضوع استخدام پیمانی به همراه تعدادی از ورودی‌های سال 97 مقابل دیوان عدالت اداری حضور پیدا کردیم و طی صحبت با معاونت قضایی دیوان مقرر شد نسبت به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی و مغایرت آن با محتوای دفترچه کنکور سال 97  که استخدام را به صورت رسمی آزمایشی عنوان کرده بود، اعتراض کنیم".

به گفته این دانشجویان، تعدادی معترضان، هم‌اکنون در حال تهیه دادخواست و تنظیم آن هستند و تقریبا 15 نفر و هر فرد یک دادخواست تنظیم خواهد کرد؛ همچنین دادخواستی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تنظیم خواهد شد که در آن به مغایرت استخدام "پیمانی" با قانون متعدین خدمت و دفترچه کنکور 97 که شرط استخدام "پیمانی" را ذکر نکرده بود، اشاره خواهد شد.

آنها همچنین معتقدند که صدور این بخشنامه منجر به تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان می‌شود؛ از سوی دیگر دانشجومعلمان امنیت شغلی نخواهند داشت و تبدیل وضعیت استخدام آنها از پیمانی به رسمی در ابهام است.

به گزارش تسنیم، علی الهیار ترکمن معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش درباره چرایی صدور احکام استخدام "پیمانی" گفته است:‌ مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفته است و دوستان هم توجیهاتی داشتند تا  به بهمن ماه رسیدیم و اگر برای صدور احکام اقدام نمی‌کردیم دانشجومعلمان جدید نمی‌توانستند کدحقوقی بگیرند و حقوق 6 ماهه آنها را نمی‌توانستیم پرداخت کنیم و براین اساس آنها به مشکل برمی‌خوردند.

او همچنین عنوان کرد:  احکامی که ما صادر کردیم برای این است که همکاران جوان ما کد حقوقی بگیرند و رایزنی‌ها ادامه دارد و به آنها تضمین می‌دهیم که پیگیر‌ی‌ها از سوی آموزش‌وپرورش ادامه دارد و هیچ حقی از آنها ضایع نخواهد شد بنابراین خیلی ذهن خود را درگیر این کار نکنند. وزیر آموزش‌وپرورش در سطح دولت کار را پیگیری می‌کند و وقتی به تفاهم رسیدیم که دوستان رسمی آزمایشی شوند احکام آنها اصلاح می شود.

شکایت دانشجومعلمان به دیوان عدالت درباره استخدام