04: 56 - پنجشنبه 08 تير 1396
عکس نوشت/ رمضان ماهی است... عکس نوشت/ رمضان ماهی است...
۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲
عکس نوشت/ ای مالک! عکس نوشت/ ای مالک!
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰
عکس نوشت/ آمدم نبودی.... عکس نوشت/ آمدم نبودی....
۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵
عکس نوشت/  بدترین آدم ها عکس نوشت/ بدترین آدم ها
۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۳
عکس نوشت/ رحم و مروت به ضعفا عکس نوشت/ رحم و مروت به ضعفا
۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰