اقتصادی > نفت و انرژی در اقتصاد مقاومتی
نفت؛ طلای سیاه یا بلای جان اقتصاد کشور؟!
«نکته آنلاین» گزارش می دهد
نفت؛ طلای سیاه یا بلای جان اقتصاد کشور؟!
وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش شدید قیمت نفت در بازار های جهانی، نشان می دهد که اقتصاد کشور نمی تواند بر روی این محصول طبیعی حساب کند و باید بیش از پیش به سوی تولید ملی روی آورد.