اقتصادی > کسب و کار
نقش صنایع خرد و کوچک در حل کردن مشکل اشتغال چیست؟
دکتر رضا وفایی یگانه در گفت و گو با «نکته آنلاین» مطرح کرد:
نقش صنایع خرد و کوچک در حل کردن مشکل اشتغال چیست؟
در چند سال اخیر با شدت گرفتن تحریم ها و حاکم شدن رکود اقتصادی ئس از برجام بر کشور، وضعیت صنایع کوچک در هاله ای از ابهام قرار دارد و در واقع به دلیل نبود نقدینگی و رکود، بسیاری از این صنایع در ایران تعطیل شده اند.
دولت کجای پازل تولید و صنعت قرار دارد؟
گزارش «نکته آنلاین» از ضرورت توجه به فعالیت صنایع کوچک
دولت کجای پازل تولید و صنعت قرار دارد؟
صنایع کوچک و بنگاه های تولیدی خرد، قربانی صنایع بزرگ کشور شده اند و همه ی توجهات به صنایع اصلی کشور معطوف شده است.
رقابت‌پذیری حلقه‌ گم‌شده تولید و صنعت/ وقتی چرخ‌های صنایع کوچک نمی‌چرخد
گزارش «نکته‌آنلاین» از وضعیت تولید و صنعت
رقابت‌پذیری حلقه‌ گم‌شده تولید و صنعت/ وقتی چرخ‌های صنایع کوچک نمی‌چرخد
صنایع کوچک و بنگاه های تولیدی خرد، قربانی صنایع بزرگ کشور شده اند و همه ی توجهات به صنایع اصلی کشور معطوف شده است.