03: 37 - سه‌شنبه 02 خرداد 1396
نبض بازار > نفت جهانی