فرهنگی > آموزش
اصلاح نظام آموزشی با رویکرد بازی های رایانه ای
«نکته آنلاین» گزارش می‌دهد:
اصلاح نظام آموزشی با رویکرد بازی های رایانه ای
از جمله سرفصل‌های پژوهشی کمتر پرداخته شده در ایران، استفاده از ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای برای یادگیری است.
روایت کلاس‌هایی که مبصر نمی‌خواهد!
ظرفیت آموزشی بازی‌های رایانه‌ای
روایت کلاس‌هایی که مبصر نمی‌خواهد!
یکی از سرفصل‌های پژوهشی جدی در جهان و کمتر پرداخته شده در ایران، ظرفیت بازی‌های رایانه‌ای برای یادگیری است؛ سرفصلی که می‌تواند تحول اساسی در نظام‌های آموزشی را به همراه داشته باشد.