اجتماعی > طلاق
طلاق؛ محصول یک جامعه در حال گذار
«نکته‌آنلاین» گزارش می دهد؛ وقتی ارزش ها دیده نمی شوند
طلاق؛ محصول یک جامعه در حال گذار
بررسی های انجام شده در چند سال گذشته در موضوع طلاق نشان می دهد که این پدیده متاسفانه به شکل روز افزونی در حال گسترش است.
دلایل افزایش طلاق در جامعه/ چرا ازدواج‌ها شکست می‌خورند؟
«نکته آنلاین» بررسی می کند
دلایل افزایش طلاق در جامعه/ چرا ازدواج‌ها شکست می‌خورند؟
دلایل متعددی باعث ایجاد شکاف در زندگی زناشویی می شود که بسیاری از آنها قابل پیشگیری است.