اجتماعی > اعتیاد
اعتیاد؛ دام گسترده برای جوانان
«نکته آنلاین» گزارش می‌دهد:
اعتیاد؛ دام گسترده برای جوانان
آمارهانشان می دهد بیش از ۶۰ درصد جرائم مرتبط با موادمخدر و بیش از ۶ میلیون نفر در کشور تحت تاثیر مواد مخدر قرار دارند و روزانه ۸ نفر در اثر مواد مخدر جان خود را از دست داده و ۷۰ نفر نیز معتاد می شوند.